Projektidokumentaation hallinta

Hallittava projektidokumentaatio tuo tehokkuutta projekteihin

Projektidokumentaation hallinta varmistaa tiedon käytettävyyden ja auttaa projektien hallinnassa


Projektidokumentaation hallinta –ratkaisu tukee projekteihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelua, aikataulutusta ja vastuuttamista sekä muistuttaa näistä automaattisesti.

Tietovarastoissa olevan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti yrityksissä. Tiedon hallittavuuden kannalta on tärkeää pystyä yhdistämään ja kokoamaan yhteen aihealueeseen kuuluva tieto asiayhteyteen. Yrityksissä on erilaisia projekteja aina hankekohtaisista projekteista tuotekohtaisiin projekteihin. Näihin projekteihin liittyy useimmiten niin sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiä, joiden tulee päästä käsiksi tiettyyn projektidokumentaatioon. Käyttöoikeudet voidaan määritellä projektikohtaisesti ja näin varmistaa, että henkilöt pääsevät käsiksi omien työtehtäviensä kannalta oleelliseen tietoon ajasta ja paikasta riippumatta.


Projektidokumentaation hallinta varmistaa projektien sujuvan etenemisen ja hallinnoinnin. Hallittavan projektidokumentaation kannalta on tärkeää, että kaikki dokumentaatio on digitaalisessa muodossa.

Lataa opas: 5 vinkkiä onnistuneeseen projektiin

Projektinhallinta on vaativa tehtävä ja haluamme auttaa sinua siinä. Meillä on vuosien varrella kertynyt kokemusta lukuisista sisäisistä ja ulkoisista projekteista. Teimme oppaan, jossa annamme viisi vinkkä onnistuneeseen projektiin.
 

Lataa opas
5vinkkia

Edut:


  • Projekteihin liittyvä tieto on nopeasti ja helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
  • Projektikohtainen sirpaleinen tieto, kuten sähköpostit, dokumentit ja piirustukset ovat saatavilla kootusti asiayhteydestään
  • Tiedon helppo jaettavuus kaikille sidosryhmille
  • Käyttäjäoikeuksien tehokkaan hallinnan avulla projektiin liittyvän tiedon tietoturva kyetään varmistamaan
  • Projektidokumentaatiota koskevien lakien, säädösten ja organisaation sisäisen politiikan mukainen käsittely ja hallinta voidaan varmistaa automatisoiduilla työnkuluilla
  • Sähköiset hyväksynnät nopeuttavat projektin eri vaiheiden etenemistä
  • Ajansäästö: projektiin liittyvien vastuiden jakaminen ja seuranta voidaan hoitaa projektidokumentaatioratkaisun avulla

   

   

Tiedonhallinnan esite

Älykäs tiedonhallinta on suunniteltua tiedon käsittelyä ja kulkua. Se tukee tiedon elinkaaren hallintaa yrityksen prosesseissa yhdistämällä tiedonhallinnan parhaat menetelmät ja työkalut. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Lataa esite
tiedonhallinta_esite_thumbnail
two employees talking to each other in front of the computers

Tiedon digitointi

Tiedon digitointi tehostaa tiedon käytettävyyttä ja hallintaa

Paranna olemassa olevan tiedon käsittelyä muuttamalla paperilla oleva tieto sähköiseen muotoon

Asiakirjojen ja dokumenttien digitointi poistaa tarpeen paperisen dokumentaation käsittelyyn. Tiedon määrän kasvaessa sen hallittavuus ja käytettävyys paranee, kun tieto saadaan digitaaliseen muotoon.

Varmista tietosi ja niiden käytettävyys

Tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistat organisaation toiminnalle tärkeiden tietojen löydettävyyden, talteenoton, jaettavuuden ja käytettävyyden, hallittavuuden ja säilymisen. Tutustu tiedonhallinnan monipuolisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat organisaatiosi tiedon käsittelyä.