Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Digital1234

TUOTTEET

Konica Minoltan tuotevalikoima on erittäin monipuolinen, ja se sisältää huippulaadukkaita väri- ja mustavalkojärjestelmiä kaikkeen digitaaliseen kuvantamiseen.

Digital1234 - Liiketoiminnan kehittämisen neljä vaihetta

Tuotantotulostusmarkkinat kokevat parhaillaan suuria muutoksia. Viime aikojen taloudellinen taantuma karsii painoyritysten määrää, supistaa kokonaistuotantovolyymiä ja on nopeuttanut painatussovellusten siirtymistä sähköisiin viestimiin. Valistuneet painopalveluyritykset tietävät, että niiden on kasvatettava liiketoimintaansa, lisättävä voittomarginaaleja ja luotava uutta liikevaihtoa. Tukeakseen asiakkaita näiden päämäärien saavuttamisessa on Konica Minolta julkistanut DIGITAL1234-konseptinsa. Se on kokonaisvaltainen liiketoimintojen kehittämisohjelma, joka keskittyy asiakkaan tarpeisiin ja näkee niiden tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

DIGITAL1234-konseptin neljä vaihetta:

TUNNISTA:
Miksi on taloudellisesti järkevää paneutua johonkin tiettyyn liiketoiminnan kasvumahdollisuuteen? Konica Minolta on julkaissut lukuisia katsauksia ja selontekoja, joissa tarkastellaan eri aiheita kuten sähköinen tilaaminen, muuttuvan tiedon tulostus, työnkulkujen automatisointi, tuotantolinjaan integroitu töiden viimeistely ja kirjojen painaminen.

ARVIOI:
Kuinka uusi liiketoimintamuoto soveltuu nykyiseen toimintaympäristöön? Konica Minolta tarjoaa alan riippumattomien asiantuntijoiden kirjoittamia arviointioppaita, jotka auttavat käytännössä punnitsemaan yrityksenne valmiudet uuteen toimintamuotoon – esimerkiksi sähköiseen tilausjärjestelmään.

PERUSTELE: Miten tietty liiketoimintauudistus on kohentanut muiden painopalveluyritysten kannattavuutta? Esimerkkitapauksiin tutustumalla selviää, kuinka muut asiakkaat ovat hyödyntäneet alan erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen jälkeen voitte tehdä päätöksen, onko hankkeeseen ryhtyminen kannattava.

TOTEUTA: Miten varmistatte hankkeen onnistumisen ja vältätte pettymyksiä aiheuttavat sudenkuopat? Puolueettoman asiantuntijan laatima käyttöönotto-opas antaa yksityiskohtaiset ohjeet uuden liiketoimintamahdollisuuden toteuttamisesta. Toteutus on luonnollisesti melko vaativa prosessi, joten Konica Minolta tarjoaa mielellään käytännön tukitoimia kaikissa toteutusvaiheissa.


Tutustu erilaisiin mahdollisuuksiin DIGITAL1234 -mikrosivustollamme