Konica Minolta tiedottaa
  

Useiden maailmanlaajuisten tapahtumien vaikutus tiettyjen Konica Minoltan tuotteiden toimituskykyyn


Olemme viime kuukausina tiedottaneet toimitustilanteestamme ja seuraavassa on yhteenveto tämänhetkisestä kokonaistilanteesta:

Päivitys 17.5.2022

Yleisesti ottaen kansainvälisillä logistiikkaprosesseilla on edelleen suuri vaikutus meidän ja itse asiassa kaikkien muidenkin yritysten tuotteiden toimituskykyyn. Kiinan COVID-19-tilanteen tiukka käsittely sekä Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutukset lisäävät toimitusaikaa ja kustannuksia lähes kaikilla toimialoilla.

Kuukausittaisen sivumäärän kattava väriainekulutuksen taso saavutettu - tiettyjen mustavalkoväriaineiden tilauskantaa vielä jäljellä – tilanteen odotetaan elpyvän lokakuuhun mennessä

Sekä Tatsunon että Kofun tehtaat Japanissa ovat aloittaneet jälleen täyden väriainetuotannon, ja olemme työskennelleet yötä päivää purkaaksemme ruuhkaa ja kartuttaaksemme varastoja siitä lähtien, kun rakensimme tehtaisiin uuden väriainetuotantoprosessin. Väriaineiden toimitukset Euroopan pullotustehtaalle ovat alkaneet uudelleen lokakuussa 2021 (Kofun tehdas) ja marraskuussa (Tatsunon tehdas).

Kaiken kaikkiaan suurimmassa osassa A3- ja A4- monitoimilaitteita olemme saavuttaneet tason, jolla voimme kattaa kuukausittaisen sivumäärätarpeen väriainekulutuksen. Valitettavasti vielä on kuitenkin MV-värin toimitusvaikeuksia, jotka vaikuttavat tiettyihin bizhub i-sarjan malleihin (C3350i/C4050i/C3320i ja C250i/C300i/C360i,C750i). Odotamme, että saamme normalisoitua tilauskannan vähitellen 2. vuosipuoliskon alkuun mennessä (lokakuussa) analysoiden jatkuvasti kysyntää ja tarjontaa, jotta tuotantoa voidaan tarvittaessa mukauttaa.

Tuotantotulostuslaitteiden väriaineiden osalta pyrimme saavuttamaan kuukausittaisen kysynnän kattavuuden lisäämällä paikallisia hankintoja kolmannen osapuolen väriaineiden osalta ja toimittamalla jatkuvasti Konica Minoltan aitoa väriainetta. Tämänhetkisen arviomme mukaan saavutamme kuukausittaisen kysynnän tason toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä (syyskuussa). Erilaisten paikallisten ja keskitettyjen toimenpiteiden ansiosta olemme pystyneet pienentämään keskitetyn tilauskannan jo puoleen lokakuun 2021 uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Täyttöprosessien optimointi tulevina varatoimina

Väriaineiden pullotuspaikkamme Ranskassa (BSF) toimii edelleen täydellä teholla. Uusi täyttölinja on lisätty huhtikuun lopulla, ja nyt on sovittu Ranskan työntekijäjärjestöjen kanssa, että työskentelemme jopa lisävuorossa viikonloppuisin. Kaikki toimenpiteet mahdollistavat BSF:n toiminnan 21,5 tuntia päivässä arkisin.

Kehitämme parhaillaan maailmanlaajuista täyttöprosessia, jonka tavoitteena on optimoida väriaineen tarjonta maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että aina kun jollakin alueella tarvitaan paikallisesti vähemmän väriainetta, kyseinen alue täyttäisi pulloja muille alueille, joilla kysyntä saattaa olla suurempaa.

Toinen toimenpide, jonka aiomme toteuttaa parantaaksemme prosessejamme viime vuoden kokemusten perusteella, on se, että uudistamme Kofun ja Tatsunon tuotantolinjoja. Tämä johtaa väriainetuotannon kasvuun 40 tonnilla kuukaudessa (YMC-väriaine) ja 130 tonnilla kuukaudessa (K-väriaine), mikä tarkoittaa 15-20 prosentin lisäystä. Sovitamme tämän rakentamisen ajoituksen huolellisesti yhteen sen kanssa, että toimitukset ja varmuusvarastot ovat jatkuvasti käytettävissä kyseisenä ajankohtana.

Globaalit vaikutukset vaikuttavat edelleen voimakkaasti laitteiden saatavuuteen lähiviikkoina, parannuksia joidenkin mustavalkoisten toimistolaitteiden ja kaikkien ammattitulostuslaitteiden osalta.

Yleisesti ottaen Kiinassa ja Malesiassa sijaitsevien tuotantolaitosten osalta Etelä- ja Itä-Kiinan sulut vaikuttavat laitteiden toimitustilanteeseemme yhtä paljon kuin maailmanlaajuiset toimitusketjun viivästykset. Huhtikuussa kaikki meri- ja lentorahtitoimitukset Itä-Kiinasta on keskeytetty, mikä aiheuttaa heijastusvaikutuksia tulevina kuukausina. Shanghain tuotantoa saatetaan jatkaa toukokuun lopulla, kun taas Malesian ja Donguangin tuotantolaitokset toimivat jo nyt joko kokonaan tai osittain, mutta ne saattavat joutua sulkemaan lisää Shanghain sulun ja komponenttien toimitusongelmien vuoksi. Huomattakoon, että nämä ovat vain oletuksia, sillä tuotannon uudelleen käynnistäminen perustuu yksinomaan Kiinan viranomaisiin ja niiden toimintaan COVID-19-kriisin ratkaisemiseksi Kiinassa.

Hyvä uutinen on se, että joidenkin mustavalkoisten toimistolaitteiden saatavuus ylittää tämänhetkisen kysynnän, mikä tarkoittaa, että niitä on saatavilla tilausten mukaisesti. Myös ammattitulostuslaitteiden - värilliset ja mustavalkoiset - osalta on ilmoitettu eri sarjojen saatavuus. Värillisten A3- ja A4- monitoimilaitteiden osalta meillä on valitettavasti edelleen suuri ruuhka.

Vastatoimena suunnittelemme tuotannon nopeuttamista kyseisissä tuotantolaitoksissa (heti kun ne saadaan avata uudelleen) ja pyrimme vahvistamaan lentorahtikuljetuksia toimituksia varten mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa emme voi ennustaa saatavuuden kehitystä, ja tiedotamme tilanteesta mahdollisimman pian.

Pahoittelemme näiden maailmanlaajuisten asioiden vaikutusten aiheuttamia haittoja ja haluamme vakuuttaa teille, että työskentelemme täydellä vauhdilla ratkaistaksemme nämä jäljellä olevat ongelmat mahdollisimman nopeasti. Toivomme voivamme palata takaisin luotettavaan toimitusketjuun ja täyttää itsellemme asettamamme vaatimuksen siitä, että olemme sekä toimistoliiketoiminnan että kaupallisen tulostusliiketoiminnan mahdollistaja.

--

Päivitys 21.3.2022

 
Väriaineet  
Sekä Tatsunon että Kofun tehtaat Japanissa ovat jatkaneet täysipainoista väriainetuotantoa joulukuusta lähtien, ja olemme työskennelleet yötä päivää purkaaksemme ruuhkaa ja kartuttaaksemme varastoja siitä lähtien, kun rakensimme tehtaisiin uuden väriainetuotantoprosessin.
 
