Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Koulutus

KOULUTUS

TAKAISIN

Tehosta koulutus ECM-ratkaisuilla

Enterprise Content Management (ECM) on tehokas ratkaisu tietojen hallintaan, määräysten noudattamiseen ja yleisen tehokkuuden parantamiseen yrityksessä tai organisaatiossa. Konica Minoltan ECM-ratkaisuilla korvaat raskaat, aikaavievät ja virhealttiit manuaaliset paperiprosessit.

Opiskelijat, opettajat ja muu henkilöstö lähettää ja vastaanottaa paperidokumentteja, sähköposteja ja fakseja sekä täyttävät erilaisia verkkolomakkeita. Oppilaitoksen kyky hallita tätä dokumenttikaaosta ratkaisee sen, kuinka hyvin oppilaitos palvelee asiakkaitaan. Konica Minoltan ECM-ratkaisut tarjoavat tehokkaan dokumenttien vastaanottamisen, käsittelyn, hyväksymisprosessin ja arkistoinnin sekä varmistaa dokumenttien luottamuksellisuuden ja tietoturvan.

ECM-ratkaisut auttavat dokumenttien hallinnassa ja tietosisällön nopeassa haussa. Dokumenttien luottamuksellisuus säilyy, kun vain valtuutetut käyttäjät saavat välittömän pääsyn dokumentteihin. ECM-ratkaisut voidaan kytkeä saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin, kuten ERP-järjestelmiin ilman ohjelmallisia muutoksia.

Hyödyt:

  • Tehokas dokumenttien käsittely
  • Opiskelijan tietojen tehokas ja toimiva haku
  • Vähennä kopiointia ja paperien varastointikustannuksia
  • Tiedostot voidaan jakaa kaikille valtuutetuille henkilöille mihin tahansa
  • Opiskelijatiedostoja ei tarvitse tulostaa – sähköinen asiointi
  • Parempi dokumenttien tietoturva