Uudet kyberhyökkäykset muuttavat asiakkaiden IT-ympäristöä ja toimialamme palveluja

Petya or Not Petya?

Tietoturvasta tuli jälleen kuuma puheenaihe, kun yritysten verkoissa leviävä haittaohjelma on tällä viikolla tartuttanut viranomaisten ja liike-elämän järjestelmiä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Kyseessä näyttäisi olevan jo aiemmin tunnettua “Petya”-kiristysohjelmaa (suom. Petja) jäljittelevä haittaohjelma, joka on näppärästi nimetty “NotPetya” -nimellä. Tavoitteena tällä haittaohjelmalla ei siis näyttäisikään olevan lunnasten keruu vaan mahdollisimman laajamittainen tuho.

 

Jotain tämän maailmanlaajuisen kyberhyökkäyksen vakavuudesta kertoo, että vaikutukset alkoivat heijastua eilen sijoittajien epävarmuuden kautta yritysten pörssinoteerauksiin, singoten jopa joidenkin teknologiayritysten arvon laskuun. Uutta on myös realisoitunut uhka tuotannolle. Virusvariantin raportoidaan haitanneen suuresti mm. pankkien, kuljetusyritysten sekä lentoasemien järjestelmiä ja vaikeuttaneen yritysten toimintaa.

 

Tulostamisen toimiala muutoksessa

Perinteiset tulostamisen b to b -toimialalla olevat yritykset ovat siirtymässä yhä enemmän tiedonhallinnan ja it-infran palveluihin ja yleisesti arvioidaan että nämä yritykset tulevat olemaan alalla vahvoja ratkaisutoimijoita. Tulostimet, tiedonhallinta, toimiston työryhmien käytössä olevat ohjelmistot, palvelimet sekä työasemat nähdään yhä enemmän yhtenä kokonaisuutena, johon on luonnollista tarjota kattavia tietoturvapalveluja ja niihin liittyviä kustannustehokkaita etähallintaratkaisuja yrityksille.

 

Tämän kertainen hyökkäys kohdistui erityisesti yrityksiin ja levisi nopeasti sisäisiin tietoverkkoihin ja laitteisiin. Nyt arvioidaan, että suuremmissa yrityksissä tilanteesta selvitään vähemmällä kuin muissa. Ei ole pelkästään kysymys virusten torjunnasta vaan siitä miten yritykset ovat huolehtineet back up-toiminnoista ja varmistusten palautuksista. Nämä saattavat olla paremmassa kuosissa isompien yritysten verkoissa, kun taas monella pienillä yrityksillä on edessä varmasti haasteita.

 

Mitä edessä?

Kahdeksan kymmenestä yritysjohtajasta johtajasta arvioi tietoturvan merkityksen kasvavan korostuvan ja sen prioriteetin kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Uusia uhkia varmasti nousee. Tietoturvaseminaarien vakiosisältöä ovat esimerkiksi omien mobiililaitteiden yleistyminen työympäristössä ja niiden mukanaan tuomat potentiaaliset haittaohjelmat ja muut uhat yritysten verkoille. Asiantuntijoiden mielestä emme välttämättä osaa vielä edes hahmottaa minkä kokoluokan potentiaalisista verkkokatastrofeista voi tulevaisuudessa olla kysymys.

 

Yleisin riski asiantuntijoiden mukaan lienee kuitenkin ihmisissä ja toiminnassamme, joko annetut tietoturvasäännöt ovat puutteellisia tai niitä ei yksinkertaisesti noudateta tai tietoturvaan ei ole investoitu riittävästi. Ei ole tehty riittäviä päätöksiä tai varmistettu että päätökset menevät käytäntöön, eli jokaiselta managerilta ja johtajalta vaadittavaa perussettiä. Ehkä päätösten tekoa vauhdittaa ajatusleikki, että mitä teidän yrityksellenne maksaisi menetetty tuotantotunti jos Petja-virukset pääsevät juuri nyt saastuttamaan keskeisiä tuotannon palvelimia ja työasemia?

Tutustu IT-palveluihimme

Lataa IMS-esite

Tutustu kampanjasivuumme


Kirjoittaja on Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n markkinointipäälliikkö Jarno Ahonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *