Tietosuojaseloste (9.5.2022)


Alta saat tietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi sekä tietosuojalakien ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 - "GDPR" mukaisista oikeuksistasi. 
 

1. Vastuu tietojen käsittelystä ja tietosuojavastaava


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 4 kohdan 7 mukainen rekisterinpitäjä on:

Konica Minolta Business Solutions Finland OY
Miestentie 7
02510 Espoo
asiakaspalvelu(a)konicaminolta.fi
 

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Puhelin: +49 (0)511 7404-0
Sähköposti: dataprotection(a)konicaminolta.eu
 

2. Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?


Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

2.1 Oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15): Sinulla on oikeus saada tietoja milloin tahansa käsittelyn kohteena olevista henkilötietoryhmistä, käsittelyn tarkoituksista, henkilötietojesi vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä sekä suunnitellusta säilytysajasta.

2.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16): Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17): Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi välitöntä poistamista. Rekisterinpitäjänä olemme erityisesti velvollisia poistamaan henkilötietosi seuraavissa tapauksissa: 
 

 • Henkilötietojasi ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin. 

 • Henkilötietojesi käsittely tapahtui yksinomaan suostumuksesi perusteella, jonka olet nyt peruuttanut, eikä mikään muu oikeudellinen peruste oikeuta henkilötietojesi käsittelyyn. 

 • Olet vastustanut käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun tai julkiseen etuun, emmekä voi todistaa, että käsittelylle on laillisia perusteita. 

 • Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti. 

 • Henkilötietojesi poistaminen on tarpeen, jotta voimme täyttää oikeudellisen velvollisuutemme. 

 • Henkilötietosi on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen art. 8 I GDPR mukaisesti.

Huomaa, että poisto-oikeutta rajoitetaan seuraavissa tapauksissa, jolloin poistaminen ei ole mahdollista:
 

 • Henkilötietojasi käytetään sananvapauden ja tiedonvälityksen edistämiseen. 
 • Henkilötietosi täyttävät lakisääteiset velvollisuutemme. 

 • Henkilötietojasi käytetään yleisen edun mukaista tehtävää varten tai meille annettua virallista viranomaista koskevan tehtävän suorittamiseen. 

 • Henkilötietosi ovat yleisen edun mukaisia kansanterveyden kannalta. 

 • Henkilötietojasi tarvitaan yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimuksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin. 

 • Henkilötietosi auttavat meitä oikeudellisten vaateiden laatimisessa, esittämisessä tai puolustamisessa.  

2.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 18): Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällöin henkilötietojasi ei käsitellä. Tämä oikeus on voimassa, jos: 
 

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin meidän on varmistettava henkilötietojesi paikkansapitävyys. 

 • Henkilötietojesi käsittely on laitonta, ja henkilötietojesi poistamisen sijaan pyydät käsittelyn rajoittamista. 

 • Emme enää tarvitse henkilötietojasi erityistarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen. 

 • Kieltäydyt henkilötietojesi käsittelystä, eikä ole vielä selvitetty, edellyttävätkö oikeutetut syymme henkilötietojesi käsittelyä. 

2.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 20): Sinulla on oikeus saada meille rekisterinpitäjänä antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. 
 

Tietojen siirrettävyyttä koskevat vaatimukset: 
 

 • Henkilötietojasi käsitellään automaattisesti suostumuksesi tai sopimuksen perusteella. 

 • Henkilötietosi eivät täytä oikeudellista velvollisuuttamme. 

 • Henkilötietojasi ei käytetä yleisen edun mukaiseen tehtävään. 

 • Henkilötietojasi ei käytetä meille delegoidun viranomaisen suorittaman tehtävän suorittamiseen. 

 • Oikeutesi käyttäminen ei vaikuta muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 

2.6 Oikeus vastustaa (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21): Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oman tilanteesi perusteella. Tämä koskee myös profilointia. Vaatimus on, että käsittely perustuu meidän puoleltamme oikeutettuun intressiin (art. 6 I 1 kohdan f alakohta) tai yleiseen etuun (GDPR:n 6 I 1 kohdan e alakohta). 
 

Lisäksi voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaiseen suoramarkkinointiin liittyvää profilointia varten. 
 

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella, tarkistamme jokaisessa yksittäisessä tapauksessa, voimmeko osoittaa, että pystymme osoittamaan suojan perusteen, joka ylittää sinun etusi ja oikeutesi ja vapautesi. Jos meidän tai sinun etujesi turvaamiseen ei ole mitään syytä sekä oikeutesi ja vapautemme syrjäyttävät omat velvollisuutemme, henkilötietojasi ei enää käsitellä. Poikkeuksen muodostavat henkilötietosi, joita käytetään edelleen oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen. 
 

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointi- tai profilointitarkoituksessa, mikäli se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin, henkilötietojasi ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. 
 

2.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77): Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle milloin tahansa, erityisesti asuinpaikkasi jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, työpaikalle tai paikkaan, jossa epäillään rikkomusta, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetusten vastaista. 
 

Yrityksestämme vastaavan valvontaviranomaisen osoite on: 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
P.O. Box 800
00531 Helsinki 
Tel: +358 29 5666700
E-mail: tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
 

2.8 Peruutusoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 7): Jos olet antanut meille luvan henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja epämuodollisesti. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella tehdyn käsittelyn laillisuuteen peruutukseen asti. 
 

3. Yleisiä tietoja aiheesta "Tarkoitukset"


Periaatteessa henkilötietojesi käsittely liittyy aina tiettyyn, nimenomaiseen ja lailliseen tarkoitukseen, joka on jo määritelty ennen käsittelyn aloittamista, yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 5 I kohta b GDPR. Tämän tietosuojakäytännön jatko-osassa on kuvattu käsittelyn tarkoitus. 
 

4. Yleistä tietoa oikeudellisista perusteista


Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Henkilötietojesi käsittely perustuu aina oikeudelliseen perusteeseen. Tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 määritellään henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet. 


4.1 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet


Hyväksyntä


Jos saamme suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, käsittely tapahtuu GDPR:n kohdan 6 I 1 lit. mukaan. Seuraavan esimerkin tarkoituksena on selventää oikeudellista perustetta. Saat meiltä mainoksia sähköpostitse ja/tai puhelimitse ja olet antanut siihen suostumuksesi etukäteen. 
 

Sopimus tai sopimusta edeltävät toimenpiteet 


Jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai pyyntöösi vastaamiseksi tehtyjen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle on kohdan 6 I 1 lit. b GDPR mukainen. 


Lakisääteinen velvoite 


Jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen meihin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, käsittely on kohdan 6 I 1 lit. c GDPR mukainen. 


Elintärkeä etu 
 

Jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen sinun tai jonkun toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, käsittely on kohdan 6 I 1 lit. d GDPR mukainen. 
 

Julkinen etu 


Jos käsittelemme henkilötietojasi julkisen edun mukaista tehtävää varten tai meille delegoidun viranomaisen pyynnön täyttämiseksi, kohta 6 I 1 lit. e GDPR muodostaa sen oikeudellisen perustan. 


Oikeutettu etu 


Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja samalla rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, eivät ylitä oikeutettua etuamme, ohta 6 I 1 lit. e GDPR toimii käsittelyn oikeusperusteena. 
 

4.2 Henkilötietojen erityisryhmien käsittelyn oikeusperusteet


Jos poikkeustapauksissa joudumme käsittelemään erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten 
 

 • rodullista tai etnistä alkuperää (esim. ihonväri tai erikoiskielet) 

 • tietoja poliittisista mielipiteistä (esim. juhlien jäsenyydet) 

 • tiedot uskonnollisista tai filosofisista uskomuksista (esim. tietyn ryhmän jäsenyys) 

 • tiedot ammattiliiton jäsenyydestä, 

 • geneettiset tiedot 

 • biometriset tiedot (esim. sormenjäljet tai valokuvat), 

 • terveystiedot (esim. vamman tunnusnumerot) 

 • tai sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot, 


käsittely perustuu yhteen seuraavista oikeudellisista perusteista, jotka on määritetty yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 9: 


Suostumus 


Jos olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi edellä mainittujen henkilötietoryhmien käsittelyyn, se muodostaa käsittelyn oikeusperusteen kohdan 9 II lit. a GDPR mukaisesti. 


