Etikettitulostuksen tulevaisuudennäkymät vuodelle 2023

| 4 tammikuuta 2023

Artikkelin kirjoittaja: Carsten Bamberg, Business Development Manager, Konica Minolta Business Solutions Europe

Etikettien digitaalinen tuotanto on yleistynyt, ja lähes 35 % kokonaisarvosta on nyt täysin digitaalista tai hybriditulostusta. Digitaalinen tuotanto menestyy painoalan markkinoilla, kun yhä useammat tuotemerkit ja vähittäismyyjät ovat havainneet, että joustavuus ja nopea reagointi ovat kriittisiä menestystekijöitä, jotka auttavat vastaamaan nopeasti muuttuviin asikasvaatimuksiin.


Erityisesti etikettien ja pakkausten osalta teknologia on pysynyt kestävänä maailmanlaajuisten haasteiden myllerryksessä, ja lisäksi sillä on todellisia myönteisiä vaikutuksia analogisesta digitaaliseen siirtymiseen. Muutoksen aika lähestyy vääjäämättä. Eikä tätä muutosta ei voi pysäyttää.


Tartu tilaisuuteen uudessa mahdollisuuksien maailmassa

Markkinoiden uusimmat trendit, kuten automatisointi, online-painopalvelut ja verkkokaupat, avaavat kaikkialla asiakkaille uusia mahdollisuuksia, jotka voidaan hyödyntää tehokkaasti digitaalisen painotuotannon avulla.

Työnkulut, ohjelmistot, prosessiautomaatio ja pilviratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä, jotka parantavat automatisointia ja tehokkuutta matkalla kohti "älykästä painotuotantoa". Mahdollisuudet ovat rajattomia. Tarratulostuksen ja pakkauksien markkinat kukoistavat edelleen digitaalisen painatuksen ansiosta, vaikka painosarjat ovat aiempaa pienempiä, asiakkaiden tarpeet entistä moninaisempia ja paine vastuullisten tuotantotapojen käyttöönottoon ja jätteen vähentämiseen on kasvanut jatkuvasti. Digitalisaatio auttaa painoalaa myös vastaamaan raaka-aineiden saatavuudessa ilmenneisiin globaaleihin haasteisiin, negatiiviseen hintakehitykseen, energian hinnan nousuun ja pulaan osaavasta työvoimasta.

Tulevaisuus näyttää silti erittäin myönteiseltä. Digitaalinen tarratulostus on syrjäyttämässä perinteiset flekso- ja offset-tekniikat, mikä on hyvä uutinen niille yrityksille, jotka ovat jo aktiivisesti investoineet digitalisaatioon.


Tarratulostuksen ja pakkauksien kasvupolku

Globaalit asiantuntijat jakavat optimismimme, sillä heidän näkemyksiensä mukaan merkittäviä kasvumahdollisuuksia avautuu tulevana vuonna ja lähitulevaisuudessa. Tarratulostuksen ja pakkauksien markkinoiden kasvua ennakoi muun muassa konsultointiyhtiö Smithers¹.

Tulevaisuuden digitaalisten painomarkkinoiden trendejä ja menestystekijöitä koskevassa raportissa konsultointiyhtiön analyytikot arvioivat, että painotuotannon kokonaisarvosta lähes 35 prosenttia on digitaalista tai hybriditulostusta. Digitaalisuudesta on jo tullut valtavirtaa. Smithersin raportin mukaan globaalien digitaalisten tarratulostusmarkkinoiden arvo oli vuonna 2022 jopa 12,6 miljardia dollaria. Markkinoiden arvo on kasvanut vuodesta 2017 lähtien 7,7 prosenttia vuodessa, ja painomäärät ovat kasvaneet keskimäärin 10,8 prosenttia."Pandemian aikana kuluttajatuotteiden kysyntä kasvoi merkittävästi, joten niihin liittyviä tarroja, etikettejä ja pakkauksia tarvittiin aiempaa enemmän. Vastaavasti monien luksustuotteiden kysyntä laski", raportissa todetaan. "Digitaalinen tuotanto menestyy, kun yhä useammat tuotemerkit ja vähittäismyyjät ovat havainneet, että joustavuus ja nopea reagointi ovat kriittisiä menestystekijöitä, jotka auttavat vastaamaan nopeasti muuttuviin kysyntämalleihin."

Digitaalisen tarratulostuksen markkinoiden arvioidaan saavuttavan 20 miljardin dollarin rajan vuoteen 2032 mennessä. Digitaalisten painokoneiden ja niiden monipuolisten viimeistelyominaisuuksien odotetaan korvaavan perinteisiin "analogisiin" painokoneisiin perustuvan tuotannon. Raportissa kerrotaan lisäksi: "Väestönkasvu ja pienten kotitalouksien määrän nousu tarkoittaa, että myös pakkausmäärät kasvavat. Verkkokaupan kasvun myötä myös tuotteita suojaavien pakkauksien tarve on lisääntynyt. Vaikka kaikkiin pakkauksiin (kuten pulloihin, purkkeihin, kääreisiin, tynnyreihin, irtotavarapusseihin, aaltopahvipakkauksiin ja kalvoihin) ei välttämättä tule tarraa tai etikettejä, osaan pakkauksista sellaisia tarvitaan."

