Toimialaratkaisut

VAIHDA VALINTA

Isännöinti


Keskity liiketoimintaasi paperien pyörittämisen sijaan

Konica Minoltan sisällönhallintaratkaisut mahdollistavat isännöintitoimistoille dokumenttiprosessien yksinkertaistamisen poistamalla virhealttiit ja aikaa vievät toistuvat manuaaliset vaiheet, jotka heikentävät tuottavuutta.

Minimoi kustannukset toimintaa tehostamalla
Tehokkaat organisaatiot etsivät jatkuvasti uusia tapoja tehostaakseen prosessejaan ja virtaviivaistamaan dokumenttien käsittelyn.

Nopea reagointi sääntöjen muutoksiin
Kiinteistöalalla säädökset muuttuvat nopeasti ja uusien vaatimusten noudattaminen koetaan erittäin haasteellisena. Uusien vaatimuksien noudattaminen onnistuu automatisoitujen ja joustavien prosessien avulla, jolloin pääsette nopeasti hyödyntämään uusien vaatimusten tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

Tehokas työskentely
Ratkaisun integrointi yrityksen olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin auttaa koko organisaatiota – sopimushallintaa, henkilöstöhallintoa, osto- ja myyntireskontraa, sekä asiakaspalvelua.


Asiakasreferenssi isännöinti- ja kiinteistöalalta:

Asokodit / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Kruunuasunnnot Oy