Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Infrastructure Management Services

IT-INFRA- STRUKTUURI- PALVELUT

TAKAISIN

Liiketoimintaympäristön hallinta

Teknologiat ovat entistä tärkeämpiä nykyaikaisille yrityksille. Teknologiat, kuten tietoverkot, palvelimet ja tietokoneet, joilla varmistetaan työympäristön tehokas hallinta ja sujuva toiminta. Näiden infrastruktuurien hallinnasta voi kuitenkin koitua melkoinen taakka, ja mikäli jokin teknologia pettää, voivat taloudelliset seuraukset olla merkittäviä.

Kriittisen yritysinfrastruktuurin hallintaan haetaan apua asiantuntijapalvelujen avulla, kuten Konica Minoltan Managed Services -palveluilla, jolloin omaa henkilöstö voi keskittyä omiin töihinsä ja huoli infrastruktuurien hallinnasta jätetään palvelun tarjoajalle.

Konica Minolta on hallintapalvelujen asiantuntija, jonka avulla voitte keventää pääasialliseen toimintaanne kuulumattoman ja usein monimutkaisen teknologian hallinnasta aiheutuvaa työtaakkaa. Näin henkilöstönne työaika vapautuu päivittäisten tehtäviensä hoitamiseen ja strategiseen päätöksentekoon.

Konica Minoltan IT-infrastruktuuripalvelut (Infrastructure Management Services, IMS) ja etävalvonta antavat mahdollisuuden ulkoistaa yrityksenne keskeisiä IT-infrastruktuuriratkaisuja ja parantaa näin liiketoimintanne kokonaistulosta. Konica Minoltan etähallintapalvelut ottavat vastuun liiketoimintanne vaatiman IT-infrastruktuurin tehokkaasta hallinnasta. Se toteutetaan ottamalla käyttöön ennakoiva etävalvontajärjestelmä, jolloin Konica Minoltan palvelukeskus voi ennakoida, tunnistaa ja ratkaista mahdollisia ongelmatilanteita.