Työtehtävien suorittaminen sosiaaliturvan/-turvan ja työlainsäädännön mukaisesti 


Jos sinua koskevien erityisten henkilötietoryhmien käsittely on tarpeen sosiaaliturvasta/suojauksesta tai työlainsäädännöstä johtuvan laillisen velvoitteen noudattamiseksi, käsittelyn oikeudellinen perusta on kohta 9 II lit. b GDPR. 


Elintärkeän edun suojaaminen 


Jos sinua koskevien erityisten henkilötietoryhmien käsittely on tarpeen elintärkeiden etujesi tai jonkun toisen henkilön etujen suojaamiseksi, käsittely suoritetaan kohdan 9 II lit. c GDPR mukaan. 


Julkiset tiedot 


Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojesi erityisiä ryhmiä, jotka olet aiemmin julkistanut, näiden tietojen käsittely perustuu kohtaan 9 II lit. c GDPR. 


Lakisääteisten vaateiden laatiminen/käyttäminen/puolustaminen 


Sikäli kuin henkilötietojen erityisryhmien käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, kohta 9 II lit. f GDPR  muodostaa käsittelyn oikeusperusteen. 


Huomattava yleinen etu 


Jos käsittelemme sinua koskevia erityisiä henkilötietoryhmiä EU:n tai kansallisen lainsäädännön merkittävän julkisen edun turvaamiseksi, käsittely perustuu kohtaan 9 II lit. g GDPR. 


Henkilön työkyvyn tai muiden lääketieteellisten tarkoitusten, kuten terveydenhuollon, arviointi 


Jos sinuun liittyvien erityisten henkilötietoryhmien käsittely tapahtuu EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja sitä tehdään ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, työlääketieteen, työntekijän työkyvyn arvioinnin, lääketieteellisen diagnoosin, hoidon tai sen tarpeen vuoksi terveydenhuollon tai sosiaalisen alan järjestelmissä ja palveluissa, käsittely perustuu kohtaan 9 II lit. h GDPR. 


Yleinen kansanterveyden mukainen etu 


Jos henkilötietojesi erityisryhmien käsittely on tarpeen kansanterveydellisistä syistä, mukaan lukien suojaus rajat ylittäviä terveysuhkia, kuten pandemiaa, vastaan, käsittely tapahtuu oikeudellisena perustana kohta 9 II lit. i GDPR. 


Arkistointitarkoitukset, tieteelliset/historialliset tutkimustarkoitukset, tilastolliset tarkoitukset 


Jos sinua koskevien erityisten henkilötietoryhmien käsittely johtuu EU:n tai jäsenvaltion oikeudessa, joka edellyttää käsittelyä arkistointia varten, tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen vuoksi tai tilastollisiin tarkoituksiin yleisen edun vuoksi, käsittely perustuu kohtaan 9 II lit. j GDPR. 
 

5. Yleiset tiedot aiheesta "velvollisuus säilyttää tallenteet ja poistaa aikarajat"


Ellei toisin mainita, poistamme henkilötiedot artiklan 17 GDPR mukaisesti tai rajoittamme niiden käsittelyä kohdan 18 GDPR mukaan. Tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen säilytysaikojen lisäksi käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksellisten ja oikeudellisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Henkilötiedot, joita ei enää tarvita tarkoituksen täyttymisen jälkeen, poistetaan säännöllisesti, ellei jatkokäsittelyä vaadita rajoitetun ajan puitteissa, joka voi johtua muista lain sallimista tarkoituksista.  

 

6. Yleistä tietoa aiheesta "Henkilötietojen luovuttaminen" 


Tietojesi vastaanottaja 


Emme myy tai vuokraa käyttäjätietoja periaatteessa. Siirto kolmansille osapuolille tapahtuu tässä tietosuojakäytännössä kuvatun laajuuden ulkopuolella vain, jos se on tarpeen kyseisen pyydetyn palvelun käsittelyä varten. Teemme tätä varten yhteistyötä muun muassa markkinointiin, myyntiin, tietotekniikkaan, logistiikkaan ja henkilöstöresursseihin erikoistuneiden palveluntarjoajien kanssa. Valitsemme palveluntarjoajat erittäin huolellisesti. Muissa tapauksissa siirrämme tietoja vain niitä vaativille viranomaisille. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, jos siihen on laillinen velvoite, esimerkiksi tuomioistuimen määräyksestä. 


Henkilötietojesi käsittelyn sijainnit 


Periaatteessa käsittelemme tietojasi Suomessa ja muissa Euroopan maissa (EU/ETA). Jos tietojasi käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa), tämä tapahtuu vain, jos olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi, jos laki sitä edellyttää tai jos se on tarpeen sinulle tarjoamamme palvelun vuoksi. Jos näissä poikkeustapauksissa käsittelemme tietoja kolmansissa maissa, se tapahtuu varmistamalla, että tiettyihin toimenpiteisiin ryhdytään (ts. EU-komission tekemän riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella tai kohdan 44ff. GDPR mukaan). 
 

7. Evästeet


7.1 Yleistä tietoa evästeistä


Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän käyttämälle selaimelle ja joiden kautta tietyt tiedot siirtyvät evästettä käyttävälle verkkosivustolle. Monet käyttämistämme evästeistä poistetaan selainistunnon päätyttyä (ns. istuntoevästeet). Muut evästeet jäävät päätelaitteellesi, ja niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi seuraavalla käynnilläsi (pysyvät evästeet). 

Evästeitä käytetään verkkosivuillamme eri tarkoituksiin. Jokainen eväste on jaettu johonkin seuraavista kategorioista paremman yleiskuvan saamiseksi: 


Teknisesti tarpeellinen 


Tähän kategoriaan kuuluvat evästeet ovat välttämättömiä tämän verkkosivuston ydintoiminnallisuuden ja/tai turvallisuuden varmistamiseksi. 


Toiminnallisuus 


Tämän luokan evästeitä käytetään parantamaan käyttäjän mukavuutta, esim. tallentamalla asetukset, kuten kieliasetukset, tekstin koon säädöt, käyttäjänimet tai paikalliset asetukset. 


Markkinointi 
 

Mainostajat käyttävät näitä evästeitä tarjotakseen mainoksia, jotka ovat merkityksellisiä heidän kannaltaan. 


Suorituskyky ja analyysi 


Tämän tyyppistä evästettä käytetään sivuston käytön analysointiin suorituskyvyn mittaamiseksi ja parantamiseksi. 

Voit estää evästeiden hyväksynnän käyttämäsi selaimen asetuksissa tai esimerkiksi rajoittaa tämän hylkäyksen muiden osapuolten eli niin kutsuttujen kolmansien osapuolten evästeiden käyttöön. Tekemäsi selaimen asetukset saattavat kuitenkin tarkoittaa, että et välttämättä voi käyttää kaikkia verkkosivustomme toimintoja täysimääräisesti. 


Täältä löydät lisätietoja evästeiden hallinnasta eri selaimissa: 

 • Internet Explorer 

 • Google Chrome 

 • Firefox 

7.2 Yleiskatsaus evästeisiin


Lataa evästekuvauksemme tästä.
 

