Konica Minolta

Suomi

  • Finnish

Giving Shape to Ideas

Yhteiskuntavastuu

YRITYS

Konica Minolta Business Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tulostuksenhallinnan palveluita ja ratkaisuja toimiston tulostusympäristöön sekä tuotantotulostuksen ratkaisuja ja palveluita ammattitulostusympäristöihin.

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Konica Minolta perustaa yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimensa johtamisfilosofiaansa, joka on uuden arvon luominen ("The Creation of New Value"), ja konsernin käyttäytymismalliin. Konserni pyrkii toimimaan yhteiskunnan luottamuksen ja odotusten mukaisesti täyttämällä kaikkiin sidosryhmiinsä liittyvät vastuunsa ja osallistumalla kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen.

Konica Minolta on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen, jossa määritetään yleisesti hyväksytyt ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption vastaisia toimia koskevat periaatteet. Yritys on liittynyt myös Japanin Global Compact -verkostoon (GC-JN). Konserni kunnioittaa ja noudattaa näitä ja muita Konica Minolta -konsernin käyttäytymismallissa määritettyjä yleisiä periaatteita. Käyttäytymismalli on kaikkien saatavilla, jotta näiden yleisten periaatteiden noudattaminen voidaan varmistaa.