Liiketoiminnan uudet ulottuvuudet: Konica Minolta pohtii tulevaisuuden visioita ja ratkaisuja yhteistyökumppaneidensa kanssa European Leadership Campus 2019 -tapahtumassa

| 18 lokakuuta 2019

Konica Minolta Business Solutions Europen järjestämä European Leadership Campus (ELC) 2019 tuo yhteen yli tuhat yrityksen kumppania eri puolilta maailmaa. Tanskassa 18. lokakuuta järjestettävässä suurtapahtumassa Konica Minolta esittelee kumppaneilleen uusimpia tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan. Tapahtuma tarjoaa osallistujille tilaisuuden keskustella ja kartuttaa tietoaan markkinoiden kehittyvistä tarpeista. Vuonna 2019 ELC:n keskeinen teema on ”Rethink Your Scope”. Se haastaa osallistujat pohtimaan, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitaalinen muutos tuo heille ja heidän asiakkailleen. Tapahtuman keskiöön onkin nostettu erityisesti Konica Minoltan uraauurtava Workplace Hub -alusta. Workplace Hub on aidosti keskitetty verkottuneiden työympäristöjen IoT-ratkaisu, joka mahdollistaa yrityksille kevyemmän IT-infrastruktuurin.
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Konica Minolta Business Solutions Finland Oy 

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa Euroopassa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen.

Konica Minolta tarjoaa tehokkaita ratkaisuja ja hallinnoituja palveluita IT- ja pilviympäristöihin sekä tietoturvaan liittyen. Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin. Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.

Konica Minolta Suomen pääkonttori sijaitsee Life Science Center Keilaniemessä Espoossa. Aluetoimistomme sijaitsevat Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ulottuu läpi koko Suomen. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n liikevaihto tilikauden 2019 (1.4.2019-31.3.2020) aikana oli 21 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 90 henkilöä. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n omistama tytäryritys.


”Toivotamme kumppanimme lämpimästi tervetulleiksi European Leadership Campus -tapahtumaan”, sanoo Konica Minolta Business Solutions Europen johtaja Keiji Okamoto. ”Tapahtuman tämänvuotinen teema ’Rethink Your Scope’ sekä kutsuu että haastaa meidät ja kumppanimme pohtimaan markkinoiden nykytilannetta uudelta kantilta. Yhdessä voimme kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä ja tarttua uusiin, innostaviin mahdollisuuksiin. Konica Minoltalla on yrityksenä kaikki edellytykset polkaista käyntiin työympäristöjen verkottumisen uusi aikakausi. Työn luonne on muutoksessa, mihin Konica Minolta vastaa tarjoamalla asiakkailleen Workplace Hubin kaltaisia ratkaisuja. Niissä kiteytyy visiomme, jossa ihmiset, tilat ja laitteet tuodaan keskitetysti yhteen. Vuoden 2019 ELC:ssä kerromme kumppaneillemme, miten he voivat avullamme viedä muutoksen asiakkaidensa työympäristöihin käytännössä.


Tapahtuma on suunnattu Konica Minoltan kumppaneille Euroopassa sekä Keski-Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Ohjelmassa käsitellään keskeisiä markkinatrendejä ja Konica Minoltan näkemystä siitä, miten yritysten tulisi reagoida nyt ja tulevaisuudessa avautuviin mahdollisuuksiin niin toimisto- ja ammattitulostuksessa kuin IT-ratkaisujen saralla. Tapahtuman pääpuhujina ovat Konica Minoltan pääjohtaja Shoei Yamana, joka tarjoaa puheenvuorossaan globaalin näkökulman Konica Minoltan toimintaan, sekä Keiji Okamoto, joka valottaa Konica Minoltan alueellista jakelustrategiaa. Tapahtumassa esitellään kattavasti myös Konica Minoltan tuote-, ratkaisu- ja palvelutarjontaa. Workplace Hubin lisäksi ELC:ssä voi tutustua Konica Minoltan tuoreimpiin innovaatioihin ja perehtyä yrityksen uusiin toimisto- ja ammattitulostusratkaisuihin. Osallistujat pääsevät lisäksi tutustumaan liiketoimintaprosessien ja dokumenttien hallintaan kehitettyihin tehokkaisiin ja tietoturvallisiin ratkaisuihin.


”ELC ei ole vain konferenssi”, toteaa Olaf Lorenz, Konica Minolta Business Solutions Europen kansainvälisen markkinointiosaston johtaja. ”Tapahtuma on järjestetty niin, että se mahdollistaa aidon asiantuntijakeskustelun tärkeimpien yhteistyökumppaniemme kanssa. Ohjelmassa on sekä visiointiin keskittyviä että täsmällisesti rajattuja sessioita sekä tulevaisuussuuntautuneita esityksiä, joihin osallistujilla on mahdollisuus antaa oma panoksensa. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi verkottuneiden työympäristöjen tulevaisuus sekä valeuutisten luomat haasteet, joihin pureudutaan käytännönläheisissä liiketoimintaseminaareissa. Tavoitteena on tarjota jälleenmyyjille myynnillisiä näkökulmia kestävän liiketoiminnan tueksi kehitettyihin ratkaisuihin, joita ovat esimerkiksi Workplace Hub ja lisätyn todellisuuden tuotteet. Paljon on tarjolla myös ammattitulostuspuolella. Tapahtumassa on mahdollisuus tutustua alan tuoreimpiin laiteuutuuksiin jopa ennen kuin ne lanseerataan kansainvälisille markkinoille. Vuoden 2019 ELC ei takuulla jätä ketään kylmäksi.”


Konica Minolta on vahvasti sitoutunut kestävään kehitykseen, ja myös vuoden 2019 ELC on täysin hiilineutraali tapahtuma. Edellinen ELC järjestettiin vuonna 2017, jolloin Konica Minolta kompensoi 785,1 tonnin hiilidioksidipäästöt. Vuonna 2019 kompensoitavien päästöjen määräksi arvioidaan 1 101,8 hiilidioksiditonnia. Lukuun on laskettu mukaan tapahtuman järjestäjien ja osallistujien matkoista, majoituksesta, aterioista ja juomista aiheutuvat päästöt sekä päästöt, jotka syntyvät näytteille pantavan aineiston kuljetuksesta, tapahtumassa syntyvistä jätteistä, tekstiilien puhdistuksesta ja näyttelymateriaaleista. Kompensoitavat päästöt vastaavat hiilidioksidimäärää, jonka esimerkiksi 80 080 pyökkipuuta sitoo vuosittain.


Lisätietoja:


Anne Hernetkoski
Konica Minolta
Business Solutions Finland Oy
Puh.: +358 50 566 6078
anne.hernetkoski@konicaminolta.fi