SOVELLUKSET

TAKAISIN

Muuttuvan tiedon julkaiseminen

Painopalvelujen tarjoajan kohtaamia haasteita ovat liiketoimintojen kasvattaminen sekä asiakassuhteiden säilyttäminen. Rajallisillakin resursseilla on pystyttävä palvelemaan asiakkaita, jotka edellyttävät tilaustensa nopeaa toimitusta. Lisäksi painopalvelutarjonta on nykyisin siirtynyt Internetiin, jossa tarjontaa on helppo tarkastella ja ennen kaikkea vertailla. Olennaista on, kuinka painoyritys pystyy erottautumaan painotuotemarkkinoilla ja kuinka se pystyy ylläpitämään asiakkaidensa luottamuksen?

  • Liiketoiminnan laajentaminen vaatii uusien markkinoiden avaamista ja uusia asiakassuhteita.
  • On etsittävä uudenlaisia tuotteita, jotka tarjoavat asiakkaille lisäetuja kuten huomioarvoltaan ja palautemäärältään entistä parempia kampanjoita.
  • Kohdennetun markkinointiaineiston luominen on automatisoitava, jolloin kokonaistuottavuus nousee ja liiketoiminnan kilpailukyky paranee.
  • Uudet sovellukset on voitava omaksua helposti ja vähin kustannuksin.
  • Transaktionaalisen painatuksen kustannuksia on pienennettävä ja työnkuluista on karsittava manuaaliset vaiheet.

Sovellukset

DirectSmile

Edistynyt ja helppokäyttöinen sovellus - DirectSmile antaa käytännössä rajattomat mahdollisuudet muuttuvan tiedon yksilölliseen toteutukseen.

Printshop Mail Suite

Painotuotteiden versiointi ja personointi onnistuu sujuvasti PrintShop Mail -ohjelmistolla.

Ominaisuudet


One-to-one -markkinointi

Keskittyminen asiakasta erityisesti kiinnostaviin seikkoihin nostaa suorapostituksen tehoa ja kyselyihin vastaamisintoa. Samalla asiakasuskollisuus lujittuu ja liiketoimintaan kohdistuville investoinneille saadaan entistä parempi tuotto.

TransPromo
Laaja-alainen transaktionaalinen painatus voi aiheuttaa valtavia kustannuksia. Mikäli transaktionaalisiin asiakirjoihin liitetään selkeästi kohdennettu markkinointi- tai mainossanoma, TransPromo on kustannustehokkuudeltaan erinomainen menetelmä.

Integrointi suunnittelusovelluksiin
VDP-sovellukset integroituvat saumattomasti jo ennestään tuttuihin julkaisuohjelmiin eikä uusia sovelluksia tarvitse hankkia tai opetella, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa VDP-työskentelyn omaksumista.

Integrointi tulostuksen työnkulkuihin
Tehokkaat VDP-sovellukset optimoivat suorituskyvyn sekä kokonaistuottavuuden ja samalla päästään eroon monista manuaalisista vaiheista, joita digitaalinen työnkulku aiemmin vaati.