Lataa IDC-raportti

Konica Minolta sai tunnustuksen asiakkailleen tarjoamasta vahvasta ratkaisuportfoliosta, joka tukee heitä digitaalisen valmiuden kasvattamisessa

Konica Minolta nimettiin johtavaksi toimittajaksi (’Leader’) IDC MarketScapen ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment” -arvioinnissa (asiakirja #US45354420, elokuu 2020). 

Tutustu IDC-menetelmään, jota käytettiin raportissa Konica Minoltan markkina-aseman määrittämiseen lataamalla kattava raportti.

LATAA TÄSTÄ KATTAVA RAPORTTI

IDC MarketScape: ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment”

IDC MarketScapen toimittajien arviointimalli on suunniteltu antamaan yleiskatsaus tieto- ja viestintätekniikan toimittajien kilpailukykyyn tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmissä käytetään tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin, mikä johtaa yhteen graafiseen kuvaukseen kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. IDC MarketScape tarjoaa selkeän kehyksen, jossa IT- ja viestintätoimittajien tuote- ja palveluvalikoimaa, ominaisuuksia ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia markkinoiden menestystekijöitä voidaan vertailla. Kehys tarjoaa myös teknologian ostajille 360 asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista.

idc

IDC Marketscapen esille nostamia Konica Minoltan ratkaisuja

Tutustu ratkaisuihimme, joita IDC korosti "Marketscape Print Transformation Vendor Assessment" -sivustolla.
 

Tiedolla johtaminen

Tee parempia liiketoimintapäätöksiä todelliseen tietoon perustuen

Tiedolla johtaminen on faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista. Se auttaa kehittämään liiketoimintaa ja suuntaamaan resurssit niihin toimintoihin, joissa niistä saadaan isoin hyöty. Tämä on mahdollista, kun organisaatio pystyy ja osaa hyödyntää liiketoiminnan käytettävissä olevaa tietoa järjestelmällisesti.

ryhmä istuu kokoushuoneessa

IT-hallintapalvelut

IT-hallintapalvelut

Tehokas IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean toipumisen häiriötilanteissa

Tehokas ja tietoturvallinen IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Yhtenäinen IT-ympäristö ja skaalautuvat IT-ratkaisut tekevät työympäristöstä helposti hallittavan ja työnteosta joustavaa. IT-ympäristön huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistavat tuottavan liiketoiminnan ja lisäävät tietoturvaa.

palvelinkehikot

Tietoturvapalvelut

Tietoturvapalvelut

Suojaa yrityksesi liiketoiminta oikeanlaisten tietoturvaratkaisuiden avulla

Tietoturvallinen työympäristö käsittää IT-ympäristön ja tiedonkäsittelyn tietoturvan sekä fyysisen tietoturvan. Kaikkiin yrityksiin kohdistuu erilaisia ulkoisia ja sisäisiä tietoturvauhkia, joilta yritysten on suojauduttava. Lisäksi etä- ja mobiilityöskentely asettavat omat vaatimuksensa yrityksen tietoturvalle. Yritysten on ennen kaikkea varmistettava liiketoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus.