Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Referenssit

YRITYKSEN TIEDOT

Meidän päämäärämme on tietää mitä asiakkaamme ajattelevat; ymmärtää heidän tarpeensa ja lähtökohtansa, ratkaista heidän liiketoimintahaasteensa - antamalla sisältöä ideoille.

TAKAISIN

Referenssit

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin omat laadukkaat painopalvelut vähentävät toimistokoneiden liiallista tuotantokäyttöä ja ulkoisten palvelutarjoajien tarvetta. Onnistuneesta palvelusta kertoo sisäinen palaute painopalveluista, joka on ollut erittäin hyvällä tasolla. 

Konica Minolta toimitti kokonaisvaltaisen
paketin Helsingin kaupungin Digipainolle (PDF)

Coreplast Laitila Oy

Konica Minolta toimitti Coreplastille M-Files -tiedonhallintaratkaisun, jonka avulla hallitaan yrityksen laatujärjestelmiä tehokkaasti. 

Coreplast Laitilan selkeä laadunhallintaratkaisu
varmistaa ja tehostaa toimintaa

Markprint Oy

Markprintin uusittu digituotantoympäristö pystyy nyt vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden kasvaviin palvelutarpeisiin ja tulevaisuuden visio onkin kasvattaa digituotantoa edelleen. Lue lisää asiakaskertomuksesta:

Markprintin asiakkaat hyötyvät Konica Minoltan
toimittamasta uudesta digipainolinjasta (PDF)

Seriman Oy

”Korkea laatuvaatimus on tänä päivänä itsestäänselvyys asiakkaillemme, enemmän kilpaillaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kanssa. Uuden digijärjestelmän hankinnassa laatu testattiin perinpohjaisesti – halusimme varmistua oikeasta hankinnasta” toteaa Seriman Oy:n toimitusjohtaja Timo Mannonen. Lue lisää ratkaisusta:

Seriman vakuuttui Konica Minoltan tuotantojärjestelmän
laajasta materiaalituesta (PDF)

T-Print Ky

T-Printin digituotantomäärien nousu edellytti investoimista laadukkaaseen ja järeään painojärjestelmään, joka antaisi liikkumavaraa yhä kasvaviin voluumeihin. Tutustu minkälaiseen ratkaisuun T-Printissä päädyttiin:

Konica Minoltan digituotantojärjestelmän nopeus ja
tehokkuus vakuutti T-Printin (PDF)

Vihdin kunta

Vihdin kunnassa aloitettiin syksyllä 2014 tulostusympäristön kehittämisprojekti.Projektin tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin tietoturvan ja tietosuojan parantaminen, tulostuspalvelujen - tulostus, skannaus, kopiointi - joustavuus jäykän rakenteen sijaan, sähköisten dokumenttien lisäys ja ympäristöystävälliset hankinnat sekä kustannussäästöt. Lue lisää Konica Minoltan ratkaisusta:

Konica Minoltalta helppo ja kustannustehokas
tulostamisen toimintamalli Vihdin kunnalle

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki teki yhteistyötä Konica Minoltan kanssa, jotta kaupungin tulostuskustannukset saatiin kuriin. Konica Minoltan tulostuksen optimointi -konseptissa (OPS - Optimized Print Services) on tarkoitukseen tarkkaan määritelty toimintajärjestys ja rahan säästöjen lisäksi vähennetään samalla myös ympäristön kuormitusta. Lue lisää:

Raahen kaupungin tulostusympäristön optimointi (PDF)

Oulun kaupunki

Oulun kaupungin tulostusympäristön tavoitteena oli kustannusten säästäminen, tietoturvan ja käytettävyyden parantaminen. Tulostuspolitiikkaa lähdettiin jalkauttamaan vuoden 2016 aikana yhdessä Konica Minoltan kanssa. Lue lisää:

Tavoitteena tietoturvallinen tulostus ja kustannussäästöt (PDF)

Kemin kaupunki

Konica Minolta kartoitti, analysoi ja optimoi Kemin kaupungin tulostusympäristön. Analyysissä selvitettiin oikeat laitemallit käyttötarpeen mukaan ja laitteiden optimaalinen sijoittelu. Lue lisää:

Konica Minolta toimitti Kemin kaupungin
tulostusympäristön hallinnan (PDF)