8. Minkä käsittelyn puitteissa henkilötietojani käsitellään? 


8.1 Käsittelytoimet - verkkosivustomme käyttö 


Jos käytät sivustoamme vain tiedotustarkoituksiin, esimerkiksi, jos et rekisteröidy tai muuten siirrä meille tietoja, keräämme vain henkilötietoja, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Näitä tietoja tarvitaan teknisesti, jotta verkkosivusto voidaan näyttää. Lisäksi nämä tiedot ovat teknisesti välttämättömiä verkkosivustomme vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen perusta on kohta 6 I lit. f GDPR. Tässä tapauksessa oikeutettu etu on verkkosivuston tarjoaminen ja optimaalinen esittäminen sekä sen suojaaminen ulkoisilta hyökkäyksiltä ja niiden jäljitettävyydeltä. Poistamme nämä henkilötiedot käyttöprosessin päätyttyä, ellemme tarvitse niitä väärinkäytösten havaitsemiseen ja väärinkäytösten jäljittämiseen. Tällaisessa tapauksessa säilytämme näitä tietoja enintään 30 päivää. 


Verkkosivuillamme vieraillessasi voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja, jotka selaimesi lähettää palvelimillemme automaattisesti ja jotka tallennetaan ns. lokitiedostoina: 
 

 • Verkkosivustolla käytettävän päätelaitteen IP-osoite 

 • Pyynnön päivämäärä, kellonaika ja kesto 

 • Pyynnön alkuperämaa 

 • Kyselyn sisältö (erityinen sivu / tiedosto) 

 • Käyttötila/http-tilakoodi (esim. 200 OK) 

 • Sen verkkosivuston Internet-osoite, jolta sivustolle pääsypyyntö tehtiin 

 • Selain ja asennetut lisäosat (esim. Flash Player) 

 • Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä 

 • Selaimen kieli ja versio 

 • Tietojen siirtomäärä kussakin tapauksessa 

 • Aikaero Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeeseen 


Voimme tarjota verkkosivuillamme tarjottuja palveluita vain, jos voimme ottaa sinuun yhteyttä. Tässä suhteessa näiden palveluiden käyttömahdollisuus riippuu siitä, että annat meille tiettyjä henkilötietoja (yhteystietoja). Keräämme, käytämme ja käsittelemme näitä tietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen asianmukaisen palvelun tarjoamiseksi. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, tallennamme antamasi henkilötiedot (sähköpostiosoitteesi ja muut vapaaehtoisesti antamasi tiedot, kuten nimesi/puhelinnumerosi) voidaksemme käsitellä pyyntösi ja tarvittaessa vastata kysymyksiisi. 


Tässä henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on kohta 6 I 1 lit. f GDPR. Kun olemme vastanneet pyyntöösi lopullisesti, poistamme pyyntösi ja käsittelytiedot kolmen vuoden kuluessa kyseisen kalenterivuoden päättymisestä. 


8.2 Prosessointi – EMAKINA / Microsoft Azure 


Verkkosivustoamme hallinnoi EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Wien (jäljempänä: EMAKINA) jasitä isännöidään Azure-pilvessä, eli ulkoisen palveluntarjoajan Microsoftin palvelimilla. 

Siksi tällä sivustolla kerätyt henkilötietosi tallennetaan tämän palveluntarjoajan palvelimille. Tiedot voivat olla esimerkiksi IP-osoite, meta- ja tiedonsiirtotiedot tai yhteydenottolomakkeen tiedot. 

Oikeusperuste EMAKINAn käytölle webhotellipalveluntarjoajana sivustollamme on kohta 6 I 1 lit. b GDPR,  sopimuksen täytäntöönpanon asiakkaidemme ja mahdollisesti kiinnostuneiden osapuolten kanssa. 


8.3 Prosessointi – sisällönhallintajärjestelmä / Kentico 


Käytämme verkkosivuillamme Content Management System -järjestelmää (lyhyesti: CMS) nimeltä Kentico. Kenticoa operoi Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tšekki. CMS-järjestelmää käytetään verkkosivustojen, verkkokauppojen, intranetien ja muiden yrityksen verkkosivustojen esittelyyn ja hallintaan. Käytämme Kentico EMS:ää ja Kentico Cloudia CMS:nä, joka tarjotaan Software as Service -palveluna yrityksemme verkkosivustojen luomiseen ja ylläpitoon. Se mahdollistaa verkkosivuston sisällön luomisen ja jakamisen tytäryhtiöidemme ja kumppaneidemme verkkosivustoille määritettyjen työnkulkujen kautta. Olemme yhdistäneet Kenticon SDL-käännöstenhallinta-alustaamme aloittaaksemme käännökset suoraan Kenticosta ja mahdollistaaksemme näiden käännösten automaattisen jakamisen tytäryhtiöidemme ja kumppaneidemme verkkosivustoille. Kentico tarjoaa myös markkinointiautomaatioalustan, jonka avulla kaikki kansalliset toimijat voivat kerätä liidejä verkkosivuston kautta, yhdistää ne Kenticossa luotuun henkilöön ja hoitaa näitä liidejä sähköpostien työnkuluilla tai räätälöidyllä verkkosivuston sisällöllä. 


CMS:n käytön aikana keräämme kaikkien verkkosivustomme kävijöiden aktiivisuustietoja anonyymisti. Kun verkkosivuillamme kävijät tunnistautuvat täyttämällä yhteydenottolomakkeen, nämä tiedot liitetään heidän sähköpostiosoitteeseensa. Lisätietoja yhteydenottolomakkeen sisällöstä on kohdassa "9.1 Prosessointi – verkkosivustollamme käyminen". 


Osana KVM:n yksittäisten toimintojen teknistä toteutusta Kentico asettaa evästeitä. Lisätietoja evästeistä ja Kenticon käyttämistä evästeistä on kohdassa "7. Evästeet". Periaatteessa tiedot tallennetaan suoraan Kenticoon, joten Kenticon keräämät tiedot tallennetaan Microsoft Azuren Microsoft Azure -verkkopalvelimille Alankomaissa. Poikkeuksena on tilanne, jossa tytäryhtiö tai kumppaniyritys käyttää markkinointiautomaatio-ohjelmistoa nimeltä Marketo. Tässä tapauksessa vain toimintatiedot tallennetaan Kenticoon ja kaikki muut tiedot siirretään suoraan Marketoon ja säilytetään siellä. Lisätietoja Marketosta on kohdassa "7.8.4 Marketo". 


Koska henkilötietosi on tallennettu Microsoft Azure -verkkopalvelimille, Microsoftin pääkonttorista johtuen henkilötietojasi voidaan poikkeustapauksissa siirtää Yhdysvaltoihin ja siten siirtää ns. kolmanteen maahan. 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle Kenticon käytön yhteydessä kerättyjen vierailijoiden toimien yhteydessä on oikeutettu etumme kohdan 6 I 1 lit. f GDPR mukaan. Oikeutettu etumme on varmistaa verkkosivustomme toiminta ja turvallisuus. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


Lisätietoja Kenticon tietosuojasta löydät osoitteesta https://kenticocloud.com/privacy 


8.4 Prosessointi – Suostumuksen hallinta-alusta / käyttäjäkeskeisyys 


Verkkosivustollamme käytetään käyttäjäkeskeisen suostumuksen hallinta-alustaa. Tämä on JavaScriptiin perustuva suostumuksen hallintatyökalu. Tämän työkalun avulla voimme antaa verkkosivustomme käyttäjälle sekä yleiskuvan käytetyistä olennaisista ohjelmistoratkaisuista että mahdollisuuden päättää muiden etukäteen suostumusta vaativien ohjelmistoratkaisujen käytöstä. Lisäksi alusta tarjoaa vierailijalle mahdollisuuden perua suostumuksensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta ja estää siten henkilötietojen jatkokäsittely ohjelmistoratkaisulla. Lisäksi voimme alustan avulla täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen suostumuksen hallinnointia koskevat vaatimukset, jotka tarjoavat muun muassa mahdollisuuden todistaa, että suostumukset on annettu. 


