Konica Minolta tunnistaa viisi tärkeää trendiä, jotka muokkaavat ja vaikuttavat digitaaliseen työympäristöön vuonna 2024

| 4 joulukuuta 2023

Digitaalisen työympäristön jatkuva kehitys ja laajeneminen on ollut erittäin ilmeistä koko vuoden 2023 ajan. Sillä on edelleen keskeinen rooli onnistuneen etätyön mahdollistamisessa, modernin toimiston muuttamisessa maantieteellisesti hajallaan olevaksi mutta yhtenäiseksi työympäristöksi ja siten hybridityöskentelyn trendin vauhdittamisessa, joka tukee edelleen monia aloja. Laajemmat tekijät, kuten maailmanlaajuinen ilmastohätätila, paheneva elinkustannuskriisi ja inflaatio sekä geopoliittiset konfliktit ja sodat, vaikuttavat digitaaliseen työympäristöön myös vuoden 2024 aikana. Kun organisaatiot ja yritykset pyrkivät pysymään kustannustehokkaina ja kilpailukykyisinä ja vastaamaan työntekijöiden muuttuviin odotuksiin ja tarpeisiin sekä osaamisvajeen jatkuviin haasteisiin, digitaalisten teknologioiden merkitys kasvaa edelleen. Lisäksi sen rooli työntekijöiden tyytyväisyyden, säilyttämisen ja lahjakkuuksien houkuttelemisen varmistamisessa tulee yhä tärkeämmäksi.


Viisi trendiä, jotka muokkaavat digitaalista työympäristöä vuonna 2024: 

Trendi 1: Tekoälyn ja koneoppimisen älykäs käyttö sopivien tehtävien automatisoinnissa 
Trendi 2: Tietosuoja ja tietoturva
Trendi 3: Työntekijöiden hyvinvointi ja sitoutuminen
Trendi 4: Pilvipohjaisen yhteistyön lisääntyminen
Trendi 5: Kestävä kehitys ja sen varmistaminen, että teknologia ja työpaikan käytännöt tukevat sitä paremmin. 
 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Melanie Olbrich

Senior Corporate Communications & Content Manager

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337