Tuotantotulostuksen tulevaisuudennäkymät vuodelle 2023

| 19 tammikuuta 2023

Kommentoijana Olaf Lorenz, kansainvälisen markkinointiosaston johtaja, Konica Minolta Business Solutions Europe

Maailmassa, jossa kuluttajat ovat yhä tietoisempia kulutuksestaan ja luonnonvarojen niukkuudesta, on digitaalinen tulostustekniikka edelleen valopilkku painotuotteiden tarjoajille nopeasti muuttuvassa maailmassa. Digitaalisen monikanavaisen viestinnän aikakausi voi muuttaa sitä, miten elämme, ymmärrämme maailmaa ja olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, mutta se ei koskaan korvaa painotuotteiden herättämää innostusta.


Digitaalista tulostusta on kuvattu laitevalmistajien ”kasvun moottoriksi”¹ 2020-luvulla, mutta näemme edelleen painopisteen siirtyvän analogisesta digitaaliseen yhä useampien merkkien ja jälleenmyyjien nähdessä ketteryyden, automaation ja nopean reagoinnin keskeisinä kilpailutekijöinä vastattaessa nopeasti muuttuviin kysyntämalleihin uudessa maailmassa, joka on täynnä mahdollisuuksia.

 

Siirtyminen analogisesta digitaaliseen

Muut suuntaukset kohti hetkellistä muotia, lyhyitä sarjoja, personointia ja nopeaa toimitusta tukevat vahvisti digitaalista painamista. Siirtyminen analogisesta digitaaliseen on todella myönteistä. Muutoksen aika lähestyy vääjäämättä. Eikä tämä muutos ole pysäytettävissä.

 

Kasvavien trendien, kuten automaation, tulostuspalvelujen ostamisen verkosta ja verkkokauppojen myötä näemme kaikkialla mahdollisuuksia asiakkaille, jotka haluavat nähdä tulostusmahdollisuuksia heidän astuessaan uuteen maailmaan. Mahdollisuuksia, joita tarjoavat uudet sovellukset, jotka voidaan toteuttaa vain digitaalisen tuotannon avulla. 

 

Automaatio vähentää inhimillisien virheiden mahdollisuutta

Tulevaisuudessa näemme prosessien optimoinnin ja automaation käyttöönoton myötä siirtymisen älykkäisiin tehtaisiin. Ihmisten taidot ja luovuus ovat aina tärkeitä ja arvokkaita painoyrityksille, mutta prosessien automatisointi silloin, kun se on mahdollista, vähentää työvoimakustannuksia ja maksimoi tuottavuuden. Pienempi määrä manuaalisia kosketuspisteitä auttaa poistamaan inhimillisten virheiden mahdollisuuden, jotka voivat aiheuttaa kalliita viivästyksiä tai virheitä tuotannossa.

 

Työnkulkujen, ohjelmistojen ja prosessien automatisointi sekä pilviratkaisut ja jälkikäsittely ovat keskeisiä tekijöitä tehokkuuden ja lisäarvon luomisessa matkalla kohti älykästä painotuotantoa. Mahdollisuuksia on rajattomasti. Digitaalisen painamisen ansiosta kaupalliset ja teolliset painomarkkinat jatkavat kasvuaan, kun painosmäärät pienenevät jatkuvasti ja vaatimukset kestävistä tuotantotavoista vähentäen hukattujen materiaalien määrää kasvavat yhä enemmän. Digitalisaatio auttaa painoalaa myös vastaamaan raaka-aineiden saatavuudessa ilmenneisiin globaaleihin haasteisiin, negatiiviseen hintakehitykseen, energian hinnan nousuun ja pulaan osaavasta työvoimasta.

Strateginen osa tuotetta on myös itse pakkaus, jonka painatus on välttämätöntä. Perinteisesti tämä on tehty analogisilla järjestelmillä suurissa tuotantomäärissä. Lyhyiden sarjojen tarve, kustannusten alentaminen ja nopeat läpimenoajat ovat kuitenkin kaikki tekijöitä, jotka nyt kiihdyttävät digitaalisten ratkaisujen leviämistä tässä segmentissä.

