IT-hallintapalvelut

Tehokas IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean toipumisen häiriötilanteissa

IT-hallintapalvelut


Tehokas ja tietoturvallinen IT-infrastruktuuri varmistaa yrityksen liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan ja nopean reagoinnin poikkeamiin. Yhtenäinen IT-ympäristö ja skaalautuvat IT-ratkaisut tekevät työympäristöstä helposti hallittavan ja työnteosta joustavaa. IT-ympäristön huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen mahdollistavat tuottavan liiketoiminnan ja lisäävät tietoturvaa.

ITS_yleisesite_peukalo

Lataa esite: Konica Minoltan IT-hallintapalvelut

Konica Minolta tarjoaa laajan valikoiman joustavia palveluita skaalautuen yrityksesi tarpeisiin - se antaa liiketoiminnallesi lisämahdollisuuksia. Lue lisää asiakaslupauksestamme ja IT-ympäristön hallinnoinnin ulkoistamisesta yleisesitteestämme.

Lataa esite

IT-hallintapalveluissa ensimmäisenä kartoitetaan organisaation IT-ympäristön nykytilanne, joka antaa kuvan kehityskohteista. Kartoituksessa tarkastellaan nykyisiä laitteita, sovelluksia, verkkoinfrastruktuuria ja tietoturvakäytäntöjä. Kartoituksen tulokset käydään yhdessä organisaation edustajien kanssa läpi ja näiden pohjalta luodaan ratkaisuehdotus halutun tilan saavuttamiseksi. Tämän jälkeen asiakkaalle rakennetaan yhdessä sovittu IT-ratkaisu, jota hallinnoidaan ja kehitetään yhdessä laaditun kehityssuunnitelman mukaisesti. IT-ympäristön kehittämisen kannalta on tärkeää, että siihen liittyvät ratkaisut dokumentoidaan ja dokumentaatiota päivitetään muutosten yhteydessä.


Toimiva ja tehokas IT-infrastruktuuri vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä liiketoiminnassa tapahtuvien ja siihen vaikuttavien ulkoisten muutosten johdosta. IT-hallintapalveluiden avulla organisaatiot tunnistavat IT-ympäristöön kohdistuvia tietoturva- ja liiketoimintariskejä. Oikeanlainen IT-infrastruktuuri palvelee organisaation kaikkia käyttäjätasoja ja mahdollistaa työnteon ja liiketoiminnan tuottavuuden kasvun.

IT-ympäristön suunnitelmallinen hallittavuus ja valvonta turvaavat yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden


IT-ympäristöön liittyy verkkoinfrastruktuuri, siihen kuuluvat päätelaitteet ja ohjelmistot sekä käyttäjät. Yrityksen on huolehdittava näiden keskitetystä hallinnasta ja valvonnasta, joilla varmistetaan käyttäjille oikeanlaiset pääsyoikeudet sekä verkkoinfraan liitettyjen laitteiden ja ohjelmistojen automaattiset päivitykset. Keskitetty hallinta mahdollistaa yrityksen tietoturvastrategian mukaisesti IT-järjestelmien ja käyttäjien henkilökohtaisten laitteiden käytön ja niiden valvonnan.   


IT-infrastruktuurin jatkuvan valvonnan avulla tunnistetaan poikkeamat IT-ympäristössä, laitteissa ja ohjelmistoissa, kuten vieraat, vialliset tai toimimattomat verkko- ja päätelaitteet sekä tietoturvapoikkeamat. Tehokkaan valvonnan avulla poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja näin ennaltaehkäistä laajempien vikatilanteiden syntymistä. Jouheva työnteko ja toiminnan varmistus ovat mahdollista oikeanlaisen ja tarpeeksi tehokkaan pilvi- tai laiteratkaisun avulla. Valitun ratkaisun tehokkuus vaikuttaa myös vikatilanteissa toipumis- ja palautumisnopeuteen. 


Yritys voi ulkoistaa omien tarpeidensa mukaan joko koko IT-infrastruktuurin ja sen hallinnan tai vain tietyt osa-alueet.  


Edut:


 • IT-infran laadukas hallittavuus ja valvonta
  • yksi näkymä käyttäjiin ja järjestelmäresursseihin
  • olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö
  • tulevaisuuden resurssien ennakointi ja suunnittelu
  • nopea toipuminen
 • Tehokas riskienhallinta
  • kyky havainnoida uuden sukupolven tietoturvauhkia
  • tunnistetaan ja suojataan liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit 
 • Kustannustehokkuus paremman seurannan kautta
 • Korkeampi tietoturva
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen toipumissuunnitelman avulla


IT-hallintapalveluiden Facts&Figures

Tutustu IT-hallintapalveluiden trendeihin - olemme koonneet ne kätevästi yhteen.

Lataa Facts&Figures
IT-hallintapalvelut Facts&Figures

IT-hallintapalvelut

Varmista organisaatiosi toimiva IT-infrastruktuuri ja tehokas työskentely ajasta ja paikasta riippumatta tietoturvallisten IT-hallintapalveluiden avulla.
 

Ota yhteyttä