Kurkista kulissien taakse

 

Elämää Konica Minoltalla


Me Konica Minoltalla haluamme antaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme pitämään yhteyttä myös työajan ulkopuolella. Osallistumme myös erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia harrastamiseen, vapaa-ajan viettoon ja akkujen lataamiseen yhdessä työkavereiden kanssa.

Tämä ajaa meitä eteenpäin


 

TEKNIIKAN INNOVAATIO-OHJELMA

Yrityksen oman innovaatiokulttuurin edistäminen on ratkaiseva menestystekijä muuttuessamme tuotekeskeisestä yrityksestä IT-ratkaisujen tarjoajaksi. Siksi kutsummekin työntekijämme osallistumaan aktiivisesti tähän muutokseen tekniikan innovaatio-ohjelmamme kautta. Kuuden kuukauden mittainen ohjelma kerää eri alojen ammattilaisia useista eri maista yhteen ratkomaan karkeasti määriteltyjä liiketoiminnan haasteita ketterien menetelmien avulla.

TYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS EUROOPASSA

Työntekijöidemme vapaan liikkuvuuden tukeminen Euroopassa vahvistaa varautumistamme tulevaisuuden haasteisiin. Liikkuvuusohjelmamme MOVEFORWARD (pitkäaikainen) ja EXCHANGE (lyhytaikainen) tarjoavat työntekijöillemme mahdollisuuksia elää ja työskennellä toisessa Euroopan maassa enintään 12 kuukauden tai 2–3 vuoden mittaisissa jaksoissa.


KM MoveForward Logo
KM Exchange Logo

Development European Mobility

AKATEMIA

Tuemme työntekijöitämme jatkuvasti järjestämällä tehokkaita ja työntekijöiden tarpeisiin perustuvia koulutuksia ja koulutusohjelmia. Yrityksemme oma akatemia auttaa meitä reagoimaan nopeasti alan uusimpiin suuntauksiin ja markkinakehitykseen sekä luomaan niitä vastaavia koulutuksia lyhyelläkin varoitusajalla. Lisäksi järjestämme myynti- ja palvelutaustaisille työntekijöillemme säännöllisiä sertifiointikursseja, jotka auttavat vastaamaan työn haasteisiin.


KM Academy Logo

Academy Testimonial

Näkyvyys


Konica Minolta osallistuu säännöllisesti erilaisille messuille ja tapahtumiin, jotka tarjoavat yrityksestämme ja tuotteistamme kiinnostuneille mahdollisuuden saada tietoa yrityksemme toiminta-alueista. Tapahtumat ovat myös erinomainen kanava suoraan yhteydenpitoon kanssamme.