 

Viisas strateginen investointi varmistaa painojen menestyksen

Analoginen hallitsee painoalan kokonaismarkkinoita edelleen volyymilla ja arvolla mitattuna, mutta digitaalinen kasvaa nopeammin ja ottaa yhä suuremman osan sen arvosta - tätä suuntausta on kiihdyttänyt koronaviruspandemia. Smithersin² mukaan digitaalisen tulostuksen arvo kasvaa koko Euroopassa tulostusprosessina 27,6 miljardista eurosta vuonna 2017 41,2 miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä, mikä on 14,2 prosentin muutos. Samalla kaiken digitaalisen tulostuksen määrä samana kymmenvuotiskautena nousee 351 miljardista A4-tulosteesta 582 miljardiin A4-tulosteeseen, mikä on 66 prosentin muutos.  

Kaikkiaan digitaalisen tulostamisen arvo kasvaa vuoden 2017 16 prosentista painamisen ja painettujen pakkausten kokonaisarvosta 19,8 prosenttiin vuonna 2027. Smithers³ toteaa, että digitaalinen tulostus on ”voimakkaasti kasvava painotuotannon ala, joka muuttaa myös toimitusketjuja ja liiketoimintamalleja”.


Digitaalisen tulostuksen voimakas nousu (2017–2027)

 

Mustesuihku – aidosti markkinoita muuttava teknologia

Arkkisyöttöisen väripainatuksen markkinat kasvavat edelleen, elektrofotografia tekee jonkin verran tuloaan pakkauksiin, ja on jo vakiinnuttanut asemansa etiketeissä sekä kasvaa kartonki- ja joustopakkauksissa, ”mutta eniten tulee kasvamaan mustesuihkutulostus, ja monet toimittajat julistavat, että tulossa on aidosti markkinoita muuttava teknologia”⁴ lisäten, että näin saavutettavissa oleva laatu vastaa prosessivärilaakapainon jälkeä. Ja kyseessä on ”nopeimmin kasvava painatusprosessi”.

Uudet mustesuihkulaitteet ovat nopeimmin kasvava laiteryhmä useissa luokissa⁵, joista yksi on arkkisyötöiset mustesuihkulaitteet. Näissä Konica Minoltalla on tärkeä asema useasti palkittujen AccurioJet KM-1 -painokoneiden ansiosta, joita kutsutaan "Tulostuksen Sveitsin armeijan veitseksi”, koska ne taipuvat niin monenlaiseen tuotantoon.

Digitaalisen painotekniikan merkityksen kasvaessa näemme tulevaisuuden erittäin positiivisena. Samaa optimismia heijastelee myös kahdeksansien drupa-messujen Global Trends Report⁶ -selvitys, joka viittaa luottamuksen palautumiseen huolimatta siitä, että kahden viime vuoden aikana maailmantalouden markkinat ovat kokeneet enemmän shokkeja kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. ”Painotalot ja toimittajat aikovat vakaasti kasvattaa liiketoimintaansa ja investoida tarpeen mukaan vuodesta 2023 alkaen”, kertoo raportin yhteenveto⁷.

Digitaalisten painokoneiden myynti kasvaa tasaisesti seuraavan 10 vuoden aikana

Smithersin⁸ analyytikot ennustavat myös digitaalisten painokoneiden myynnin kasvavan tasaisesti vuoteen 2032 asti, jolloin elpyminen tarkoittaa paluuta lähes vuoden 2017 investointitasolle. Uusien laitteiden myynti kasvaa kymmenvuotiskautena 2,2 prosenttia vuodessa.

Raportissa⁹ todetaan, että ”uudet painokoneet ovat digitaalisten painomarkkinoiden kasvun moottori”. "Elektrografiassa käytetään suorituskyvyltään eritasoisia arkki- ja rainasyöttöisiä koneita. Mustesuihkukoneiden valikoima on erittäin laaja – edullisista, leveän formaatin koneista erikoisintegroituihin, minkä lisäksi on suuri määrä raina- ja arkkisyöttöisiä painokoneita eri formaateissa.”

