SOVELLUKSET

TAKAISIN

Tietoturva

Tietoturvallinen tulostus on oleellinen osa yrityksen tietoturvaa. Yritysten on tarkasti harkittava tietoturvakäytäntöjen laajuutta suojatakseen keskeiset toimintonsa. Kun järjestelmissä liikkuu joka päivä gigatavuittain tietoja, on välttämätöntä luoda aukottomat valvontamenetelmät, joilla estetään ulkopuolisten pääsy tietoihin. Konica Minolta on tietoturvaratkaisuillaan sitoutunut pysäyttämään dokumentaatiota ja tulostamista koskevat uhkatekijät.

  • Kun dokumentteja tulostetaan yrityksen toimitiloissa tai puolijulkisissa ympäristöissä, kukaan ei halua jättää tulosteitaan laitteen luovutusalustalle muiden silmäiltäviksi.
  • Tietovuotojen riskiä halutaan myös vähentää silloin, kun useampi henkilö käsittelee tai tulostaa dokumentteja.
  • IT-ylläpidolla on oltava tehokkaat keinot valvoa tulostamista sekä tunnistaa nopeasti ja luotettavasti mahdolliset tietovuodot.

Sovellukset

bEST Guard

Tietojen kirjaaminen

Todentamismenetelmät

Tehokkaita teknologioita dokumenttien ja tulostamisen tietoturvaan

EveryonePrint

Turvallinen mobiilitulostus yksityisessä pilvipalvelussa

YSoft SafeQ

Tiedon suojaus käytön valvonnalla ja seurannalla

Ominaisuudet


Tietoturvallinen tulostus

Luottamukselliset tulosteet eivät joudu vääriin käsiin ja poistaa tarpeetonta tulostustamista samalla vähentäen tulostuskustannuksia.

Kirjautumisen ja käytön valvonta
Keskitetty käytön valvonta maksimoi tietoturvan minimaallisilla ponnisteluilla.

Tietovuotojen estäminen
Kun tietoturvapolitiikka ja suunnitelmat sen toteuttamiseen on valmiina, niin tietovuotojen estäminen on tehokasta, jolloin organisaation tietotaito, investoinnit
ja aineeton omaisuus ovat vahvasti suojattuja.

Dokumenttien suojaus
Suojaa luottamukselliset tiedot heti, kun dokumentit on luotu.