Konica Minolta tiedottaa
  

Useiden maailmanlaajuisten tapahtumien vaikutus tiettyjen Konica Minoltan tuotteiden toimituskykyyn ja väriainetoimitusten tilanne


Olemme viime kuukausina tiedottaneet toimitustilanteestamme ja seuraavassa on yhteenveto tämänhetkisestä kokonaistilanteesta:

Päivitys, tammikuu 2023

Olemme viime kuukausien aikana parantaneet toimitusprosessejamme. Toimitustilanne on nyt vakiintunut ja toimitamme laitteita ja väriaineita säännöllisesti asiakkaillemme.
 
Kiitos kärsivällisyydestänne.

--

Päivitys, syyskuu 2022

Väriaineiden toimitustilanne paranee päivä päivältä. Olemme parin viime kuukauden aikana keskittyneet parantamaan tuotanto- ja toimitusprosessejamme, mikä on johtanut väriaineiden jälkitoimitusmäärien merkittävään pienenemiseen.
Maaliskuusta elokuuhun olemme pystyneet pienentämään jälkitoimitusten määrää 70 prosenttia, ja suuntaus jatkuu edelleen.
 
Myös maailmanlaajuinen logistiikkatilanne on parantumassa, kun Kiinan satamat on jälleen avattu konttikuljetuksille. Vaikka emme ole vielä palanneet normaalitilanteeseen, uskomme, että yleinen toimitustilanne vakiintuu vuoden loppuun mennessä.
 
Olethan tarvittaessa meihin yhteydessä, teemme parhaamme auttaaksemme sinua.
 
Kiitos ymmärryksestä.

--


Päivitys 17.5.2022

Yleisesti ottaen kansainvälisillä logistiikkaprosesseilla on edelleen suuri vaikutus meidän ja itse asiassa kaikkien muidenkin yritysten tuotteiden toimituskykyyn. Kiinan COVID-19-tilanteen tiukka käsittely sekä Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutukset lisäävät toimitusaikaa ja kustannuksia lähes kaikilla toimialoilla.

Kuukausittaisen sivumäärän kattava väriainekulutuksen taso saavutettu - tiettyjen mustavalkoväriaineiden jälkitoimituksia vielä jäljellä – tilanteen odotetaan elpyvän lokakuuhun mennessä

Sekä Tatsunon että Kofun tehtaat Japanissa ovat aloittaneet jälleen täyden väriainetuotannon, ja olemme työskennelleet yötä päivää purkaaksemme ruuhkaa ja kartuttaaksemme varastoja siitä lähtien, kun rakensimme tehtaisiin uuden väriainetuotantoprosessin. Väriaineiden toimitukset Euroopan pullotustehtaalle ovat alkaneet uudelleen lokakuussa 2021 (Kofun tehdas) ja marraskuussa (Tatsunon tehdas).

Kaiken kaikkiaan suurimmassa osassa A3- ja A4- monitoimilaitteita olemme saavuttaneet tason, jolla voimme kattaa kuukausittaisen sivumäärätarpeen väriainekulutuksen. Valitettavasti vielä on kuitenkin MV-värin toimitusvaikeuksia, jotka vaikuttavat tiettyihin bizhub i-sarjan malleihin (C3350i/C4050i/C3320i ja C250i/C300i/C360i,C750i). Odotamme, että saamme normalisoitua tilauskannan vähitellen 2. vuosipuoliskon alkuun mennessä (lokakuussa) analysoiden jatkuvasti kysyntää ja tarjontaa, jotta tuotantoa voidaan tarvittaessa mukauttaa.

Tuotantotulostuslaitteiden väriaineiden osalta pyrimme saavuttamaan kuukausittaisen kysynnän kattavuuden lisäämällä paikallisia hankintoja kolmannen osapuolen väriaineiden osalta ja toimittamalla jatkuvasti Konica Minoltan aitoa väriainetta. Tämänhetkisen arviomme mukaan saavutamme kuukausittaisen kysynnän tason toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä (syyskuussa). Erilaisten paikallisten ja keskitettyjen toimenpiteiden ansiosta olemme pystyneet pienentämään keskitetyn tilauskannan jo puoleen lokakuun 2021 uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Täyttöprosessien optimointi tulevina varatoimina

Väriaineiden pullotuspaikkamme Ranskassa (BSF) toimii edelleen täydellä teholla. Uusi täyttölinja on lisätty huhtikuun lopulla, ja nyt on sovittu Ranskan työntekijäjärjestöjen kanssa, että työskentelemme jopa lisävuorossa viikonloppuisin. Kaikki toimenpiteet mahdollistavat BSF:n toiminnan 21,5 tuntia päivässä arkisin.

Kehitämme parhaillaan maailmanlaajuista täyttöprosessia, jonka tavoitteena on optimoida väriaineen tarjonta maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että aina kun jollakin alueella tarvitaan paikallisesti vähemmän väriainetta, kyseinen alue täyttäisi pulloja muille alueille, joilla kysyntä saattaa olla suurempaa.

