Tehokas IT mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun

Group Conf_WPH

Informaatioteknologiasta on tullut liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Liiketoiminnan kehittymisen ja kasvamisen kannalta on tärkeää, että liiketoiminnan tarpeet ohjaavat IT-hankintoja.

Täyttä suorituskykyä työntekijöille

Nykyisin IT on tarpeen kaikenkokoisissa yrityksissä, sillä se tarjoaa henkilöstölle välineet tehokkaaseen, turvalliseen, luovaan ja verkottuneeseen työskentelyyn – ajasta ja paikasta riippumatta. Vaikeaselkoisten sovellusten sijasta työntekijät tarvitsevat intuitiivisia ratkaisuja, joiden avulla he voivat keskittyä tehokkaaseen työskentelyyn.

IT on menestystekijä kaikissa yrityksissä

Informaatioteknologiassa joustavuus on keskeinen tekijä yrityksen liiketoiminnan ja sen kannattavuuden kannalta. Joustavuus vähentää kustannuksia ja kasvattaa suorituskykyä. Uusille markkinoille suuntaaminen vaatii sopivat työkalut. Samalla pääomamenot on syytä pitää kurissa, joten omaksi ei kannata ostaa mitään, mihin voi saada käyttöoikeudet muutenkin. Myös toimintakustannusten pysyminen määritetyissä rajoissa on varmistettava.

Helpotusta ja tukea IT-osastolle

IT-osastot haluavat riittävät resurssit viedä yritystä eteenpäin ja tukea työyhteisöä hukkumatta aikaa vieviin ja tuloksettomiin tehtäviin päivittäisessä toiminnassa. Niiden onnistuminen ei ole kiinni päivitysten asentamisesta, palvelimien ylläpidosta tai lisenssipakettien hallinnasta, vaan näiden toimintojen automatisoinnista ja uusien ratkaisujen suunnittelusta. Päätöksentekijät keskittyvät uusien IT-ratkaisujen etsinnässä nimenomaan IT-henkilöstön ja -resurssien vapauttamiseen liiketoimintaa edistäviin tehtäviin. Kumppani, joka voi toteuttaa tarvittavat muutokset on äärimmäisen arvokas.

Workplace Hub on täydellinen paketti

Konica Minoltalla on yli 33 000 eurooppalaista IT-palveluasiakasta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joten ymmärrämme yritysten liiketoiminnan tarpeet ja haasteet. Konica Minoltan Workplace Hub on kehitetty juuri sinulle: se on IT-palvelualusta, jonka muodostama ekosysteemi kattaa kaikki tarvittavat palvelut sekä yhdistää laitteistot ja ohjelmistot niin, että ne vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Räätälöidyt ja tarpeenmukaiset IT-palvelut

Workplace Hub kattaa kaikki IT-osastojen tarvitsemat hallitut palvelut teknisestä tuesta järjestelmän ja tietojen turvaamiseen, tiedon tallennukseen ja varmuuskopioiden hallintaan. Voit itse päättää, mitä haluat käyttää ja missä laajuudessa.

Verkottuneet tiimit vievät tulevaisuuteen

Workplace Hub mahdollistaa joustavan ja sujuvan tiimityöskentelyn liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Tiimityökalut tarjoavat intuitiiviset ratkaisut verkottuneeseen ja laitteista riippumattomaan yhteistyöhön.

 


Tutustu ratkaisuumme: workplacehub.konicaminolta.eu

 

Millainen on tehokas tulevaisuuden tiimi?

Ihmiset työskentelevät toimistoissa jatkossa yhä enemmän tiedonhallinnan sekä älykkäiden järjestelmien kanssa. Digitalisaatio on saavuttamassa kaikkien yritysten kulmahuoneet ja johtoryhmät, uusia prosesseja otetaan käyttöön ja toimintatapoja sekä kulttuureja muokataan. Euroopan mitassa puhutaan melkoisista summista ja digitalisaatioon liittyvät hankkeet eivät aina ole riskittömiä investoijien näkökulmasta. Future Office - Tulevaisuuden toimisto

Lähde: https://job-wizards.com/en/the-digital-future-new-responsibility-for-managers/

Asiantuntijoiden mukaan muutoksen keskellä elävät työntekijät ja työryhmät eivät välttämättä ole huolissaan omasta osaamisestaan, vaan että he suorastaan tulevat tarpeettomiksi automaation ja keinoälyn viedessä työpaikat. Monenlaisia kysymyksiä nousee muutoksen keskellä, millä tavalla työntekijät/työryhmät pitäisi huomioida digihankkeissa, kuka osaa laskea todelliset kustannukset? Paineita johdolle tulee myös siitä, kuka yrityksessä ottaa lopulta vastuun IT-hankkeiden onnistumisesta? Koska muutos on niin perinpohjainen monelle yritykselle, keskustelua käydään erityisen CDO:n (Chief Digital Officer) tarpeesta yrityksissä.

Miksi toiset työryhmät pärjäävät paremmin kuin toiset?

Millaiset yritysten työryhmät ovat tulevaisuuteen valmiita? Asiantuntijat puhuvat tiimeistä, joissa oppiminen ja työ yhdistyvät. Muuttuvissa tiimeissä korostuisi uudenlainen sosiaalisuus. Näkemys on, että hyvin tulevaisuuden haasteisiin valmistautuvissa työryhmissä kollegat auttavat toisiaan hankkimaan uusia taitoja ja haluavat kokeilla uutta. Tällaista sosiaalisuutta kehittynyt digitaalinen työympäristö voisi tukea tehokkaasti.

Miten älykkäät järjestelmät voivat auttaa työryhmiä tulevaisuudessa?

Työympäristöissä, joissa yhteistyö on tärkeää, älykkäät järjestelmät voisivat oppia miten käyttäjät keräävät tietoa, miten sisältöä analysoidaan, mitä päätöksiä sen perusteella tehdään ja minkälaisia toimenpiteitä toteutetaan ja siten automatisoida näitä prosesseja. Tällainen saumaton prosessi edellyttäisi tiedon käsittelyä yhdestä käyttöliittymästä, johon olisi integroitu useita sovelluksia ja ohjelmistoja yhdellä alustalla. Helpommin sanottu kuin tehty? Varmasti, mutta ei mahdotonta ollenkaan, ratkaisuja on jo näköpiirissä.

Esimerkiksi Konica Minolta investoi tällaisen kognitiivisen hubin kehittämiseen melkoisesti pelimerkkejä. Keinoälypohjainen järjestelmä palvelisi työryhmiä yhteistyötä edistävillä välineillä ja työnkuluilla ja tarjoamalla sellaista tietoa jota tarvitsemme monimutkaistuvassa digitaalisessa työympäristössä kasvavan jäsentymättömän tiedon keskellä. Tästä lisää seuraavassa blogissa!

Future Office - Tulevaisuuden toimisto

Lähde: http://workplacehub.konicaminolta.eu/en/


Tämä blogi on julkaistu myös Kauppalehden Vieraskynä-blogissa 9.10.2017. Kirjoittaja on Konica Minolta Business Solutions Oy:n markkinointipäällikkö Jarno Ahonen.