TIEDOTTEET

VAIHDA VALINTA

Tekoäly vie työntekijän tuottavuuden kokonaan uudelle tasolle

maaliskuu 2019

Digitalisaatio muuttaa työympäristöä merkittävästi tulevaisuudessakin. Tieto tulee meille jatkossa automaattisesti käsitellympänä ja personoidumpana. Konica Minolta kehittää jatkuvasti ratkaisuja automaattiseen tiedonhallintaan ja -käsittelyyn tulevaisuuden työympäristön vaatimukset huomioiden. Automatisoimalla tiedonkäsittelyä yritykset varmistavat edellytykset menestyä muuttuvassa työympäristössä. Konica Minoltan Business Solutions Europen markkinointijohtaja ja Katie Kingin kirjaan ”Using Artificial Intelligence in Marketing: How to Harness AI and Maintain the Competitive Edge” panoksensa antanut Olaf Lorenz antaa asiaan tarkemman näkökannan.

”Tekoäly muuttaa jo tapaamme hyödyntää tekniikkaa ja toimia sen kanssa vuorovaikutuksessa. Mahdollisuudet työtehon parantamiseen ovat valtavat, ja Konica Minolta tarjoaa siihen ratkaisuja”, Lorenz sanoo. ”Yleisesti luullaan, että tekoäly vähentää työpaikkoja, mutta itse asiassa tekoäly edistää uusien työpaikkojen syntymistä. Aikaisemminkin tekniikka on johtanut uusiin mahdollisuuksiin vähentämällä hankalia tehtäviä ja edistämällä kehitystä, luovuutta ja innovointia”, jatkaa Lorenz.

Konica Minolta kehittää toimistoympäristöihin soveltuvia, työtehoa ja turvallisuutta edistäviä palveluratkaisuja tulevaisuuden työvoiman ja liiketoiminnan vaatimukset huomioiden. Workplace Hub on innovatiivinen, älykäs ja skaalautuva IT-ratkaisu, joka on kehitetty erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Se keskittää IT-järjestelmät ja –palvelut helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Workplace Hub kehittyy tulevaisuuden työn mukana. Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa älykkäiden ominaisuuksien käytön, kuten oppivan IoT:n, Intelligent Edge-toiminnallisuuden ja muita päätöksentekoa tukevia ominaisuuksia. Näistä mudostuu seuraavan sukupolven Cognitive Hub –ratkaisu. Tavoitteena on hyödyntää IoT-keinoälyä entistä tehokkaammin ja auttaa jäsentelemään tietotulvasta hyödyllistä dataa, jonka avulla voidaan tehdä päätöksiä älykkäästi ja nopeasti.

Tekoäly mahdollistaa lähitulevaisuudessa uudenlaiset käyttökokemukset. Markkinoinnissa tekoäly voi auttaa uudistamaan olemassa olevia tuotteita ja palveluita niin, että ne synnyttävät uusia käyttökokemuksia, sekä parantamaan personoitua markkinointia. Olaf Lorenz antoi Konica Minoltan edustajana panoksensa Katie Kingin uusimpaan kirjaan Using Artificial Intelligence in Marketing: How to Harness AI and Maintain the Competitive Edge. Lorenzin näkemyksen antaa kuvan siitä, mihin suuntaan markkinointi on kehittymässä.

”Konica Minolta oli itsestäänselvä valinta, kun pohdin, mitä brändejä kirjaan kannattaa haastatella”, Katie King kertoo. ”Oli kiehtovaa kuulla yrityksen näkemyksiä tulevaisuuden työstä digitaalisessa työympäristössä, jossa ”digitaalinen minä”, työryhmätyöskentely, tiedonjako ja –hallinta ovat huomioitu. Minulle selvisi nopeasti, että Konica Minolta hyödyntää tekoälyä digitaalisten työympäristöjen tietomassojen hallintaan”, sanoo King.

Tietoja kirjasta


Katie Kingin kirjoittama Artifical Intelligence in Marketing: How to Harness AI and Maintain the Competitive Edge -teos julkaistiin 3.2.2019. Sen kustantaja on Kogan Page. Kirjassa esitellään käytännön viitekehys, jonka avulla voi soveltaa ja integroida tekoäly markkinointistrategioihin ja -kampanjoihin. Lisäksi kirjassa esitellään markkinointia helpottavia toimintoja, kuten chatbot-asiakaspalvelua, esimerkkejä markkinatutkimuksista, big data -näkymiä ja brändin kannalta turvallista sisällöntuotantoa. Kirja kertoo, miten hallita konepohjaiseen päätöksentekoon liittyvät edut ja eettiset kysymykset yksittäisiä liiketoimintatavoitteita unohtamatta.