Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Ostoreskontra

OSTO- RESKONTRA

TAKAISIN

Virtaviivaista laskujen käsittely automaatiolla

Yrityksen laskujen käsittelyn tulisi olla nopeata ja täsmällistä, jotta se pysyy kilpailukykyisenä. Laskujen käsittely on hidasta, koska usein laskuissa on epäselvyyksiä, joita pitää selvitellä sähköpostilla tai puhelimitse. Onko laskujen hallintaprosessinne mielestäsi tehokas? Löytävätkö saapuvat laskut oikeaan paikkaan heti, jotta vastaava henkilö voi aloittaa laskujen tarkastamisen ja hyväksymisen? Voisiko laskujenne käsittely olla paremmin organisoitu, ongelmat ratkaistu nopeammin ja maksetaanko kaikki laskut eräpäivään mennessä? 

Ei enää kadonneita laskuja tai maksuviivästysseuraamuksia! Vähennä laskujen käsittelykustannuksia. Toimi heti – valitse automatisoitu ostoreskontraratkaisu! 

Tutustu Konica Minoltan kattaviin ostoreskontran ECM-ratkaisuihin. Löydä uusia kustannustehokkaita tapoja virtaviivaistaa ostoreskontran työnkulut, vähennä IT-ylläpidon työmäärää ja paranna koko liiketoiminnan tietoturvaa.

Hyödyt:

  • Automatisoidut työnkulut poistavat aikaa vievät ja virhealttiit manuaaliset työtehtävät
  • Reaaliaikainen validointi auttaa havaitsemaan virheet nopeammin, ratkaisemaan ongelmat, parantamaan suhteita myyjiin ja tavarantoimittajiin
  • Paperilaskuja ei tarvitse enää etsiä organisaation sisältä – laskuihin pääsee nopeasti käsiksi mistä vain ja milloin vain
  • Digitoitujen laskujen helppo haku, jako, siirto, käsittely ja arkistointi – tämä kaikki säilyttäen maksimaalisen tietoturvan (käyttäjien käyttöoikeudet)