Käyttäjäkeskeisen suostumuksen hallinta-alustan käytön yhteydessä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tietoja: 
 

 • Suostumustiedot 
 • Suostumustunnus 
 • Suostumuksen tila (Opt-in, Opt-out) 
 • Suostumuksen aikaleima 
 • Suostumusbannerin kieli 
 • Bannerimallin versio 
 • Laitetiedot (http Agent, http Referrer) 


Usercentrics Consent Management Platformin käyttö ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely palvelevat oikeudellisia velvoitteita kohdan 6 I 1 lit. c GDPR mukaan. Alustan käyttö on siis välttämätöntä sekä velvollisuuden täyttämiseksi että dokumenttiaineiston toimittamiseksi kohdan 5 II GDPR mukaan ja oikeudellisten velvoitteiden huomioon ottamiseksi, jotka johtuvat Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksestä "ECLI:EU:C:2019:801" ja Saksan liittotasavallan tuomioistuimen päätöksestä "I ZR 7/16", jonka mukaan Saksan telemedialain (TMG) 15 III 1 § on tulkittava artiklan Direktiivin 2020/58/EY 5 III 1 mukaisesti siten, että palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä vain käyttöprofiilien luomiseen käyttäjän suostumuksella mainontaan tai markkinatutkimukseen. 


Henkilötietojesi poistaminen käyttäjäkeskeisen suostumuksen hallinta-alustan käytön yhteydessä tapahtuu heti, kun se ei enää ole tarpeen tarkoituksen täyttämiseksi. Jos peruutamme suostumuksesi, säilytämme peruutusta koskevia tietoja kolmen vuoden ajan. Vastuun säilyminen perustuu toisaalta kohtaan 5 II GDPR ja toisaalta Saksan siviililain 195 §:n mukaisiin rajoituksiin. Tämän rajoituksen voimassaoloaika alkaa § 199 BGB:n mukaan vaatimuksen voimaantulovuoden loppuun mennessä. Rajoitukset astuvat voimaan 31.12., jolloin peruutus tapahtui, ja päättyvät 3 vuotta myöhemmin 31.12. klo 00. 


8.5 Prosessointi – Erikoisfontit 

8.5.1 Google-fontit


Käytämme verkkosivuillamme fontteja, jotka toimittaa Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nämä fontit on ryhmitelty Googlen toimesta Google Fonts -nimellä. Google-fontteja käyttämällä päätelaitteelle ei aseteta evästeitä. Fontit ladataan ja integroidaan vastaavien sovellusohjelmointirajapintojen kautta (lyhyesti: API) Googlesta (fonts.googleapis.com ja fonts.gstatic.com). Google Fonts -fontit ladataan ja integroidaan pian sen jälkeen, kun vierailet verkkosivustollamme. Pyyntö välittää henkilötiedot, kuten IP-osoitteesi tai selaimesi version, Googlen palvelimille ja pyytää vastaavat tiedot (CSS-tiedostot) ja fonttitiedostot Googlelta. Tyylisivut ovat tiedostoja, joita käytetään verkkosivuston ulkoasun muuttamiseen, kuten fontti- tai fonttikoko. Fonttitiedosto sisältää tietoja siitä, miten fontti näytetään. Google tallentaa CSS-tiedostojen pyynnöt yhdeksi päiväksi ja fonttitiedostojen pyynnöt vuodeksi. Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle Google Fontsin käytön yhteydessä on suostumuksesi kohdan 6 I 1 lit. a GDPR mukainen. 


Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirto Googlelle voi tapahtua kolmannessa maassa, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa kyseeseen tulee siirto erityisesti Yhdysvaltoihin. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


Emme tallenna henkilötietojasi rekisterinpitäjänä. 


Lisätietoja Googlen käsittelystä on tietosuojakäytännössä. 


8.6 Prosessointi - Web-analytiikka


8.6.1  Google Analytics


Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -palvelua. Tämä on verkkoanalytiikkapalvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (jäljempänä: Google). Analysoimme verkkosivustomme käyttöä ja parannamme sitä säännöllisesti Google Analyticsin avulla. Voimme parantaa tarjontaamme saatujen tilastojen avulla ja tehdä siitä käyttäjälle kiinnostavamman. 


Google Analyticsin käytön puitteissa päätelaitteellesi asetetaan evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida verkkosivustomme käyttöä. Lisätietoja evästeistä on kohdassa "6. Evästeet". 


Voit estää evästeiden tallennuksen selainasetuksista. Muistutamme kuitenkin, että tämä voi johtaa joidenkin sivuston toimintojen rajalliseen käyttömahdollisuuteen. Lisäksi voit estää evästeiden avulla saadun tiedon keräämisen verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja Googlen suorittamasta näiden tietojen jatkokäsittelyä lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin alla olevan selainlaajennuksen (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) 


Kun evästeisiin tallennetut tiedot vierailustasi ja sivustomme käytöstä siirretään Googlen palvelimille, tiedot voidaan siirtää kolmanteen maahan (esim. Yhdysvalloissa) sen lokalisoinnin vuoksi. Anonymisointitoiminnon aktivoitumisen vuoksi IP-osoitteesi kuitenkin lyhennetään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä jo ennen sen siirtämistä Googlelle. Selaimesi IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. 


Tämän verkkosivuston haltijan toimeksiannosta Google käyttää saamiaan tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttötapoja, luodakseen raportteja verkkosivuston käytöstä sekä tarjotakseen muita verkkosivuston ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston haltijalle. 


Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle Google Analyticsin käytön yhteydessä on suostumuksesi  kohdan 6 I 1 lit. a GDPR mukainen. Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirto Googlelle voi tapahtua kolmannessa maassa, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa kyseeseen tulee siirto erityisesti Yhdysvaltoihin. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


Lisätietoja Googlen käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ tai https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 


8.6.2 Hotjar


Tämä sivusto käyttää Hotjar-verkkoanalyysipalvelutyökalun ominaisuuksia. Palveluntarjoaja on Hotjar Inc., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. 


Käytämme Hotjaria verkkosivustomme käyttäjäkokemuksen analysointiin ja parantamiseen. Lisäksi voimme parantaa tarjontaamme saatujen tilastojen avulla ja tehdä siitä käyttäjälle kiinnostavamman. Näiden verkkosivujen ylläpitäjän toimeksiannosta Hotjar käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, kootakseen raportteja toimistaan sivuilla ja tuottaakseen muita sivujen käyttöön liittyviä palveluja. Evästeen avulla saadut tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan yleensä Hotjarin palvelimelle. 


Käytämme tässä sivustossa Hotjars Anonymization -toimintoa. Tämä lyhentää IP-osoitteesi ja varmistaa, että analytiikkatiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Emme yhdistä tietoja muihin henkilötietoihin. Palveluntarjoaja valittiin huolellisesti art. 28 I GDPR, ottaen huomioon tekniset ja organisatoriset toimenpiteet käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi kohdan 28 III GDPR mukaisesti on solmittu tietojenkäsittelysopimus käsittelyn säätelemiseksi. 


