IDC MarketScape nimesi Konica Minoltan maailmanlaajuisesti johtavaksi suunnan näyttäjäksi muuttuneessa tulostusmarkkinassa

| 11 syyskuuta 2020

Konica Minolta sai tunnustuksen asiakkailleen tarjoamasta vahvasta ratkaisuportfoliosta, joka tukee heitä digitaalisen valmiuden kasvattamisessa

Konica Minolta nimettiin johtavaksi toimittajaksi (’Leader’) IDC MarketScapen ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment” -arvioinnissa (asiakirja #US45354420, elokuu 2020). Yhtiö on kasvattanut merkittävästi tuotevalikoimaansa ja valmiuksiaan IT-palveluissa. IDC MarketScape toteaa, että "Konica Minolta on toteuttanut tämän suunnitelman menestyksekkäästi kohdealueilla, kuten IT-halllintapalveluissa, tietoturvassa, VoIP (Voice over IP) -palvelussa, tiedonhallinnassa, liiketoimintaprosessien ulkoistamisessa sekä vertikaalisissa ERP- ja CRM-ratkaisuissa". Raportissa todetaan myös, että "--- asiakkaat, jotka haluavat muutakin kuin vain päivittää tulostusympäristönsä, kuten saada enemmän näkymää työympäristöjen tulevaisuuden kehitykseen, saattavat haluta harkita Konica Minoltaa yhteistyökumppaniksi."
Konica Minoltan nimetty maailmanlaajuisesti johtavaksi suunnan näyttäjäksi

Konica Minolta nimettiin johtavaksi toimittajaksi (’Leader’) IDC MarketScapen ”Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment” –arvioinnissa. 

Lataa koko raportti tästä
idc

"Tämä arviointi tunnustaa: Olemme johtava suunnannäyttäjä muuttuvassa tulostusmarkkinassa", toteaa ylpeänä Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. Viitaten ajankohtaisiin tapahtumiin, jotka johtivat digitaalisen työn ja mobiilityöskentelyn merkittävään kasvuun, hän selittää muutoksen mahdollisuuksia Konica Minoltan asiakkaille: "Pandemian seurauksena olemme kaikki olleet osa maailman suurinta kotitoimistohanketta. Yhdessä yössä yritysten oli ympäri maailmaa varmistettava, että työt tehdään ja liiketoiminta jatkuu. Samalla heidän oli varmistettava työntekijöidensä terveys - tämä on varmasti tehnyt digitaalisesta muutoksesta ensisijaisen tärkeää.” Lorenz jatkaa: "Hybridi-toimistojen uusi normaali lisää tarvetta yhdistetylle ja älykkäälle digitaaliselle työpaikalle - sellaiselle, joka mahdollistaa aina etäyhteyden liiketoiminnan kannalta kriittisiin työnkulkuihin ja tietoihin. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan seuraava taso organisaationsa digitaalisessa muutoksessa. Autamme heitä viemään eteenpäin ja hallitsemaan tehokkaasti tätä muutosprosessia yksinkertaistamalla ja hyödyntämällä IT-ratkaisuja heidän omien tarpeidensa pohjalta. Tarjoamme työkalut ja asiantuntijuuden tämän saavuttamiseksi."

 

Konica Minoltan vaikuttava tuoteportfolio on tunnustettu myös IDC MarketScape -raportissa: "Konica Minoltan tuotekehitykseen kuuluu jatkuvasti tuotteita ja palveluja, joihin kuuluu laitteet, hallintapalvelut ja liiketoimintaprosessien automaatio integroituna älykkääseen työympäristöön."

 

"Sekä tuotekehityksessä että asiakaskohtaisissa toteutuksissa noudatamme tinkimätöntä asiakaslähtöistä lähestymistapaa. Olemme ylpeitä siitä, että IDC MarketScape tunnusti visiomme ja omistautumisemme arvon tuottamiseen asiakkaillemme.”

 

Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Divison, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

IDC MarketScape arvioi, että “Konica Minoltan mukaan tekniikan on oltava ihmislähtöistä, joten työntekijän motivaation, halujen ja tarpeiden ymmärtäminen on välttämätöntä. Yritys keskittyy kysymään uuden teknologian käyttöönotossa "miksi" eikä vain ”miten”."

 

Yksi tärkeimmistä syistä johtajaksi luokittelulle on Konica Minoltan toimiminen kokonaisvaltaisena tulostuksen ja toimistojen IT-ratkaisujen kumppanina. Raportissa tuodaan esiin erityinen esimerkki Konica Minoltan digitaalisista ratkaisuista: "Konica Minoltan MarketPlace-alusta on avainelementti yrityksien älykäs työympäristö -visiossa. Konica Minoltan MarketPlace -alustan avulla asiakkaiden on helppo käyttää tarvittavia työkaluja monitoimilaitteidensa yhdistämiseen erilaisiin teollisuus-, tietoturva- ja pilvipalvelusovelluksiin." Konica Minoltan bizhub i-sarjan -laitteista on tulossa yhä enemmän asiakkaiden älykkään työympäristön keskipiste.

 

Konica Minolta tarjoaa pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille IT-ratkaisujensa joukosta myös kirjaimellisesti ”keskipisteen” IT-ratkaisuille: Workplace Hub -alustan. Eri versioina saatavana se yhdistää luokkansa parhaan laitteiston yhteensopiviin ohjelmistoihin ja hallintapalveluihin, mikä helpottaa ja tehostaa asiakkaiden IT-ympäristöä. Konica Minoltan johtava rooli digitalisaation edistämisessä tekee siitä houkuttelevan kumppanin sekä asiakkaille että sijoittajille: Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö (METI) järjesti DX Stock 2020 -ohjelmansa puitteissa IT-strategiakilpailun (Competitive IT Strategy Company Stock Selection). Siinä tuodaan esiin Tokion pörssissä noteeratut yritykset, jotka ovat erityisen houkuttelevia sijoittajille ja jotka asettavat etusijalle yritysarvon parantamisen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Konica Minolta on yksi näistä yrityksistä. Yritystä on arvostettu sen uuden liiketoimintamallin potentiaalin suhteen, mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten tukipalvelut digitaalisessa muutoksessa.

 

 

Lisätietoja:

 

Anne Hernetkoski
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Puh.: +358 50 566 6078
anne.hernetkoski@konicaminolta.fi

 

 

 

IDC MarketScape

IDC MarketScapen toimittajien arviointimalli on suunniteltu antamaan yleiskatsaus tieto- ja viestintätekniikan toimittajien kilpailukykyyn tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmissä käytetään tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin, mikä johtaa yhteen graafiseen kuvaukseen kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. IDC MarketScape tarjoaa selkeän kehyksen, jossa IT- ja viestintätoimittajien tuote- ja palveluvalikoimaa, ominaisuuksia ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia markkinoiden menestystekijöitä voidaan vertailla. Kehys tarjoaa myös teknologian ostajille 360 asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista.

 

Kun toimiva IT-ympäristö, tehokas tiedonhallinta ja turvallinen työympäristö kiinnostaa

Tietoturvallinen ja yhtenäinen IT-infrastruktuuri tekee työympäristöstä helposti hallittavan ja mahdollistaa joustavan työskentelyn ja tuottavuuden. Skaalautuvat tiedonhallintaratkaisut varmistavat tiedon elinkaaren hallinnan. Älykkäät videovalvontaratkaisut varmistavat turvallisen toimintaympäristön.

Klikkaa ja lue lisää IT-palveluistamme