Toinen toimenpide, jonka aiomme toteuttaa parantaaksemme prosessejamme viime vuoden kokemusten perusteella, on se, että uudistamme Kofun ja Tatsunon tuotantolinjoja. Tämä johtaa väriainetuotannon kasvuun 40 tonnilla kuukaudessa (YMC-väriaine) ja 130 tonnilla kuukaudessa (K-väriaine), mikä tarkoittaa 15-20 prosentin lisäystä. Sovitamme tämän rakentamisen ajoituksen huolellisesti yhteen sen kanssa, että toimitukset ja varmuusvarastot ovat jatkuvasti käytettävissä kyseisenä ajankohtana.

Globaalit vaikutukset vaikuttavat edelleen voimakkaasti laitteiden saatavuuteen lähiviikkoina, parannuksia joidenkin mustavalkoisten toimistolaitteiden ja kaikkien ammattitulostuslaitteiden osalta.

Yleisesti ottaen Kiinassa ja Malesiassa sijaitsevien tuotantolaitosten osalta Etelä- ja Itä-Kiinan sulut vaikuttavat laitteiden toimitustilanteeseemme yhtä paljon kuin maailmanlaajuiset toimitusketjun viivästykset. Huhtikuussa kaikki meri- ja lentorahtitoimitukset Itä-Kiinasta on keskeytetty, mikä aiheuttaa heijastusvaikutuksia tulevina kuukausina. Shanghain tuotantoa saatetaan jatkaa toukokuun lopulla, kun taas Malesian ja Donguangin tuotantolaitokset toimivat jo nyt joko kokonaan tai osittain, mutta ne saattavat joutua sulkemaan lisää Shanghain sulun ja komponenttien toimitusongelmien vuoksi. Huomattakoon, että nämä ovat vain oletuksia, sillä tuotannon uudelleen käynnistäminen perustuu yksinomaan Kiinan viranomaisiin ja niiden toimintaan COVID-19-kriisin ratkaisemiseksi Kiinassa.

Hyvä uutinen on se, että joidenkin mustavalkoisten toimistolaitteiden saatavuus ylittää tämänhetkisen kysynnän, mikä tarkoittaa, että niitä on saatavilla tilausten mukaisesti. Myös ammattitulostuslaitteiden - värilliset ja mustavalkoiset - osalta on ilmoitettu eri sarjojen saatavuus. Värillisten A3- ja A4- monitoimilaitteiden osalta meillä on valitettavasti edelleen suuri ruuhka.

Vastatoimena suunnittelemme tuotannon nopeuttamista kyseisissä tuotantolaitoksissa (heti kun ne saadaan avata uudelleen) ja pyrimme vahvistamaan lentorahtikuljetuksia toimituksia varten mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa emme voi ennustaa saatavuuden kehitystä, ja tiedotamme tilanteesta mahdollisimman pian.

Pahoittelemme näiden maailmanlaajuisten asioiden vaikutusten aiheuttamia haittoja ja haluamme vakuuttaa teille, että työskentelemme täydellä vauhdilla ratkaistaksemme nämä jäljellä olevat ongelmat mahdollisimman nopeasti. Toivomme voivamme palata takaisin luotettavaan toimitusketjuun ja täyttää itsellemme asettamamme vaatimuksen siitä, että olemme sekä toimistoliiketoiminnan että kaupallisen tulostusliiketoiminnan mahdollistaja.

--

Langenhagen, Saksa, 5.10.2021

Yhdellä Konica Minoltan väriainetehtaalla Japanissa (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) tapahtui räjähdys 12.8.2021. Kukaan ei loukkaantunut tapahtuneessa, vahingot olivat aineellisia. Tuotanto on ollut toistaiseksi keskeytetty, kun Konica Minolta, Inc. on tutkinut räjähdyksen syytä paikallisen pelastus- ja poliisiviranomaisen sekä kolmannen osapuolen kanssa. Syyksi on selvinnyt, että väriaineen kuivausprosessissa on sattunut pölyräjähdys staattisesta sähköstä. Tästä johtuen tuotantoprosessi uudistetaan, jotta tuotannon uudelleenkäynnistämisessä ei ole räjähdysriskiä.
 
Konica Minoltan toiseella väriainetehtaalla Kofulla, joka oli myös suljettuna varotoimenpiteenä, aloitetaan väriainetuotanto 18.10.2021 uuden prosessin mukaisesti. Tatsunon tehdas aloittaa uuden prosessin mukaisen tuotannon 8.11.2021.
 
Tämän seurauksena esiintyy väriainetoimituksissa viivästyksiä, joiden odotamme paranevan marraskuun lopussa.
 
Konica Minolta pahoittelee vilpittömästi asiakkaille ja kumppaneille aiheutuvaa haittaa ja tekee kaikkensa saadakseen tilanteen kuntoon mahdollisimman pian.

Tämän väliaikaisen ajanjakson aikana, jolloin väriainetoimitukset saattavat viivästyä, voitte toimia seuraavasti:

 

  • Varmista, ettet vaihda väriainetta, ennen kuin kasetit/pullot ovat täysin tyhjät

  • Tarkista ettei väriainekasettaja tai -pulloja ole säilötty paikkoihin joissa niitä ei yleensä säilytetä

  • Aseta tulostusohjaimesta päälle "säästötila" - näin väriaine kestää jopa 50 % kauemmin

  • Älä tulosta turhaan

  • Älä kerää tarpeettomasti väriainekasetteja

  • Tulosta enemmän muilla kuin bizhub-laitteilla

 


Ystävällisin terveisin
 
Kristian Dyrbye Øhrstrøm
Nordic Head of Legal & Compliance
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s