Konica Minolta on ottanut opikseen palveluiden jatkuvassa parantamisessa ja muuttanut tapaansa lähestyä väriainetuotantoa ja varastojen käsittelyä. Tätä varten konsolidoitujen väriainevarastojen kynnysarvoja nostetaan merkittävästi. Tämän lisäksi väriaineen hankintaa hajautetaan ja jaetaan eri riippumattomien lähteiden kesken - mukaan lukien kolmansien osapuolten valmistajien lisensointi.
 
Nämä ja muut toimenpiteet takaavat vakaat toimitukset asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Tuotamme tällä hetkellä enemmän väriainetta kuin päivittäin tarvitaan - esimerkiksi tammikuussa 2022 on tuotettu yli 1 200 tonnia väriainetta (vastaa 345 000 pulloa väriainetta), kun "normaali" suunniteltu määrä oli 1 000 tonnia. Valitettavasti tilanne on edelleen se, että osa asiakkaistamme odottaa väriainetoimituksia - tämä liittyy yleiseen maailmanlaajuiseen toimitusketjun kriisiin, joka ilmenee kuljetusaikojen viivästymisenä. Tällä hetkellä kestää huomattavasti tavanomaista kauemmin, ennen kuin väriaine lähetetään pullotustehtaalle Ranskaan ja lopulta asiakkaille, vaikka tarkistamme ja optimoimme toimitusaikoja jatkuvasti.
 
Vaikka moniin laitteisiin on tuotettu riittävästi väriainetta, joidenkin väriaineiden toimitusaika on silti pidempi. Lisäksi joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että bizhub C3320i, C4050i, C3300i, C4000i ja 4050i, 4750i sekä 4700i (Sparrow) -monitoimilaitteiden väriaineita ei ole tällä hetkellä saatavilla. Edellä mainittujen sarjojen väriaineita valmistetaan Malesian tehtaallamme, jossa ennalta arvaamattomat tapahtumat, kuten äskettäinen tulva ja Malesian hallituksen rajoittava suhtautuminen Omicron-taudin puhkeamiseen tehtaalla, johtivat väriainetuotannon tilapäiseen keskeytymiseen kyseisessä tehtaassa. Myös maailmanlaajuinen hartsikriisi hidastaa näiden väriainepullojen tuotantoa. Lisäksi yleisen maailmanlaajuisen toimitusketjun kriisin vuoksi - mukaan lukien konttien toimituskapasiteetin merkittävä rajoittaminen - Malesian tehtaalla ei pystytä tällä hetkellä tuottamaan tilattua määrää väriainetta.
 
Konica Minolta työskentelee taukoamatta tilanteen ratkaisemiseksi käyttämällä lisää työvoimaa ja lisäämällä vuoroja Malesian tuotannossa. Sparrow'n tilanne paranee merkittävästi maaliskuun loppupuolella, kun saamme kurottua tilauskannan kiinni.
 
Laitteet
Kaiken kaikkiaan valmistus- ja tuotantoteollisuuden yritykset kohtaavat jatkuvasti erilaisia haasteita, jotka johtavat COVID-19-pandemian aiheuttamaan niin sanottuun piiskavaikutukseen. Konica Minolta, joka on yksi niistä, on tehnyt jatkuvasti töitä minimoidakseen näiden erilaisten haasteiden vaikutukset päivittäiseen operatiiviseen liiketoimintaasi, ja teemme jatkossakin parhaamme täyttääksemme itse asettamamme vaatimuksen olla valintasi älykkään yhdistetyn työpaikan toimittaja IT-ratkaisuissa, toimisto- ja tuotantotulostuksessa.
 
Maailmanlaajuinen puolijohdetilanne ei valitettavasti ole muuttunut merkittävästi edellisen päivityksemme jälkeen. Puolijohdepulan jatkuvan vaikutuksen lisäksi meillä on nyt - kuten muillakin valmistajilla näillä globalisoituneilla markkinoilla - edessämme uusia haasteita: myös täällä Malesian tulva ja Omicron-aallon rajoittava käsittely Kiinassa ja Malesiassa johtivat tuotannon viivästymiseen, koska tuotantolaitoksissamme ei ole riittävästi tehdastyöläisiä. Tämä johtaa monitoimilaitteiden i-sarjan jatkuviin viivästyksiin, jotka pyrimme pitämään mahdollisimman vähäisinä.
 
