Toimialaratkaisut

VAIHDA VALINTA

Logistiikka- ja kuljetusala

Logistiikka- ja kuljetusalan haasteita ovat taloudellinen tilanne, kalliit polttoainekustannukset ja entisestään kiristynyt kilpailu. Haasteisiin vastataan pienentämällä kustannuksia, tehostamalla työskentelyä, automatisoinnilla ja kehittämällä palveluja sekä investoimalla uusiin teknologioihin ja järjestelmiin. Kustannusten leikkaamisen lisäksi on tärkeä virtaviivaistaa nykyiset dokumenttien työnkulut ja käytännöt. Kaikessa toiminnassa on huomioitava ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit.

Tehokkaat työnkulut
Tehokkaat dokumenttien työnkulut ja prosessit määritellään sekä toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Dokumenttien hallintakustannukset pienenevät ja inhimillisten virheiden määrä vähenee, kun työnkulut saadaan automatisoitua. Tiedot ovat ajan tasalla ja heti käytettävissä. Kommunikointi yrityksen sisällä ja asiakkaiden kanssa tehostuu ja palvelutasosopimuksen (SLA, Service Level Agreement) rajoissa pysyminen helppoa.

Tiedon saanti syrjäisillä seuduilla ja liikkuvassa työssä
Logistiikka- ja kuljetusalan yritysten on päästävä käyttämään ja jakamaan tietoja myös syrjäseuduilla liikkuvassa työssään. Tietojen jakaminen eri osapuolten kanssa tulee olla vaivatonta ja turvallista.

Tiedonjako tehostaa koko organisaation toimintaa

  • Sisällönhallintaratkaisun integrointi yrityksen olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin auttaa koko organisaatiota sekä asiakkaita.
  • Asiakkailla on näkymä kuljetusten tilaan, joten he tietävät milloin kuljetukset saapuvat perille. Kuljetuksen vastaanotto on sujuvaa. Pystytään välttämään tilanteet, joissa kuljettuja ei ole pystynyt toimittamaan tavaraa perille tai hän on joutunut jättämään tavarat vain lastauslaiturille.
  • Vastaanotettujen tavaroiden kuittaus saadaan sähköisenä, jolloin laskutuskierto saadaan mahdollisimman tehokkaaksi.

Asiakasreferenssi logistiikka- ja kuljetusalalta:

Kuljetusliike Kristo & Kumppanit Oy