Pekan Offset Oy

Kun Pekan Offset Oy hankki ensimmäisen digituotantojärjestelmänsä noin 10 vuotta sitten, oli merkki jo tuolloin Konica Minolta. Yritys halusi palvella asiakkaitaan nopeammin ja paremmin ja samalla vastata kasvaviin tuotantomääriin. Lue lisää mitä etuja yritys sai päivittämällä digipainolaitteensa järeämpään malliin:

Investointi keskiraskaaseen digivärituotantojärjestelmään
mahdollisti paremman palvelutason (PDF)

Painotalo Painola T. Nieminen Oy

Konica Minolta vakuutti Painotalo Painolan asiakaslähtöisellä ratkaisuehdotuksellaan. Digipainokapasiteettia kasvatettiin bizhub PRESS C1085 -värituotantojärjestelmällä, joka tarjosi laajan materiaalivalokoiman, parhaan laadun sekä tuotannon tasalaatuisuuden kasvaville tuotantomäärille. Lue lisää:

Asiakaslähtöinen ratkaisu vakuutti
Painotalo Painolan (PDF)

Nurmijärven Kirjapaino NurmiPrint Oy

Konica Minoltan ja Nurmiprint Oy:n yhteinen taival alkoi jo vuonna 2002 kun yritykseen hankittiin ensimmäinen Minolta-merkkinen monitoimilaite. Vuosien varrella digipainon volyymit ovat kasvaneet ja yritys on luottanut hankinnoissaan Konica Minoltan digitaalisiin tuotantolaitteisiin jo useiden vuosien ajan. Lue lisää:

Laatu, luotettavuus ja huoltopalvelut
Nurmiprintin digituotannon varmistajina (PDF)

DM Print Oy

DM Print Oy:n toimitusjohtaja Markku Lamberg: "Konica Minolta erottui muista tarjoajista myös suhtautumisellaan pienen yrityksen tarpeisiin - jos tullaan tarjoamaan palveluita, niin pitää pystyä osoittamaan, että ollaan myös saavutettavissa. Tässä kokonaisuudessa Konica Minolta voitti ylivoimaisesti.” Lue lisää:

Konica Minolta vastasi pienyrityksen tarpeisiin
paikallisella saavutettavuudellaan (PDF)

Asokodit / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Konica Minolta suunnitteli ja toteutti Asokodille uuden dokumentinhallintajärjestelmän, dokumenttien skannaustyönkulut ja intranet-ratkaisun - Asokodit sai kaikki haluamansa toiminnot yhdeltä toimittajalta.

Konica Minolta toteutti Asokodeille dokumentinhallinnan
kokonaisratkaisun (PDF)

Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot Oy:n monitoimilaiteuudistuksen tavoitteena oli löytää kokonaistaloudellinen ratkaisu, jolla dokumenttien käsittelyä helpotettiin ja tehostettiin niin, että esimerkiksi skannaus voitiin tehdä suoraan käytössä olevaan Tampuuri-järjestelmään.

Konica Minolta toimitti Kruunuasunnot Oy:lle uudet
dokumentin- ja tulostuksenhallintaratkaisut (PDF)

Kakkonen-Yhtiöt Oy

Kakkonen-Yhtiöt Oy:llä oli tavoitteena uusia dokumentinhallintajärjestelmä ja luoda sen avulla automaattisia työnkulkuja, joilla kaikki dokumentit olisivat helposti ja nopeasti löydettävissä, esimerkiksi sisällön ja metatietojen mukaan. Konica Minolta toteutti tämän tavoitteen. Lue lisää:

Kakkonen-Yhtiöt valitsi Konica Minoltan ratkaisun
dokumenttien hallintaan (PDF)

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähkölaitos päätti keskittää laitehankinnat vain yhdelle toimittajalle, Konica Minoltalle, jotta tulostusasioiden hoitaminen, laitteiden ylläpito ja automaattiset tarviketilaukset olisivat toimintavarmoja ja joustavia. Lue lisää:

Laitehankinnat yhdelle toimittajalle toimintavarmuuden
ja joustavuuden takia (PDF)

Gronlund Palvelut Oy

Konica Minolta toimitti Gronlund Palvelut Oy:n verkkolevyihin kohdistetun nopean ja tehokkaan dokoni FIND -hakupalveluratkaisun. Aluksi asiakkaan ympäristö kartoitettiin perusteellisesti ja toteutettavaa hakuratkaisua pilotoitiin erilaisilla toteutusmalleilla. Lue lisää:

Konica Minoltalta löytyi kustannustehokas ratkaisu
yritystason tiedonhakupalveluun (PDF)