Vuoteen 2032 mennessä digitaalisen painotoiminnan arvo on 230,5 miljardia dollaria, mikä muodostaa lähes neljänneksen kaikista painetuista ja tulostetuista pakkauksista (hieman alle 30 biljoonaa painokappaletta). Raportissa¹⁰ todetaan myös, että digitaalisen painatuksen arvo kasvaa vuotuisesti, kumulatiivisesti ja jatkuvasti (CAGR) 5,8 prosenttia volyymin kasvaessa saman verran eli yhteensä 75,2 prosenttia.Mustesuihku on suuri voittaja. Sen osuus vuonna 2017 oli 61,4 prosenttia digitaalisen painoalan arvosta ja 62,4 prosenttia sen volyymista. Vuonteen 2032 mennessä mustesuihkun osuus nousee arvossa 74 prosenttiin ja määrässä 77,5 prosenttiin. Smithersin mukaan volyymin kasvu heijastaa jatkuvan mustavalkotulostuksen asteittaista poistumista lukuun ottamatta joitakin turvallisuuteen liittyviä erikoispainoaloja.

   


Asiakkaidemme kannalta mahdollisuuksia näkyy niin väriaine- kuin mustesuihkumarkkinoillakin pyrkiessämme auttamaan heitä orientoitumaan uudelleen kaupallisten mahdollisuuksien kentässä kumppanuusperiaatteella. Digitaalitekniikka mahdollistaa useita toimintoja, joita kaupallisen paino-, pakkaus- ja teollisuussektorin asiakkaat hakevat kannattavia sovelluksia varten.

Konica Minoltan KM-1e HD- ja KM-1e-mustesuihkupainokoneille myönnettyjen FOGRA-sertifiointien lisäksi myös väriainepohjaiset järjestelmillämme menestyivät laajasti, minkä uskomme jatkuvan vuonna 2023. Esimerkkinä mainittakoon AccurioPrint 7100 -sarja, joka voitti Keypoint Intelligencen BLIn (Buyers' Lab Incorporatedin) vuoden 2022 Color PRO -palkinnon alle vuosi julkaisunsa jälkeen sekä TÜV Rheinlandin leluturvallisuussertifikaatin (joka myönnettiin myös AccurioJet KM-1e:lle).

Lisäarvoa painotöihin pinnoitteilla ja viimeistelyllä

Palkituissa tulostimissaan Konica Minolta käyttää edistynyttä tekniikkaa ja suunnittelua lähtötason painokoneista, joita edustaa mm. 100 sivua minuutissa tulostavan AccurioPrint 2100:n lanseeraus, suuritehoisiin painokoneisiin, kuten AccurioPress C14000 -sarjaan. Yhdessä kumppaninsa MGI:n kanssa Konica Minolta tunnistaa kasvun ja mahdollisuudet, joilla tulosteisiin saadaan lisäarvoa pinnoitus- ja viimeistelytekniikoiden avulla.

Uusi painokoneemme on merkittävä askel eteenpäin, mutta matka on vielä kesken. Asiakkaamme ja kumppanimme tarvitset edelleen lisätietoja digitaalisen painotuotannon eduista. Kumppanuuteen perustuvalla lähestymistavalla Konica Minolta auttaa määrätietoisesti asiakkaitaan tunnistamaan ja hyödyntämään digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja saavuttamaan organisaationsa digitaalisen kypsyysasteen seuraavan tason katsomalla työntekoa uusista näkökulmista.

Älykäs toimintaympäristö ja edistykselliset yhteydet

Haluamme vahvistaa asemaamme yhtenä suurimmista kaupallisten ja teollisten painokoneiden valmistajista, mutta näemme myös kokonaiskuvan ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Konica Minolta tukee älykästä toimintaympäristöä tarjoamalla asiakkailleen pilvipalveluita ja IT-osaamistaan, mutta ennen kaikkea tehokkaita ratkaisuja tulostuksen hallintaan, etätyöskentelyyn ja yhteistyöhön, työnkulkujen hallintaan ja automaatioon sekä tietoturvaan.

Katsoessaan eteenpäin Konica Minolta näkee mahdollisuuksia. Varmaa on, että kehitys kohti digitaalista tuotantoa korostuu entisestään kaikilla markkinoilla.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FINLAND OY

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Konica Minoltalla on kattavat ja tietoturvalliset IT-palvelut ja –ratkaisut tiedonhallintaan, IT-infrastruktuuriin, älykkääseen videovalvontaan ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Konica Minolta on muun muassa Microsoftin Global Managed Partner, M-Filesin Premier Reseller ja Cisco-partner.

Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin.
Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.
 
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n täysin omistama tytäryritys. Konica Minolta Suomen pääkonttori ja showroom sijaitsee Swing House Campuksella Espoon Otaniemessä. Suoramyyntimme, valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ja huoltomme toimii valtakunnallisesti kattaen koko Suomen.