Tietoturvapalvelut

Suojaa yrityksesi liiketoiminta oikeanlaisten tietoturvaratkaisuiden avulla

Tietoturvapalvelut


Tietoturvallinen työympäristö käsittää IT-ympäristön ja tiedonkäsittelyn tietoturvan sekä fyysisen tietoturvan. Kaikkiin yrityksiin kohdistuu erilaisia ulkoisia ja sisäisiä tietoturvauhkia, joilta yritysten on suojauduttava. Lisäksi etä- ja mobiilityöskentely asettavat omat vaatimuksensa yrityksen tietoturvalle. Yritysten on ennen kaikkea varmistettava liiketoiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus. 

IT-ympäristön tietoturvassa huomioidaan verkkoratkaisut, verkkolaitteet, sovellukset, päätelaitteet ja käyttäjät. Tämä sisältää myös identiteetinhallinnan, jossa käyttäjähallinnan avulla määritellään pääsyoikeudet IT-järjestelmiin. Vahvan tunnistautumisen avulla varmistetaan käyttäjän identiteetti ja henkilön pääsy vain määriteltyihin paikkoihin. Nämä kaikki yhdessä varmistavat sen, että työntekijät voivat työskennellä turvallisessa työympäristössä. 
 

Tiedonkäsittely on osa kokonaisvaltaista tiedonhallintaa. Tiedonkäsittelyssä on tietoturvan kannalta tärkeää varmistaa kolme asiaa: tiedon eheys, vain oikeiden henkilöiden pääsy tietoon ja jaettavan tiedon päätyminen vain halutuille henkilöille. Tiedonkäsittelyn tietoturvasta voi huolehtia muun muassa käyttöoikeuksien ja tiedon elinkaaren hallinnalla. 


Fyysinen tietoturva koskee yrityksen toimintaympäristöä ja sen turvaamista älykkään videovalvonnan avulla. Se mahdollistaa myös automaatioon perustuvien toiminnallisuuksien hyödyntämisen toimintaympäristön valvonnassa, analysoinnissa ja kehittämisessä.  


Lataa Tietoturva eBook

Lataa eBook

Yksi tietoturva – kolme palasta


Yritysten IT-ympäristön tietoturva koostuu kolmesta palasta: 
 

  1. Verkkoliikenne 
  2. Verkkolaitteet    
  3. Päätelaitteet 

Verkkoliikenteen tietoturva perustuu ennakoivaan tarkistukseen. Tämä tarkoittaa, että kaikki data tarkistetaan etukäteen ennen kuin liikennöinti edes tapahtuu. Verkkoliikenne kattaa sekä sisäisen että ulkoisen liikenteen. Liikennöintiä ei sallita viallisiin eikä haitallisiin kohteisiin.  


Modernit verkkolaiteratkaisut sisältävät muun muassa reitittimet, palomuurit, kytkimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat. Nämä mahdollistavat turvalliset etäyhteydet toimipisteisiin ja toimipisteiden välillä. Valvonta ja hallinta tapahtuvat keskitetysti pilvipohjaisesta hallintanäkymästä, jolloin tarvittavien muutoksien käyttöönotto on nopeaa ja tehokasta.  


Päälaitteet käsittävät työasemat, mobiililaitteet ja puhelimet. Nämä suojataan keskitetyllä tietoturvaratkaisulla, joka varmistaa laitteiden turvallisen käytön paikasta ja ajasta riippumatta. Keskitetty pilvipohjainen hallintatyökalu mahdollistaa kaikkien päätelaitteiden reaaliaikaisen valvonnan ja reagoimisen poikkeamiin. Tämän avulla tunnistetaan muun muassa haavoittuvat sovellukset ja niiden käyttö voidaan tarvittaessa estää.

 

PK-yritysten tietoturva

Lue blogi: Miten PK-yritykset turvaavat tietonsa

Tehokas tietoturva on liiketoiminnan elinehto: kun datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti, PK-yritysten on suojeltava yrityksen ja tuotannon kannalta tärkeää tietoa niin hyvin kuin ne suinkin kykenevät.

Lue blogista, miten yritykset voivat turvata tietonsa ja toimintansa

Tutustu infografiikkaan

Lue, miten etätyöskentely on muuttunut viime aikoina ja millaisia tietoturvauhkia siihen liittyy. 

Lataa infografiikka
etatyoinfo

Yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden työskentely on muuttunut vuoden 2020 aikana valtavasti koronapandemiasta johtuen. Etätyöskentely on lisääntynyt 36 prosentista 88 prosenttiin pandemian aikana. Yrityksillä on yhä enemmän tarvetta mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton etätyöskentely, joka tuo tehokkuutta ja joustavuutta työntekemiseen. Etätyönkin osalta on varmistettava tietoturvallinen työskentely.

 

tietoturvallinen IT-ympäristö

Lue blogi: Tietoturvariskien hallinnointi

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on useita asioita, jotka vaikuttavat liiketoiminnan kannalta tärkeiden asioiden tietoturvaan ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuuteen. Suuri osa näistä johtuu rajallisesti käytössä olevista resursseista sekä mihin niitä kohdistaa. Lisäksi heikot suojausjärjestelmät ja olematon käyttäjähallinta lisäävät tietoturvariskejä. Yritykset voivat kuitenkin tehostaa tietoturvallista liiketoimintaa monin eri keinoin.

Lue blogi

Edut:

  • Organisaation toiminta on tehokkaasti suojattu liiketoiminnan jatkuvuus huomioiden 
  • Hallittu kokonaisvaltainen tietoturvaratkaisu ja korkeampi tietoturvataso 
  • Tietoturvaan liittyvät keskeiset riskit on tunnistettu, joka mahdollistaa suunnitelmallisen riskien ennaltaehkäisyn 
  • Riskit mainetappioille pienenevät 
  • Kustannustehokkuus 
  • Tietoturvallinen etätyöskentelymahdollisuus 
  • Käyttäjä- ja pääsyhallinnan (identiteettihallinta) avulla ennaltaehkäistään väärinkäytöksiä ja varmistetaan käyttöoikeudet relevanttiin tietoon 

 

   

   

Tutustu infografiikkaan

Kuuden kohdan pikaopas toimistossa käytettävien laitteiden tietoturvariskien tunnistamiseen. 

Lataa infografiikka
secure_office_info

Huolehdi tietoturvallisesta IT-infrastruktuurista

Toimivaan IT-ympäristöön vaikuttaa monet tekijät. Tutustu muihin IT-hallintapalveluihin.