Voit kieltää analytiikan käytön yksinkertaisesti aktivoimalla selaimessasi vakiotoiminnon "Älä seuraa". Tässä tapauksessa emme käsittele henkilötietojasi tässä kuvatulla tavalla. Tässä linkissä on selitys "Älä seuraa" -toiminnon käyttöönottamisesta: 


https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/  


Hotjarin käytön oikeudellinen perusta on suostumuksesi kohdassa 6 I 1 lit. a GDPR. Lisätietoja peruutusoikeudesta on kohdassa 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


8.7 Prosessointi - Verkkosivustomme sosiaaliset mediat


Verkkosivustollamme tarjoamme mahdollisuuden jakaa tai suositella yksilöllistä sisältöä yhteyshenkilöillesi tai verkostollesi sosiaalisissa medioissa tai vain päästä sivuillemme vastaavassa sosiaalisessa verkostossa (Facebook, Instagram, Twitter tai LinkedIn). Yllä mainituissa tarkoituksissa sosiaalisten verkostojen yhteiset painikkeet ovat käytettävissä. Kun vierailet sivustollamme, henkilötietoja ei välitetä aluksi sosiaalisten verkostojen tarjoajille. Vasta kun olet aktiivinen ja napsautat sosiaalisen median verkostojen painikkeita sisällön jakamiseksi tai suosittelemiseksi, tiedot, kuten IP-osoitteesi, napsautuksen päivämäärä ja kellonaika sekä sen verkkosivuston osoite, jolla parhaillaan olet, välitetään tarvittaessa. Jos olet samanaikaisesti kirjautuneena vastaavaan sosiaaliseen verkostoon, kun napsautat sivustollamme olevaa sosiaalisen median painiketta, sosiaalisen median verkosto kohdistaa sivunäkymäsi automaattisesti profiiliisi. Sosiaalisen median verkosto voi liittää nämä tiedot profiiliisi, vaikka käyttäisit sosiaalisen median verkoston painiketta suositellakseen tämän verkkosivuston sisältöä. Jos et halua, että sosiaalinen verkosto yhdistää vierailusi verkkosivustollamme profiiliisi, kirjaudu ulos sosiaalisesta verkostosta ennen kuin napsautat kyseisen sosiaalisen verkoston painiketta. 


Huomaa myös, että tietosi siirretään kyseiselle sosiaalisen median palveluntarjoajalle, jos sinulla ei ole tiliä sosiaalisissa verkostoissa tai jos et yksinkertaisesti ole kirjautuneena sisään ja napsautat silti jotakin sosiaalisen median verkostojen painikkeista sivustollamme. Tässä tapauksessa sosiaaliset verkostot voivat käyttää tietojasi luodakseen käyttöprofiileja ja myöhemmin mainostaakseen, markkinatutkimuksiin tai oman verkkosivuston kysyntään keskittyvään suunnitteluun. Voit vastustaa tällaista käsittelyä kohdassa 21 GDPR. Jotta voit käyttää tätä oikeutta, sinun on kuitenkin otettava yhteyttä kyseisen sosiaalisen verkoston tarjoajaan. 


Löydät tietoa sosiaalisten verkostojen yksittäisten tarjoajien yksilöllisistä vastustusmahdollisuuksista tämän tietosuojakäytännön kohdasta "8.7.2 Vastustusmahdollisuudet sosiaalisissa medioissa". 


Muista myös, että Facebookin, Instagramin, LinkedInin, Twitterin tai Xingin lokalisoinnin vuoksi henkilötietosi siirretään kyseisen sosiaalisen verkoston tarjoajalle, mikä tarkoittaa siirtoa kolmanteen maahan, eli Henkilötietoja voidaan siirtää kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, kuten Yhdysvalloissa. 


Lisäksi haluamme huomauttaa, ettemme itse kerää mitään henkilötietoja, jotka siirretään kyseiseen sosiaaliseen verkostoon napsauttamalla vastaavaa painiketta. 


Napsauttamalla sosiaalisen median verkoston painiketta annat suostumuksesi kohdan 6 I 1 kohdan a alakohta GDPR:n mukaisesti, jotta verkkoselaimesi voi muodostaa yhteyden kyseisen sosiaalisen verkon palvelimiin ja jotta edellä mainitut tiedot voidaan lähettää. Toisaalta napsauttamalla vastaavaa painiketta annat suostumuksesi kohdan 49 I lit. a GDPR mukaisesti. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 

8.7.1 Näkyvyytemme sosiaalisessa mediassa


Sosiaalisessa mediassa me verkkosivuston tarjoajana käytämme verkkoalustojen tarjouksia tiedottaaksemme aktiivisille käyttäjille Konica Minoltan informaatiotarjouksista ja palveluista ja jos kiinnostustamme, viestiäksemme suoraan alustojen kautta. Sosiaalisen median kanavat täydentävät siten omaa verkkosivustoamme ja tarjoavat kiinnostuneille osapuolille vaihtoehtoisen viestintätavan. Olemme tällä hetkellä edustettuina seuraavissa verkostoissa omilla verkkoprofiileillamme: 


Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinoltaEU/ 

Instagram: https://www.instagram.com/konicaminoltaeu 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-europe-gmbh 

Twitter: https://twitter.com/KonicaMinoltaEU 


Heti kun käytät vastaavia Konica Minolta -profiileja verkostosi vastaavassa sosiaalisen median verkostossa, sovelletaan kunkin palveluntarjoajan ehtoja ja tietojenkäsittelyohjeita. 


Emme voi vaikuttaa tietojen keräämiseen emmekä sosiaalisten verkostojen muihin käyttötarkoituksiin. Tiedämme vain, että tietojasi käytetään markkinointitutkimukseen ja mainostamiseen, ja että käyttäytymisesi ja siitä johdettujen kiinnostuksen kohteiden pohjalta laaditaan käyttöprofiileja. Lisäksi mainonnassa voidaan käyttää oletettuja intressejä. Tätä varten evästeet tallennetaan yleensä päätelaitteellesi. 


Siksi kiinnitämme nimenomaisesti huomiota siihen, että käyttäjien henkilötiedot (esim. IP-osoite) verkkojen tarjoajat tallentavat IP-osoitteen omien tietojensa käytön ohjeiden mukaisesti ja käyttävät sitä liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Haluamme myös huomauttaa, että tietojasi saatetaan käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella osana tätä toimintaa. 


Käsittelemme Konica Minoltan käyttäjien tietoja vastaavissa sosiaalisissa verkostoissa vain siinä määrin kuin he ottavat meihin yhteyttä ja viestivät kanssamme kommentin tai suoraviestin välityksellä. Voit puolustaa oikeuksiasi rekisteröitynä meitä kohtaan (katso myös kohta 2 "Mitkä ovat oikeuteni rekisteröitynä?") ja sosiaalisten verkostojen tarjoajaa vastaan. Löydät tietoja henkilötietojesi käsittelystä yksittäisten sosiaalisten verkostojen tarjoajien toimesta sekä mahdollisuudesta vastustaa käsittelyä tämän tietosuojakäytännön kohdasta "9.7.3 Vastustusmahdollisuudet sosiaalisissa verkostoissa". 


Käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuihin intresseihimme saada tehokasta tietoa käyttäjistä ja viestiä käyttäjien kanssa kohdan 6 kohdan f alakohta. Jos kyseisiltä palveluntarjoajilta pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn (esim. ilmoita suostumuksesi, esim. rastittamalla valintaruudun tai vahvistamalla painikkeen), käsittelyn oikeusperuste on art. 6 I 1 kohdan a alakohta, eli suostumuksesi. 


8.7.2 Vastustusmahdollisuudet sosiaalisissa medioissa
 

Tarkat tiedot kyseisestä käsittelystä ja vastustusmahdollisuuksista (opt-out) löytyvät seuraavista linkitetyistä palveluntarjoajien tiedoista. 


