Varmuuskopiointipalvelu

Liiketoiminnassa tarvittavan tiedon säilyvyyden varmistaminen

Varmuuskopiointipalvelu


Yrityksillä on yhä enemmän tietoa tallessa eri tietolähteissä ja tietovarastoissa. Useat säädökset, lait ja organisaatioiden sisäiset ohjeet määrittävät, missä muodossa ja kuinka pitkään tietoa tulee säilyttää. Organisaatioiden pitää huolehtia, että tieto on varmistettu ja tallessa useassa eri paikassa, ei pelkästään päätelaitteiden muistissa.

Tietoturvallisen varmuuskopiointipalvelun avulla yrityksen liiketoiminnalle tärkeän datan säilyvyys varmistetaan muun muassa laiterikon ja haittaohjelmien varalta. Ratkaisun avulla vikatilanteessa mahdollistetaan liiketoiminnan jatkuvuus ja minimoidaan liiketoiminnalle aiheutuvat menetykset.  Vikatilanteissa hävinneet tärkeät tiedostot, kuten sähköpostit, raportit, esitykset, tarjoukset ja sopimukset voidaan palauttaa organisaation käyttöön.


Organisaation laatimassa toipumissuunnitelmassa määritellään, mitä tietoa varmuuskopioidaan ja minne. Toipumissuunnitelma voidaan laatia myös yhdessä Konica Minoltan asiantuntijoiden avulla. Suunnitelmassa määritellään vastuut järjestelmän palauttamisesta ja missä tärkeysjärjestyksessä palautukset suoritetaan. Organisaatioiden vastuulla on huolehtia uusien päätelaitteiden liittämisestä osaksi varmuuskopiointipalvelua.


Datan säilyvyyden turvaamiseksi tiedon on hyvä olla useammassa tietoturvallisessa paikassa esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa. Sääntö 3-2-1 toimii hyvin: kolme kopiota, kahdessa eri muodossa, vähintään yksi eri sijainnissa. Tiedon säilyvyyteen vaikuttaa myös yritysverkon kapasiteetti tiedonsiirrossa. Oikein mitoitetulla tiedonsiirtokapasiteetilla varmistetaan tiedon nopea siirto, joka vaikuttaa myös vikatilanteissa tiedon palauttamiseen.

Suojaa yrityksen tärkeät tiedot

Yrityksillä on valtavasti tärkeää tietoa, jonka menetys voi olla lamauttava isku liiketoiminnalle. Oikeanlainen varmuuskopiointiratkaisu suojaa kaikki tärkeät tietosi ja niiden tehokkaan palauttamisen häiriötilanteissa.

Lue blogista, mistä turvallinen varmuuskopiointi koostuu
Varmista tietosi header

Edut:


Suunnitelmallinen ja laadukas varmuuskopiointi tarjoaa yritykselle monia hyötyjä. Varmuuskopiointipalvelun avulla yritys pystyy ennaltaehkäisemään riskejä ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuus kriisitilanteissa.


  • yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan myös vikatilanteissa
  • palvelu skaalautuu suhteessa varmistettavaan tietomäärään
  • automaattiset ja ajastetut varmuuskopioinnit tapahtuvat suunnitelman mukaisesti
  • Nopea toipuminen vikatilanteissa, kun tiedostot saadaan palautettua helposti (myös yksittäisen tiedoston osalta)
  • säädösten ja lakien mukaan toimiminen
  • kustannussäästö nopean toipumisen johdosta

   

   

Varmuuskopiointi

Mitä pienyritysten tulee tietää varmuuskopioinnista ja tietoturvasta

Lue e-book
Varmuuskopiointi e-book

Huolehdi tietoturvallisesta IT-infrastruktuurista

Toimivaan IT-ympäristöön vaikuttaa monet tekijät. Tutustu muihin IT-hallintapalveluihin.