IT-hallintapalvelut, tiedonhallinta ja videovalvonta

IT-hallintapalvelut, tiedonhallinta ja videovalvonta


Oikeanlainen IT-infrastruktuuri, tehokas tiedonhallintaratkaisu ja älykäs videovalvonta mahdollistavat tietoturvallisen ja oikeaan tietoon perustuvan työntekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Intelligent Connected Workplace

Digitalisaatio edesauttaa monia yrityksiä kehittämään liiketoimintaa, parantamaan asiakaspalvelua ja kehittämään prosesseja. Videolla asiakkaamme kertovat kokemuksiaan, miten olemme heitä auttaneet digimatkalla.

Yritysten liiketoimintaan kohdistuu yhä tiukentuvaa sääntelyä. Konica Minolta on IT- ja tiedonhallintapalveluiden asiantuntija, jonka IT-hallintapalvelut ja tiedonhallintaratkaisut perustuvat moderniin tietoturvaan. IT:n ulkoistaminen mahdollistaa yrityksille tehokkaamman ajankäytön, tietoturvallisemman liiketoiminnan, luotettavan IT-ympäristön hallinnan ja joustavat IT-resurssit.

Yhdessä oikeanlainen IT-infrastruktuuri, tehokas tiedonhallintaratkaisu ja älykäs videovalvonta mahdollistavat tietoturvallisen ja oikeaan tietoon perustuvan työntekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyaikaiset teknologiat tarjoavat yrityksille työympäristön tehokkaan hallinnan, toimintaympäristön tietoturvallisen valvonnan ja sujuvan liiketoiminnan. Toimivat ja oikeanlaiset verkkoyhteydet, tietoverkot, IT-järjestelmät, palvelimet, IT-, ja videovalvontaratkaisut sekä tiedonhallintajärjestelmät ovat entistä tärkeämmässä roolissa yrityksissä. Roolin tärkeys kasvaa, kun yritys haluaa olla moderni ja tarjota joustavaa työntekemistä ja tietoturvallisen työympäristön työntekijöilleen.

Yhteistyökumppanimme

Organisaatiot hyötyvät hallitusta IT-ympäristöstä, tehokkaasta tiedonhallinnasta ja älykkäästä videovalvonnasta 


IT-hallintapalvelut tarjoavat yrityksille moderneja ratkaisuja digitaalisiin työympäristöihin. Näiden ratkaisujen avulla varmistetaan yrityksen toimivat yhteydet, tietoturvallinen IT-ympäristö ja luotettava IT-tuki. IT-palvelut ja ratkaisut mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. 

Laadukas tiedonhallinta mahdollistaa yrityksen paremman selviytymisen kasvavan tietomäärän keskellä. Oikeanlaisella tiedonhallintaratkaisulla yritys pystyy löytämään valtavasta tietomäärästä tarvitsemansa tiedon, ottamaan sen talteen, käsittelemään ja jakamaan informaatiota, lisäämään tiedon hallittavuutta ja varmistamaan datan säilyvyyden. 

Videovalvonta varmistaa yrityksen turvallisen toimintaympäristön. Siinä on älykkyys, jonka avulla yrityksen on mahdollista ottaa käyttöön automaatioon perustuvia toimintoja. Näiden avulla voidaan parantaa, tehostaa ja automatisoida muun muassa valvontaa, tuotantoprosesseja ja asiakasvirtoja. 

Blogi: Tehokas, tietoturvallinen työympäristö ja tiedonhallinta vauhdittavat pk-yritysten bisnestä

Yritysten tietomäärä ja erilaiset tietoturvariskit kasvavat, ja nämä aiheuttavat paineita myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Työnteon halutaan olevan tehokkaampaa ja tuottavampaa, työtä pitää voida tehdä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta sekä oma liiketoiminta on suojattava. Miten pk-yritykset pysyvät jatkuvassa muutoksessa mukana ja hanskaavat liiketoimintaan kohdistuvat paineet?

Klikkaa tästä blogiin

Asiakasreferenssit - tutustu toteuttamiimme asiakasratkaisuihin

Konica Minoltan IT-palvelut

Yhä monimutkaisempi ja dynaamisempi IT-maailman voidaan nähdä isona haasteena, mutta me Konica Minoltalla uskomme vakaasti, että sen mahdollisuudet ovat suuremmat kuin sen haasteet. Voimme luoda työympäristöjä ja prosesseja, jotka vastaavat täydellisesti nykypäivän ja tulevaisuuden tietotyöntekijöiden tarpeisiin ja antavat heille mahdollisuuden hyödyntää resurssinsa paremmin. Vahva yhteistyö ja kauaskantoiset kumppanuudet ovat johtavia etuja IT-palveluissa. Tässä mielenkiintoisessa tutkimusrapostissa kerromme lisää!

Lataa whitepaper (in english)
ITS Whitepaper

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteydenottopyyntö!

Kerromme mielellämme lisää IT-palveluistamme ja kuinka yrityksesi/organisaatiosi voi niistä hyötyä.