Tietoja sosiaalisten verkostojen tarjoajista: 
 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 

Tietosuojakäytäntö: https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 

Opt-Out: https://www.facebook.com/ads/preferences/ 

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 

Tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/en/privacy 

Opt-Out: https://twitter.com/personalization 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) 

Tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 


Lisäksi eurooppalaiset markkinointitarjoajat tarjoavat uuden mahdollisuuden vastustuksiin seuraavan linkin kautta: http://www.youronlinechoices.com/. Tämän hankkeen tarkoituksena on kouluttaa verkkomainontaa. Suositusten hallinta -osiossa https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices on yleiskatsaus palveluntarjoajista, joiden verkkomainonta voidaan poistaa käytöstä tai aktivoida siellä. Myös rekisteröidyn pääsypyynnöissä ja muiden oikeuksien puolustamisessa haluamme huomauttaa, että nämä voidaan parhaiten vakuuttaa palveluntarjoajien kanssa. Vain palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien henkilötietoihin ja he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja antaa tietoja. Jos kuitenkin tarvitset apua, voit ottaa meihin yhteyttä. 


8.8 Prosessointi - Kohdistus ja ilmoitus


8.8.1 Google Ads
 

Verkkosivustollamme käytetään Google Adwords -palvelua, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (jäljempänä: Google). Tämän palvelun avulla voimme kiinnittää huomiota houkutteleviin tarjouksiimme ulkoisilla verkkosivustoilla mainosmateriaalin (nk. Google Ads) avulla. Mainosmateriaalit toimitetaan Googlen Ad Servers -palvelun kautta. Tätä varten käytetään mainospalvelimen evästeitä. Lisätietoja evästeistä on kohdassa "7. Evästeet". Mainospalvelinevästeet mahdollistavat suorituskykyparametrien arvioinnin (esim. mainosten jäljennöksiä, napsautuksia tai muunnoksia). Näin voimme määrittää yksittäisten mainosten onnistumisen. Jos saavut verkkosivuillemme Google Adsin kautta, Google Adwords tallentaa päätelaitteellesi evästeen. Tämä eväste tallentaa analyysiarvot (ainutkertainen evästetunnus, mainosten jäljennösten määrä sijoitusta kohden (taajuus), viimeisin jäljennös, opt-out-tiedot (merkintä siitä, että käyttäjä ei enää halua tulla käsitellyksi). Google Adwordsin asettamat evästeet lakkaavat toimimasta 30 päivän kuluttua. Näitä evästeitä ei ole tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Niiden avulla Google Adwords tunnistaa Internet-selaimesi. Jos käyt tietyillä Adwords-ohjelman sivuilla, Google ja asiakas huomaavat, että sinut on ohjattu asiakkaan sivulle napsauttamalla mainosta. Google tarjoaa Adwords-asiakkaana tilastollisen analyysin. Tämän analyysin avulla voimme mitata mainostoimiemme tehokkuutta. Emme saa muita tietoja. 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle Google Adwordsin käytön yhteydessä on suostumuksesi kohdassa 6 I 1 lit. a GDPR. Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirto Googlelle voi tapahtua kolmannessa maassa, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa kyseeseen tulee siirto erityisesti Yhdysvaltoihin. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 

Lisätietoja Googlen tietosuojasta löytyy täältä: 

https://policies.google.com/privacy?hl=us 

services.google.com/sitestats/en.html 

https://ads.google.com/intl/en_uk/home/faq/gdpr/ 


8.8.2 Facebook Pixel


Käytämme Facebook Inc:n, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, tarjoamaa sosiaalisen median palvelua (jäljempänä: Facebook) ja käyttää ns. Facebook-pikseliä verkkosivustollamme. Tämä on Facebookin markkinointipalvelu. Palvelun aikana päätelaitteellesi tallentuu eväste. Tämän evästeen avulla voimme näyttää verkkosivuillamme kävijöitä, jotka käyttävät Facebookia, yksilöityjä ja kiinnostuksenkohteisiin perustuvia mainoksia Facebookissa. Facebook-pikselin avulla voimme seurata käyttäjien käyttäytymistä sen jälkeen, kun he ovat napsauttaneet Facebook-mainosta. Facebook-pikselin avulla voimme seurata markkinointitoimiemme hyväksymistä Facebookissa ja ryhtyä tarvittaessa optimointitoimenpiteisiin. 


Facebook Ireland Limited voi myös koota pikselin kautta kerätyt tiedot, ja Facebook Ireland Limited voi käyttää koottuja tietoja omiin mainontatarkoituksiinsa sekä kolmannen osapuolen mainontatarkoituksiin. Facebook Ireland Limited voi esimerkiksi päätellä, että olet kiinnostunut sivuston selaamisesta, ja käyttää näitä tietoja myös kolmannen osapuolen tarjouksien mainostamiseen. Facebook Ireland Limited voi myös yhdistää pikselin kautta kerättyjä tietoja muihin tietoihin, joita Facebook Ireland Limited on kerännyt sinusta muiden verkkosivustojen kautta ja/tai sosiaalisen verkoston Facebookin käytön yhteydessä, jotta sinua koskeva profiili voidaan luoda ja tallentaa Facebook Ireland Limitediin. Tätä profiilia voidaan käyttää mainostarkoituksiin. Lisätietoja Facebook Ireland Limitedin tietosuojakäytännöstä on osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php. 


Facebookin lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Facebookiin voi johtaa siirtämiseen kolmanteen maahan, kuten Yhdysvaltoihin. 


Facebook-pikselin käytön oikeudellinen perusta on suostumuksesi kohdan 6 I 1 lit. a GDPR mukaan. Facebookin lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Facebookiin voi edellyttää kolmannen maan siirtoa, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


8.8.3 LinkedIn Insight -tunniste


Olemme lisänneet verkkosivustoomme LinkedIn Ireland Unlimited Companyn LinkedIn Insight Tag -muunnostyökalun (jäljempänä: LinkedIn). 


LinkedIn Insight Tag on pieni JavaScript-koodin nippeli, jonka olemme ottaneet käyttöön verkkosivustollamme. LinkedIn Insight -tunnisteen avulla kerätään ja välitetään tietoja verkkosivustomme käynnistä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi suosittelijan URL-osoite, IP-osoite, laitetiedot, selaimen tiedot ja aikaleima verkkosivustomme vierailua varten. LinkedIn ei tarjoa meille yksityiskohtaisesti kerättyjen henkilötietojen käyttöoikeutta. LinkedIn käyttää näitä tietoja tarjotakseen meille raportteja verkkosivuston yleisöistä ja mainosten suorituskyvystä koottujen tietojen pohjalta, jotta voimme optimoida verkkosivustomme saamiemme tietojen perusteella. Lisäksi LinkedIn tarjoaa meille mahdollisuuden seurata muunnoksia ja kohdistaa verkkosivustomme käyttäjät uudelleen LinkedIn Insight -tunnisteen avulla. Näin voimme näyttää kohdennettua mainontaa verkkosivustomme ulkopuolella tunnistamatta kävijää. 


LinkedInin lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen LinkedIniin voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä kolmanteen maahan, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella. 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle LinkedInin käytön yhteydessä on suostumuksesi kohdassa 6 I 1 lit. a GDPR. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


LinkedIn Insight -tunnisteessa käsiteltävät tiedot salataan ja anonymisoidaan seitsemän päivän kuluessa. Viimeistään 90 päivän kuluttua anonymisoidut tiedot poistetaan automaattisesti, jos niitä ei enää tarvita määritetyn tarkoituksen täyttämiseksi. 


