Konica Minolta jo kolmannen kerran ja jo toisena vuonna peräkkäin vuoden vastuullisimpien yritysten listauksessa

| 31 tammikuuta 2020

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) on jälleen kerran päässyt vuoden sadan vastuullisimman yrityksen listalle (2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, 2020 Global 100). Kanadalainen Corporate Knights julkisti listauksen Maailman talousfoorumin (WEF) vuosittain järjestettävässä kokouksessa, joka pidettiin 21.–24.1.2020 Sveitsin Davosissa. Konica Minolta pääsi tälle arvostetulle listalle jo kolmatta kertaa ja jo toista kertaa peräkkäin sitten vuosien 2011 ja 2019. Paikastaan vastuuasioissa esimerkillisten yritysten 2020 Global 100 -listalla kilpaili 7 395 suuryritystä ympäri maailmaa.
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy 

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa Euroopassa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen.

Konica Minolta tarjoaa tehokkaita ratkaisuja ja hallinnoituja palveluita IT- ja pilviympäristöihin sekä tietoturvaan liittyen. Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin. Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.

Konica Minolta Suomen pääkonttori sijaitsee Life Science Center Keilaniemessä Espoossa. Aluetoimistomme sijaitsevat Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ulottuu läpi koko Suomen. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n liikevaihto tilikauden 2019 (1.4.2019-31.3.2020) aikana oli 21 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 90 henkilöä. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n omistama tytäryritys.


Yrityksiä arvioitiin ympäristönäkökohtien, sosiaalisten mittarien ja hyvän hallinnon näkökulmasta. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon yritysten kyky edistää monimuotoisuutta ja innovaatioita sekä ympäristöä suojelevien tuotteiden osuus yritysten myymistä tuotteista. Tälle maailmanlaajuiselle vastuullisten yritysten listalle mahtuu kuusi japanilaista yritystä.Konica Minoltan mukaan kestävän yhteiskunnan tavoitteleminen johtaa myös vääjäämättä yritysten vastuullisuuden paranemiseen. Konica Minolta hyödyntääkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) kehyksenä, jonka puitteissa se kehittää kestävyysstrategiaansa. Kestävyysstrategia luotsaa Konica Minoltaa laatimaan tavoitteita ja jatkokehittämään innovaatioita, jotka luovat uutta arvoa niin ympäristölle kuin yhteiskunnallekin. Näiden innovaatioiden moottorina toimivat uusimpien digitaalisten teknologioiden kehityskulku ja Konica Minoltan vuosien saatossa kerryttämä kokemus. Esimerkkinä Konica Minoltan innovaatiotoiminnasta voisi mainita Japanissa esitellyt tuotteet ja palvelut, jotka on suunniteltu tehostamaan hoivahenkilökunnan tuottavuutta ja kykyä vastata ikääntyvän väestön tarpeisiin, mikä edistää terveyttä ja parantaa elämänlaatua sekä tukee turvallista ja terveellistä yhteiskuntaa.Mitä ympäristötavoitteisiin tulee, Konica Minolta on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään kaikissa toiminnoissaan. Konica Minolta pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80 %:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi se on liittynyt RE100-hankkeeseen ja sitoutunut hankkimaan kaiken kuluttamansa sähkön uusiutuvista lähteistä maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Konica Minolta on tehnyt yhteistyötä ClimatePartnerin kanssa Euroopassa vuodesta 2015 lähtien tukeakseen Gold Standard -sertifikaatin saaneita hankkeita ja on jo hyvittänyt yli 19 miljoonaa kiloa hiilidioksidia tähän mennessä.