Tiedolla johtaminen

Tee parempia liiketoimintapäätöksiä todelliseen tietoon perustuen


Tiedolla johtaminen on faktoihin perustuvaa päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista. Se auttaa kehittämään liiketoimintaa ja suuntaamaan resurssit niihin toimintoihin, joissa niistä saadaan isoin hyöty. Tämä on mahdollista, kun organisaatio pystyy ja osaa hyödyntää liiketoiminnan käytettävissä olevaa tietoa järjestelmällisesti.

Siirry dokumenttien ja tiedon hallinnasta tiedolla johtamiseen


Tiedonhallinta on tiedon johtamista, joka oikein toteutettuna luo pohjan tiedolla johtamiselle. Se on jatkuva prosessi, jossa huolehditaan tiedon elinkaaren hallinnasta. Tiedonhallinta koostuu viidestä vaiheesta: löydettävyydestä, talteen otettavuudesta, jaettavuudesta ja käsiteltävyydestä, hallittavuudesta ja säilytettävyydestä. Nämä vaikuttavat siihen, miten yritys pystyy hyödyntämään liiketoiminnalle tärkeää tietoa.

Autamme asiakkaita siirtymään dokumenttien ja tiedon hallinnasta tiedolla johtamiseen. Liiketoimintaprosessien kannalta olennaisen tiedon tunnistaminen on tärkeää ja lisäksi pystymme luomaan uutta tietoa tukemaan päätöksentekoa. Työskentelemme sujuvasti dokumenttien, tietokantojen, striimaavien videolähteiden ja tuotantolaitteiden tuottavan datan kanssa – nykyään melkein mikä tahansa dokumentti tai laite voidaan valjastaa liiketoiminnan tietolähteeksi.

Jäsentelemättömästä datasta jäsenneltyyn dataan - johda tiedolla

Tiedonhallinnan viiden vaiheen avulla muutat yrityksesi ja liiketoiminnallesi tärkeän datan jäsentelemättömästä jäsenneltyyn. Tämän ja analytiikan avulla pystyt johtamaan tiedolla ja tekemään liiketoimintapäätöksiä faktoihin perustuen. 

Kuvaamme blogissa tarkemmin nämä viisi vaihetta - klikkaa itsesi blogin pariin!

Lue lisää tiedonhallinnan viidestä vaiheesta

Johda tiedolla


Liiketoiminnalle tärkeä data on muutettava visuaaliseen, ymmärrettävään ja mitattavaan muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää päätöksien tekemisessä. Tieto voidaan muuttaa päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi esimerkiksi Microsoft Power BI –analytiikkatyökalun avulla. Uskomme, että tiedolla johtamista kannattaa toteuttaa myös liiketoimintaprosessia tukevien sovelluskehityshankkeiden kautta, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi Microsoft Sharepoint, M-Files tai Power Apps- sovellusten avulla. Näissä etuna on, että liiketoiminnan operatiivisia prosesseja pystytään tehostamaan ja samanaikaisesti valjastamaan ne liiketoiminta-analytiikan lähteiksi - tuoden ymmärrystä liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Tulevaisuudessa jokainen yritys tuottaa valtavia määriä dataa ja menestyjiksi erottuvat ne, jotka pystyvät hyödyntämään tietoa tehokkaimmin.

 

Tiedolla johtamisen hyödyt

Tiedolla johtamisen hyödyt

Tiedolla johtaminen tarjoaa useita hyötyjä yrityksille:
 
  • Oikeat liiketoimintapäätökset nopeasti todelliseen tietoon perustuen
  • Liiketoimintaprosessien läpinäkyvyys: hyödyt yritysjohdolle ja työntekijöille
  • Toiminnan ennustettavuus
  • Toiminnan mitattavuus
  • Säästöt tehokkuuden ja resursoinnin avulla
  • Prosessien kehittäminen
  • Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta
  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
 

Lataa Tiedolla johtamisen opas

Lataa opas

Ratkaisut tiedolla johtamiseen

Tiedonmäärä organisaatioissa kasvaa jatkuvasti ja sen hallittavuus voi tuntua haasteelliselta. Tehokas tiedonhallinta varmistaa, että yrityksellä on kaikki liiketoimintaan tarvittava tieto käytettävissä. Analytiikan avulla tiedosta saadaan tietämystä. 
 


 

Lataa lisää tietoa tiedonhallinnasta

Tiedonhallinta-esiteÄlykäs tiedonhallinta on suunniteltua tiedon käsittelyä ja kulkua. Se tukee tiedon elinkaaren hallintaa yrityksen prosesseissa yhdistämällä tiedonhallinnan parhaat menetelmät ja työkalut. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Tiedonhallinnan Facts & FiguresTutustu tiedonhallinnan trendeihin - olemme koonneet ne kätevästi yhteen.

Asiakasreferenssit - tutustu toteuttamiimme asiakasratkaisuihin


 

Coreplast Laitila Oy

Coreplast Laitilan selkeä ja hallittu laadunhallintajärjestelmä varmistaa ja tehostaa toimintaa.

Tutustu asiakasreferenssiin
CoreplastLaitila sisäkuva

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö

Sopimushallinta automaattiseksi ja ajantasalle

Tutustu asiakasreferenssiin
PSK header

Gronlund Palvelut Oy

Konica Minolta toimitti Gronlund Palvelut Oy:n verkkolevyihin kohdistetun nopean ja tehokkaan dokoni FIND -hakupalveluratkaisun

Tutustu asiakasreferenssiin
Gronlund palvelut

Sharkmed Oy

Konica Minoltan toimittama laadunhallintajärjestelmä tukee liiketoimintaa ja laatujohtamista.

Tutustu asiakasreferenssiin
Sharkmed Header

Kai Oksanen Ky

Konica Minolta toimitti vaatimusten mukaisen toiminnan todentamisen ja sopimushallinnan yhdellä tiedonhallintaratkaisulla. 

Tutustu asiakasreferenssiin
Kai Oksanen header

Muut IT-palvelumme:


 
ryhmä istuu kokoushuoneessa

IT-hallintapalvelut

IT-hallintapalvelut

Tehokas IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean toipumisen häiriötilanteissa

Tehokas ja tietoturvallinen IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Yhtenäinen IT-ympäristö ja skaalautuvat IT-ratkaisut tekevät työympäristöstä helposti hallittavan ja työnteosta joustavaa. IT-ympäristön huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistavat tuottavan liiketoiminnan ja lisäävät tietoturvaa.

Ota yhteyttä