Pahoittelemme näiden maailmanlaajuisen tilanteen sivuvaikutusten aiheuttamia haittoja, ja työskentelemme täydellä vauhdilla näiden jäljellä olevien ongelmien ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti.
 
--

Konica Minoltan Tatsunon tehtaalla sattuneen räjähdyksen vaikutukset väriainetoimituksiin 

Päivitys 8.12.2021: Väriaineet monitoimilaitteisiin (toimistolaitteisiin)
Konica Minoltan väriainetuotanto on käynnistynyt aikataulun mukaisesti Kofun ja Tatsunon tehtailla, ja toimitusketjut on palautettu ennalleen. Japanin tehtaiden väriaineita toimitetaan jatkuvasti Eurooppaan ja edelleen loppuasiakkaille. 
Konica Minolta on käynnistänyt myös useita poikkeustoimia, kuten väriaineostoja ja käytettyjen väriaineiden paremman kierrätyksen vähentääkseen väliaikaisen tuotantoseisokin vaikutuksia. 
Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksella väriaineiden toimitustilanne paranee merkittävästi marraskuun lopulla ja joulukuun alussa.  
Viime viikkojen aikana asiakkaille on toimitettu paljon väriainetta, ja ruuhkaa on saatu vähennettyä. Konica Minolta odottaa, että väriainetoimitukset pysyvät vakaina tulevaisuudessa ja että jäljellä oleva tilauskanta saadaan purettua lähitulevaisuudessa.  
Jos teillä on erityinen kiire saada väriaineita, otathan yhteyttä nimettyyn myyjääsi. Hän selvittää kaikki mahdollisuudet, jotta voimme toimittaa teille väriainetta.

​Päivitämme ja tiedotamme toistuvasti tilanteesta.

Päivitys 8.12.2021: Väriaineet tuotantotulostuslaitteisiin
Konica Minoltan väriainetuotanto on käynnistynyt aikataulun mukaisesti Kofun ja Tatsunon tehtailla, ja toimitusketju Eurooppaan on palautunut.
Samaan aikaan, kuten aiemmin on kuvattu, olemme toteuttaneet useita poikkeustoimia vähentääksemme ammattitulostusasiakkaillemme aiheutuvia haittoja, mukaan lukien väriainevarastojen ostaminen ulkopuolisilta toimittajilta. Olemme myös aloittaneet OEM-väriaineiden hankinnan. Näiden toimenpiteiden avulla väriaineiden tarjontatilanne on parantumassa.
Viime viikkoina olemme toimittaneet asiakkaille omia tai OEM-väriaineita, ja näin olemme pystyneet vastaamaan paremmin kysyntään.
Konica Minolta odottaa väriainetoimitusten olevan vakaampia tulevaisuudessa.
Jos teillä on erityinen kiire saada väriaineita, otathan yhteyttä nimettyyn myyjääsi. Hän selvittää kaikki mahdollisuudet, jotta voimme toimittaa teille väriainetta.

​Päivitämme ja tiedotamme toistuvasti tilanteesta.

--

Päivitys 8.11.2021


Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Konica Minoltan väriainetehtaalla Tatsunossa sattui räjähdys pienessä osassa tuotantoa. Räjähdyksestä ja turvallisuussyistä johtuen tuotanto myös toisella väriainetehtaalla Kofulla, Japanissa on ollut keskeytettynä.