Tarrat ovat merkittävä osa kriittistä infrastruktuuria

FINAT² kertoo, että heidän äskettäin tekemässään kyselyssä yli kolmannes vastanneista (37 %) aikoo investoida digitaaliseen painokoneeseen vuonna 2023. Tämä on merkittävä muutos verrattuna viime vuoteen, jolloin vastaava osuus oli 21 %. Alan kattojärjestö FINAT:n puheenjohtaja Philippe Voet kommentoi Euroopan tarratulostusmarkkinoita järjestön uusimmassa raportissa: "Tarrat ovat merkittävä osa kriittistä infrastruktuuria. Alan toimijoiden mukaan digitaalinen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi koronapandemian aikana ja toimitusajat ovat lyhentyneet entisestään."

Tutkimusyhtiö IDC:n mukaan Länsi-Euroopan digitaalisen tarratulostuksen ja pakkauksiin liittyvien painotuotteiden markkinoiden odotetaan kasvavan 13,1 % prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Edistyksellinen väriainepohjainen teknologiamme on tehnyt meistä digitaalisen tarratuotannon markkinajohtaja – vaikka olemme toimineet alalla vasta kuusi vuotta. Olemme globaali teknologiatoimittaja, jolla on paikallinen palvelurakenne. Tarjosimme aluksi ratkaisuja ensisijaisesti pienille ja keskisuurille painopalveluiden tarjoajille, mutta single-pass-tekniikkaan perustuvan digitaalisen AccurioLabel 400 -painokoneen julkaisun myötä haluamme laajentaa liiketoimintaamme uusille markkinoille.

Ensimmäiset AccurioLabel 400 -asiakkaat aloittavat tuotannon

Ensimmäiset uudet AccurioLabel 400 -painokoneet otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Käyttöönottoa on edeltänyt kattava testiohjelma, jonka aikana uusi digitaalinen painokoneemme on saanut asiakkailtamme myönteistä palautetta. AccurioLabel 400 -painokoneen tärkeitä uusia ominaisuuksia ovat muun muassa käyttökulujen aleneminen entistä kestävämpien osien ansiosta, neli- ja viisiväristen kokoonpanojen saatavuus, uudet käyttökohteet valkoiselle värille ja huippuluokan painonopeus – jopa 39,9 metriä minuutissa.

"Valkoisen värin merkitystä ei voi liioitella", todetaan IDC:n raportissa. "Arviomme mukaan jopa 3 000 keskisuurta ja suurta palveluntarjoajaa toivottaa lämpimästi tervetulleeksi valkoisen värin tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet. AccurioLabel 400 -painokoneiden automatisoidut työnkulut, huippunopeus, joustavuus ja edistykselliset väriominaisuudet auttavat Konica Minoltaa kasvattamaan osuuttaan tarratulostuksen ja pakkauksiin liittyvien painotuotteiden markkinoilla." Raportissa korostetaan myös, miten uusi painokone "ilmentää Konica Minoltan sitoutumista innovaatioihin ja liiketoiminnan kasvuun tarra- ja pakkausmarkkinoilla".³

 

Uusi painokoneemme on merkittävä askel eteenpäin, mutta matka on vielä kesken. Asiakkaamme ja kumppanimme tarvitset edelleen lisätietoja digitaalisen painotuotannon eduista. Haluamme auttaa heitä tunnistamaan ja hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet sekä kehittämään toimintaympäristöään digitaalisen painotuotannon seuraavalle tasolle.

Älykäs toimintaympäristö ja edistykselliset yhteydet

Haluamme vahvistaa asemaamme yhtenä suurimmista digitaalisten painokoneiden valmistajista, mutta näemme myös kokonaiskuvan ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Konica Minolta tukee älykästä toimintaympäristöä tarjoamalla asiakkailleen pilvipalveluita ja IT-osaamistaan, mutta ennen kaikkea tehokkaita ratkaisuja tulostuksen hallintaan, etätyöskentelyyn ja yhteistyöhön, työnkulkujen hallintaan ja automaatioon sekä tietoturvaan.

Tarrat, etiketit ja pakkaukset ovat tavarantoimittajille olennainen tapa välittää tietoja kuluttajille. Tarratulostus ja pakkauksiin liittyvät painotuotteet säilyttävät asemansa tulevaisuudessakin.

Digitalisaation syventyessä painopiste siirtyy entistä vahvemmin digitaaliseen tuotantoon.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FINLAND OY

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Konica Minoltalla on kattavat ja tietoturvalliset IT-palvelut ja –ratkaisut tiedonhallintaan, IT-infrastruktuuriin, älykkääseen videovalvontaan ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Konica Minolta on muun muassa Microsoftin Global Managed Partner, M-Filesin Premier Reseller ja Cisco-partner.

Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin.
Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.
 
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n täysin omistama tytäryritys. Konica Minolta Suomen pääkonttori ja showroom sijaitsee Swing House Campuksella Espoon Otaniemessä. Suoramyyntimme, valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ja huoltomme toimii valtakunnallisesti kattaen koko Suomen.