Lisätietoja LinkedInin tietosuojakäytännöstä on osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 


8.8.4 Marketo


Uutiskirjeen tilaamisen ja tietojen lähettämisen yhteydessä käytämme Marketoa, jonka tuottaa Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Keräämme Marketon avulla tilastotietoja verkkosivustomme käytöstä ja viestinnästä optimoidaksemme palveluitamme/tuotteitamme ja toteuttaaksemme sähköpostimarkkinointia ja myyntiä. Käsittely on osittain automatisoitua, ja sen tavoitteena on arvioida tiettyjä henkilötietoja (profilointi). Marketo tallentaa IP-osoitteesi ja käyttää evästeitä seuratakseen ja analysoidakseen verkkosivuston käyttöä tarjotakseen käyttäjälle erityisesti hänen kiinnostuksenkohteisiinsa mukautettuja tietoja. Lisätietoja evästeistä on kohdassa "7. Evästeet". Evästeiden tuottamat tiedot siirretään ja tallennetaan Marketo-palvelimelle (EU/ETA-alueella). Marketo käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen rekisteröityjen henkilöiden verkkosivuston käyttöä ja laatiakseen raportteja verkkosivuston käytöstä. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksilla. Selaimesi asetukset voivat kuitenkin aiheuttaa sen, että et voi käyttää kaikkia verkkosivustomme toimintoja. Poikkeuksellisissa ja odottamattomissa tapauksissa, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, olemme solmineet sopimuksen Marketon kanssa. 


Lisätietoja Marketon tietosuojasta on osoitteessa: https://documents.marketo.com/legal/privacy/ 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle Marketon puitteissa on suostumuksesi kohdassa 6 I 1 lit. a GDPR. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


8.8.5 Uutiskirje


Konica Minolta tarjoaa asiakkailleen uutiskirjeen, jossa käsitellään suostumusta. Ainoat pakolliset tiedot uutiskirjeen vastaanottamiseksi ovat sähköpostiosoitteesi. Lisäksi erikseen merkittyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista, ja niitä käytetään henkilökohtaiseen yhteydenpitoon. Uutiskirjeen tilaus tapahtuu niin sanotun kaksinkertaisen tilauksen kautta. Tämä tarkoittaa, että rekisteröinnin jälkeen lähetämme sinulle sähköpostiviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa pyydämme sinua vahvistamaan, että haluat vastaanottaa tiedot. Jos et vahvista rekisteröitymistäsi napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, sinulle lähetetty linkki poistuu käytöstä ja tietosi poistetaan. Jos suostut vastaanottamaan tietoja, sinulla on pääsy seuraaviin tietoihin: 

 • Uutisia ja tietoja Konica Minoltan tuotevalikoimasta 
 • Kutsuja tapahtumiin, messuille ja webinaareihin 
 • Suositusten ja menestystarinoiden lähettäminen 
 • Markkinatrendit tutkimusten, markkinatutkimusten ja raporttien muodossa 
 • Mahdollisuus osallistua asiakastyytyväisyyskyselyihin 


Tallennamme rekisteröinnin yhteydessä käyttämäsi IP-osoitteet 30 päivän ajaksi sekä rekisteröinti- ja vahvistusajat. Arvioimme käyttäjän toimintaa verkkosivustoillamme sekä lähettämissämme uutiskirjeissä ja kohdistamme ne käyttäjän sähköpostiosoitteeseen/käyttäjäprofiiliin tietokannassamme. Lisäksi tallennamme tietoja käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmän asetuksista sekä Internet-yhteydestä, jonka kautta olet vieraillut verkkosivustollamme. Saamme sinulle lähetetyn uutiskirjeen kautta muun muassa kuittauksia ja lukuvahvistuksia sekä tietoa uutiskirjeessämme klikkaamistasi linkeistä. Tallennamme myös, millä alueilla olet vieraillut verkkosivustollamme ja sovelluksissamme. Luomalla henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin haluamme mukauttaa mainostapamme kiinnostuksen kohteidesi mukaan ja optimoida verkkosivustomme tarjoukset sinulle. 


Uutiskirjeemme sisältää tietoa ja uutisia Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:lta ja muilta konserniyhtiöiltä (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.P.A., Konica Minolta Business Solutions Portugali, Unipessoal Lda., NEA RENT – ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A.A., Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech Business Solutions spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia – business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., KONICA MINOLTA Business Solutions Romania s.r.l., KONICA MINOLTA Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o., KONICA MINOLTA Baltia, UAB, KONICA MINOLTA Business Solutions Greece S.A., KONICA MINOLTA Marketing Services Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services Ireland Limited, KONICA MINOLTA Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, KONICA MINOLTA Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S., Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., KONICA MINOLTA Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions, KONICA Minta East Business Solutions, KONICA MINLTA Business Solutions, (Northerland) Capture Ltd, Imaging, Process Holdings, Processs, Process Ltd (UK) Software, Paradise, Paradise, Digital Document Ltd, KONICA MINOLTA Business Solutions, KONICA MINOLTA Business Solutions, KONICA MINOLTA Business Solutions (I.A., KONICA Print Solutions Ltd., KONICA MINOLTA Print Solutions, (I.A., Iso-Britannia)Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd, Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG). 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle yllä mainituissa tarkoituksissa on suostumuksesi kohdassa 6 I 1 lit. a GDPR. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen einwilligung(at)konicaminolta.de tai julkaisussa annettuihin yhteystietoihin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehdyn käsittelyn laillisuuteen. Lisätietoja peruutusoikeudesta on kohdassa 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


8.8.6 Leadfeeder


Verkkosivustollamme käytetään Leadfeeder-analyysityökalua (Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki). Leadfeeder tunnistaa verkkosivuston kävijät ja linkittää ne yrityksesi tietoihin. Leadfeeder voi kertoa, mistä yrityksestä ja alueesta kävit sivustolla, mutta se ei tunnista kävijöitä henkilökohtaisesti. Leadfeederilta saatuja tietoja käytetään myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Lue lisää tietosuojasta Leedfeederista tästä linkistä https://www.leadfeeder.com/privacy/. 


8.9 Prosessointi - Liikekumppanien lokalisointi / Google Maps


Verkkosivustollamme on Google Maps -palvelu. Palvelua ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (jäljempänä: Google). Google Maps on digitaalinen karttapalvelu, jonka avulla voimme sisällyttää verkkosivustollemme interaktiivisia karttoja, antaa yleiskuvan lähelläsi olevista sijainneista ja kumppaneista ja mahdollistaa reittisi suunnittelun. 


Vierailemalla Google Maps -palvelussa olevalla alasivulla Google asettaa selaimeesi evästeen, jonka nimenä on "NID", ja siirtää siten henkilötietojasi, kuten IP-osoitteesi Googlelle. Lisätietoja evästeistä on kohdassa "7. Evästeet". Jos käytössäsi on Google-käyttäjätili, johon olet kirjautunut, kun vierailet kyseisellä alasivulla, Googlelle siirretyt tiedot yhdistetään suoraan käyttäjätiliisi. Jos tällaista varausta ei haluta, sinun on kirjauduttava ulos Google-tililtäsi ennen kuin siirryt kyseiselle alasivulle. Google kuitenkin käsittelee henkilötietojasi, vaikka et olisi kirjautunut Google-käyttäjätilille. Google käyttää siirrettyjä tietoja käyttäjäprofiilien luomiseen kysyntään keskittyvää mainontaa ja markkinatutkimusta varten. Voit milloin tahansa vastustaa tämäntyyppistä Googlen suorittamaa käsittelyä puolustamalla oikeuttasi vastustaa Googlea kohdan 21 GDPR. 


Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Googlelle voi edellyttää siirtoa kolmanteen maahan, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin. 


Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle Google Mapsin käytön yhteydessä on suostumuksesi artiklan 6 I 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


Emme tallenna henkilötietojasi rekisterinpitäjänä. 


Lisätietoja Googlen tietosuojasta löydät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en


8.10 Prosessointi - Roskapostin välttäminen / Google reCAPTCHA


Verkkosivustollamme on Google reCAPTCHA -palvelu. Palvelua ylläpitää Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (jäljempänä: Google). Google reCAPTCHA erottaa luonnollisen henkilön manuaalisen syötteen ja ohjelmien/bottien virheellisen ja automatisoidun syötön lomakekentissä roskapostin tai vastaavan välttämiseksi. Palvelun toimivuuden ja erityisesti Google reCAPTCHAn tarkistuksen yhteydessä IP-osoitteesi ja kaikki muut Googlen tarvitsemat laitteisto- ja ohjelmistotiedot, kuten käytetyn selaimen versio, välitetään Googlelle. 


Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Googlelle voi johtaa henkilötietojesi siirtämiseen kolmanteen maahan, toisin sanoen sellaiseen kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin. 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle Google reCAPTCHAn käytön yhteydessä on oikeutettu etumme kohdan 6 I 1 lit. f GDPR mukaan. Oikeutettu etumme on varmistaa verkkosivustomme turvallisuus ja siten myös toimivuus, erityisesti estämällä roskapostin ja väärinkäytön. 


Emme tallenna henkilötietojasi rekisterinpitäjänä. 


Lisätietoja Googlen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=en 


8.11 Prosessointi - Youtube


Verkkosivuillamme on integroituja YouTube-videoita. Ne on tallennettu osoitteeseen www.youtube.com, mutta niitä voi toistaa suoraan verkkosivuiltamme. YouTube on Google LLC:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, alusta (jäljempänä: Google). Olemme ottaneet käyttöön parannetun yksityisyystilan upottaessamme videoita verkkosivustollemme. Tämä tarkoittaa, että YouTubeen ei lähetetä mitään tietoja, jos et toista videoita. Videoita toistettaessa tiedot siirretään kuitenkin YouTubeen. Ensinnäkin YouTubelle ilmoitetaan, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla alasivulla, johon video on upotettu. Lisäksi YouTubeen voidaan siirtää muita tietoja, joista emme ole tietoisia. Emme myöskään voi vaikuttaa tietojen siirtoon. Jos olet rekisteröitynyt YouTubeen, siirretyt tiedot yhdistetään suoraan tiliisi. YouTube tallentaa tietosi käyttöprofiileina ja käyttää niitä mainostamiseen, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivuston tarpeisiin perustuvaan suunnitteluun. Tällainen arviointi voidaan suorittaa erityisesti (myös käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) tarvepohjaisen mainonnan tarjoamiseksi. Sinulla on oikeus vastustaa käyttöprofiilien luomista YouTubessa GDPR:n 21 GDPR, joka on ilmoitettava suoraan YouTubelle. 


Lisätietoja tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta on YouTuben tietosuojakäytännössä. 


Googlen lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Googlelle voi edellyttää siirtoa kolmanteen maahan, eli henkilötietojen siirto kohteeseen, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin. 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle YouTube-videon toiston yhteydessä on suostumuksesi artiklan 6 I 1 kohdan a alakohta. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. Peruutusoikeuttasi koskevat tiedot löytyvät kohdasta 2.8 "Peruutusoikeus (art. 7 GDPR)" tässä tietosuojakäytännössä. 


8.12 Prosessointi - Cloudfront


Tämä verkkosivusto käyttää sisällöntoimitusverkkoa (CDN) Cloudfront. Tämä on Amazon Web Services Inc:n palvelu, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (jäljempänä: Amazon Web Services). CDN integroidaan verkkosivuillamme Java-komentosarjakoodin muodossa ja ladataan uudelleen vierailun aikana. Pilvipalvelun avulla voimme parantaa lataustehoa, parantaa käytettävyyttä ja estää tietojen häviämisen toimittamalla kaksinkertaisia tietoja (esim. grafiikat tai komentosarjat) tästä sivustosta eri palvelimilla ympäri maailmaa. Kun vierailet tällä verkkosivustolla, valokuva-/videotiedostoja voidaan kuitenkin pyytää automaattisesti Cloudfrontista, ja tämä automaattinen valokuva-/videotiedostopyyntö voi johtaa henkilökohtaisten tietojen, kuten IP-osoitteesi, välittymiseen Amazon Web Servicesin palvelimille. Amazonin lokalisoinnin vuoksi henkilötietojesi siirtäminen Amazonille voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä kolmanteen maahan, joka ei ole Euroopan unionissa eikä Euroopan talousalueella, tässä tapauksessa erityisesti Yhdysvaltoihin. Henkilötietojesi käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolella perustuu suostumukseesi kohdassa 49 I lit. a GDPR. Yhdysvalloissa ei ole voimassa riittävää tietosuojatasoa koskevia takuita. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät lisäriskit. Rekisteröityjen oikeuksia ei voida pahimmassa tapauksessa käyttää. 


Koska Cloudfront on upotettu verkkosivuillemme JavaScriptin avulla, voit estää sen suorittamisen poistamalla JavaScriptin käytöstä selaimessasi tai asentamalla niin sanotun Java Script -eston (esim. https://www.ghostery.com). 


Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle Cloudfrontin käytön yhteydessä on oikeutettu etumme, joka tässä tapauksessa on varmistaa tämän verkkosivuston turvallisuuden ja saatavuuden kohdan 6 I 1 lit. f GDPR mukaan. 


Saat lisätietoja tietosuojasta Amazonin verkkopalveluista osoitteista: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls or https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ 


8.13 Prosessointi - Hakemus Konica Minoltalle


8.13.1 Hakemuksesi tarkastelu
 

Käsittelemme hakemuksessasi antamiamme henkilötietoja, jotta voimme tarkastaa hakemuksesi ja määrittää soveltuvuutesi ilmoitettuun tehtävään. Saatamme käyttää erikoistuneiden palveluntarjoajien palveluita hakemuksesi tarkistamiseen. Henkilöstöosasto välittää tehtävään soveltuvat hakemukset asianomaiselle erikoisosastolle tai kansalliselle yhtiölle jatkotutkimuksia varten. Hakemuksesi kattavaan arviointiin tarvitsemme aina ansioluettelosi sekä sertifikaatit tai vastaavat todisteet. Seuraavat kentät ovat pakollisia tietoja syötettäessä: Nimi, etunimi, sähköpostiosoite, osoite, palkkaodotukset ja irtisanomisaika. Lisäksi mukana on oltava vähintään yksi liite. Lisätiedot, kuten video tai valokuva, ovat vapaaehtoisia. 


Lisäksi hakijaportaalissamme on seuraavat vaihtoehdot: 


Hakemus: Täältä löydät yhteenvedon Konica Minoltan hakemuksistasi. Voit tarkastella tarkempia tietoja napsauttamalla yksittäistä hakemusta. Jos pyydämme sinua lähettämään puuttuvat asiakirjat sähköpostitse, voit ladata ne täältä. Voit myös perua hakemuksesi. 


Tapaamiset: Kun olemme lähettäneet sinulle tapaamisehdotuksen sähköpostitse, näet sen Appointments-osiossa ja voit vahvistaa tai hylätä sen. Jos et pysty varaamaan aikaa, saat meiltä uuden ehdotuksen. 


Profiili: Voit muokata ja päivittää tietojasi milloin tahansa. Voit myös poistaa tietosi milloin tahansa kirjautumalla sisään ja napsauttamalla "Poista käyttäjä" tai ottamalla meihin yhteyttä. Kaikki muutokset välitetään meille automaattisesti. 


Poistamme hakemustietosi viisi kuukautta hakemusprosessin päättymisen jälkeen. 


Tämä henkilötietojen käsittely tapahtuu kohdan 6 I 1 lit. b GDPR mukaisesti. 


Jos olet alle 18-vuotias, tarvitsemme huoltajasi suostumuksen laatiaksemme sopimuksen kanssasi. 


8.13.2 Harjoittelijoiden, oppilaiden ja kouluharjoittelijoiden hakemukset


Otamme mielellämme vastaan hakemuksia harjoittelijoilta, opiskelijoilta ti työssäoppijoilta. Myös nämä hakemukset käsitellään edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. 
 

9. Konica Minoltan globaalit käytenteet


Global Personal Data Protection | KONICA MINOLTA