Väriaineet monitoimilaitteisiin (toimistolaitteisiin)

Räjähdyksen syy on selvitetty, ja väriainetuotanto toimistolaitteille on jatkunut 18. lokakuuta, ja väriainetoimitukset Eurooppaan ovat alkaneet lentorahtina. Samaan aikaan eri toimenpiteiden avulla, kuten väriainehankintojen ja paremman käytettyjen väriaineiden kierrätyksellä, olemme saaneet enemmän väriaineita asiakkaillemme. Nämä auttavat vähentämään tilapäisen tuotantopulan vaikutuksia. Jotta käytettävissä oleva väriaine riittäisi mahdollisimman hyvin tänä aikana, olemme päättäneet täyttää väriainepullot vain puoliksi. Tällä tavalla voimme toimittaa väriaineita useammalle asiakkaalle. Tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti tilanteeseen. Viikoilla 43 ja 44 väriaineita on toimitettu asiakkaille enemmän ja jälkitoimitusten määrä on pienentynyt.

Väriaineet tuotantotulostuslaitteisiin

Tatsunon tehdas, jossa tuotetaan väriaineet tuotantotulostuslaitteisiin, käynnistää tuotannon 8. marraskuuta 2021. Väriaineiden tarve on kasvanut tilanteesta johtuen ja helpottaaksemme asiakkaidemme tilannetta teemme erilaisia paikallisia ja maailmanlaajuisia toimenpiteitä, kuten ostamme ylijäämävarastoja ja korvaavia väriaineita sekä käytämme Nordic-varastoa. Lisäksi olemme aloittaneet väriaineiden keräämisen asiakkailta, joilla on ylimääräisiä väriaineita. Näillä toimenpiteillä on positiivinen vaikutus tilanteeseen. Heti tuotannon jatkuttua alkavat väriainetoimitukset Eurooppaan.

Milloin olemme takaisin normaalissa tilanteessa?

Väriainetoimitusten viivästymisen kesto riippuu useista aloitetuista toimenpiteistä, ja teemme kaikkemme palauttaaksemme väriainetoimitukset normaaliin. Valitettavasti emme voi vielä antaa tarkkaa päivämäärää, milloin toimitukset normalisoituvat. Päivitämme ja tiedotamme toistuvasti tilanteesta.
Jos teillä on erityinen kiire saada väriaineita, otathan yhteyttä nimettyyn myyjääsi. Hän selvittää kaikki mahdollisuudet, jotta voimme toimittaa teille väriainetta.

--

Langenhagen, Saksa, 5.10.2021


Yhdellä Konica Minoltan väriainetehtaalla Japanissa (Tatsuno Factory of Konica Minolta Supplies Manufacturing Co., Ltd.) tapahtui räjähdys 12.8.2021. Kukaan ei loukkaantunut tapahtuneessa, vahingot olivat aineellisia. Tuotanto on ollut toistaiseksi keskeytetty, kun Konica Minolta, Inc. on tutkinut räjähdyksen syytä paikallisen pelastus- ja poliisiviranomaisen sekä kolmannen osapuolen kanssa. Syyksi on selvinnyt, että väriaineen kuivausprosessissa on sattunut pölyräjähdys staattisesta sähköstä. Tästä johtuen tuotantoprosessi uudistetaan, jotta tuotannon uudelleenkäynnistämisessä ei ole räjähdysriskiä.
 
Konica Minoltan toiseella väriainetehtaalla Kofulla, joka oli myös suljettuna varotoimenpiteenä, aloitetaan väriainetuotanto 18.10.2021 uuden prosessin mukaisesti. Tatsunon tehdas aloittaa uuden prosessin mukaisen tuotannon 8.11.2021.
 
Tämän seurauksena esiintyy väriainetoimituksissa viivästyksiä, joiden odotamme paranevan marraskuun lopussa.
 
Konica Minolta pahoittelee vilpittömästi asiakkaille ja kumppaneille aiheutuvaa haittaa ja tekee kaikkensa saadakseen tilanteen kuntoon mahdollisimman pian.

