Konica Minoltan verkkosivuston käyttöehdot

 

1. Käyttöehdot ja käyttöedellytykset

Tämä verkkosivusto sekä sen sisältö ja palvelut ovat käytettävissä ainoastaan seuraavin ehdoin ja edellytyksin. Avatessaan verkkosivustomme tai siirtyessään jollekin sen alasivulle käyttäjä sitoutuu noudattamaan sillä hetkellä voimassa olevia verkkosivuston käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy kaikkia ehtoja, käyttäjän on poistuttava verkkosivustoltamme. Konica Minolta pidättää oikeuden käyttöehtojen ja käyttöedellytysten muuttamiseen tai päivittämiseen ilman ennakkoilmoitusta.
 

2. Palvelut

Konica Minoltan tällä verkkosivustolla tarjoama sisältö ja informaatio tukevat yhtiön kaupallisia päämääriä. Konica Minoltalla on oikeus tarvittaessa lopettaa tämä verkkosivusto tai rajoittaa sen toimintaa. Konica Minolta ei vastaa verkkosivuston tai sen sisällön jatkuvasta toimivuudesta tai keskeytymättömästä saatavuudesta.
 

3. Käyttötarkoitus

Verkkosivuston sisältö ja informaatio on tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Verkkosivuston sisältöä tai tietoja ei saa tallentaa, siirtää, kopioida, muokata tai jaella kaupalliseen käyttöön. Ainoan poikkeuksen muodostaa se verkkosivuston sisältö, joka on nimenomaan määritelty ja selkeästi osoitettu kopioitavaksi tai tallennettavaksi. Käyttäjä saa tulostaa verkkosivuston osia henkilökohtaista tarvettaan varten.

Konica Minolta ilmoittaa, että:
  • tämän verkkosivuston sisältö kuten tekstit, kuvat, grafiikka, äänet ja ulkoasu kuuluvat tekijänoikeudellisesti Konica Minoltalle tai niiden omistusoikeudet ovat muutoin suojattuja.
  • tuotteiden nimet, tuotemerkit ja yhtiöiden nimet ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
  • tämän verkkosivuston sisällön käyttö muuhun kuin Konica Minoltan määrittelemään tarkoitukseen on kielletty, ellei siihen ole saatu etukäteen Konica Minoltan kirjallista suostumusta.
 

4. Vastuu luotettavuudesta

Verkkosivuston informaatio ja tekniset kuvaukset perustuvat julkaisuhetkellä saatavissa olevaan aineistoon. Konica Minolta ei ole vastuussa sisällön ajankohtaisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Tämä johtuu Konica Minoltan tuotteiden ja sovellusten teknisestä kehityksestä ja muista muutoksista, jolloin tiedot saattavat ajoittain erota verkkosivustolla ilmoitetuista tiedoista. Konica Minolta ei myöskään takaa, että verkkosivuston sisältö soveltuisi käyttäjän haluamiin tarkoituksiin. Konica Minolta ja sen työntekijät eivät ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita verkkosivuston tai sen alisivujen käyttö voisi välittömästi tai välillisesti käyttäjälle aiheuttaa. Minkä tahansa tämän sopimuksen perusvelvoitteen rikkomisesta seuraava Konica Minoltan korvausvastuu rajoittuu ainoastaan tyypillisiin ja ennakoitaviin vahinkoihin. Rajoitus ei koske Suomen lain mukaisia vastuita silloin, kun kyseessä on tahallisuus tai törkeä laiminlyönti tai tuotevastuulain velvoitteiden noudattamatta jättämisestä aiheutunut henkilövahinko tai vamma.
 

5. Vastuu linkeistä muille verkkosivuille

Konica Minoltan verkkosivustolta on hyperlinkkejä muille sivustoille, joiden lisäinformaatio saattaa kiinnostaa käyttäjää. Kun käyttäjä siirtyy linkin kautta muiden ylläpitämille sivustoille, hän poistuu samalla Konica Minoltan verkkosivustolta.
Konica Minolta ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolien ylläpitämiin verkkosivustoihin eikä niiden nykyiseen tai myöhemmin luotuun sisältöön. Konica Minolta ei ole vastuussa kolmansien osapuolien verkkosivujen sisällöistä paitsi jos Konica Minolta oli ennen linkin asettamista todistettavasti tietoinen verkkosivujen lainvastaisesta sisällöstä.
 

6. Käyttäjän velvollisuudet

Kirjautuessaan verkkosivustolle tai sen tarjoamiin palveluihin on käyttäjän toimittava lakien edellyttämällä tavalla. Käyttäjä ei saa hyödyntää menettelyjä, ohjelmia tai muita keinoja, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai häiritä sen toimintaa. Käyttäjä ei myöskään saa tahallisilla toimenpiteillä kohtuuttomasti rasittaa tai kuormittaa verkkosivustoa.
 

7. Sovellettava laki ja tuomioistuin

Verkkosivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Mikäli asiakas on kaupallinen yritys tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai asiakas ei ole minkään tuomioistuimen toimivallan alainen, palvelujen käyttämistä ja käyttöehtojen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan Saksassa Hannoverin tuomioistuimessa.