Tämän väliaikaisen ajanjakson aikana, jolloin väriainetoimitukset saattavat viivästyä, voitte toimia seuraavasti:

 

  • Varmista, ettet vaihda väriainetta, ennen kuin kasetit/pullot ovat täysin tyhjät

  • Tarkista ettei väriainekasettaja tai -pulloja ole säilötty paikkoihin joissa niitä ei yleensä säilytetä

  • Aseta tulostusohjaimesta päälle "säästötila" - näin väriaine kestää jopa 50 % kauemmin

  • Älä tulosta turhaan

  • Älä kerää tarpeettomasti väriainekasetteja

  • Tulosta enemmän muilla kuin bizhub-laitteilla

--

Maailmanlaajuinen pula mikrosiruista voi vaikuttaa toimitusaikoihin 


Päivitys heinäkuu 2021

Mikrosirujen maailmanlaajuiseen pula vaikuttaa edelleen kaikkiin elektroniikkatoimittajiin, kuten myös valitettavasti Konica Minoltan toimituksiin.

Olemme tutkineet perusteellisesti, miten nykyinen tilanne vaikuttaa meihin. Alta löydät yhteenvedon havainnoistamme.

Laitteet:
Tehtaamme ja alihankkijamme parantavat tuottavuuttaan. Aasian COVID-19- ja rokotustilanne ovat kuitenkin edelleen valtava riskitekijä, koska olemme riippuvaisia toimittajista ja kumppaneista, joihin Konica Minolta ei voi vaikuttaa.

Tästä johtuen emme voi tällä hetkellä luvata kiinteää toimituspäivää tuotteillemme. Voimme vain arvioida, että on olemassa riski, että toimitus voi viivästyä yli 2 kuukautta. Voitte kuitenkin olla varma, että jos voimme jossain vaiheessa luvata kiinteän toimituspäivän, ilmoitamme siitä heti.

Väriaineet:
Olemme kohdanneet joitain toimitusvaikeuksia, mutta Konica Minoltan työntekijöiden ponnistelujen vuoksi väriaineiden toimituksissa ei ole toimitusongelmia tällä hetkellä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ballerup 3.6.2021

Maailmanlaajuinen pula mikrosiruista vaikuttaa Konica Minoltan mikrosiruja sisältävien monitoimilaitteiden, tulostimien ja muiden tuotteiden tuotantoon.  

Tämä tarkoittaa, että emme pysty tuottamaan normaalin kysynnän täyttävää määrää laitteita. Konkreettisena vaikutuksena toimitusajat saattavat joissakin tapauksissa pidentyä. 

Mikrosirujen maailmanlaajuisen pulan syyt ovat monitahoisia ja tilanteeseen vaikuttaa moni sellainen asia, jota emme ole voineet ennakoida ja johon kumppanimme eivät pysty vaikuttamaan. Ohessa on lyhyt kuvaus mikrosirujen maailmanlaajuisen pulan tärkeimmistä syistä. Tilanteeseen vaikuttavat muun muassa Covid-19, Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, äärimmäiset sääolosuhteet ja tuotantolaitosten tulipalot.

Konica Minolta pyrkii tekemään kaiken mahdollisen alentuneen tuotannon vaikutusten lieventämiseksi, mutta tällä hetkellä on valitettavasti syytä varautua toimitusaikojen pitenemiseen tämän force majeure  tilanteen vuoksi. 

Konica Minolta odottaa tilanteen helpottavan muutaman kuukauden kuluessa, mutta koska emme voi vaikuttaa mikrosirujen maailmanlaajuisen pulan syihin, emme pysty arvioimaan täsmällisesti, milloin tilanne palautuu normaaliksi ja kuinka laajaksi sen vaikutukset muodostuvat. Suosittelemme, että tarkistat ajantasaiset tiedot jatkuvasti päivitettävältä Konica Minoltan verkkosivustolta www.konicaminolta.fi tai omalta yhteyshenkilöltäsi.


Ystävällisin terveisin
 
Kristian Dyrbye Øhrstrøm
Nordic Head of Legal & Compliance
Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s