Työpaikat jatkavat nopeaa digitaalista muutosta - vuoden 2022 trendit

| 1 joulukuuta 2021

Viisi trendiä, jotka muokkaavat tulevana vuonna digitaalisia työympäristöjä ja IT-päätöksiä

Konica Minolta ennustaa, että vuonna 2022 pandemian nopeuttama digitaalinen muutos jatkuu, ja digitaaliset työympäristöt ovat vakio. Hybriditiimikokoonpanot, joissa osa työntekijöistä työskentelee etänä toisten ollessa toimistoissa, ovat kriittisiä kiinnostavan työpaikan tarjoamiselle. Siksi organisaatioiden on mahdollistettava etätyö ja uudistettava myös toimistoja. Tämä joustavampi työvoima edellyttää tehokkaita tietoliikenne- ja yhteistyöskentelyn työkaluja, ja pilvi- sekä "as-a-Service"-ratkaisut auttavat tämän dynaamisen hybriditiimin toiminnan mahdollistamisessa. Samalla organisaatiot joutuvat suojautumaan entistä ammattimaisemmilta tietoturvauhilta. Myös merkittävät sosiaaliset vaatimukset vaikuttavat työpaikkaan: Aiemmin IT-toiminnan kestävyys oli positiivisesti erottava tekijä yrityksille, jotka pyrkivät kohti kestävää kehitystä, mutta ilmastoneutraalit työpaikat ovat yhä useammin oletusarvo, ja kestävät ratkaisut ovat nyt "lupa toimia". Samalla eräs toinen kehitys auttaa organisaatioita menestymään näissä erittäin dynaamisissa ympäristöissä: nopeampi ja parempi datalähtöinen päätöksenteko.


Trendi 1: Dataan perustuva päätöksenteko on avain onnistumiseen epävakaassa työ- ja markkinaympäristössä​
Vuonna 2022 datalähtöisistä prosesseista tulee entistä tärkeämpiä päätöksenteon kehityksen kärjessä pysymiseksi. 58 prosenttia yrityksistä luottaa kuitenkin edelleen vaistoonsa ja kokemukseensa tietojen ja faktojen sijaan[1]. "Yhä monimutkaisemmaksi muuttuva päätöksenteko muokkaa päivittäistä liiketoimintaa. Datasta tulee avain parempien tietolähtöisten päätösten tekemiseen – se on kultaa, joka on kaivettava esiin", kertoo Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. "Tavoitteena on muuttaa työympäristökokemusta yhdistämällä ihmisiä, tiloja ja teknologiaa, jotka visioivat datan arvon edistämään dynaamista liiketoiminnan muutosta. Paperipohjaisten työnkulkujen hallinnasta saamamme kokemuksen ansiosta meillä on tarvittava asiantuntemus työnkulkujen digitalisointiin, ja lopputuloksena jäsentelemätön data muutetaan jäsennellyksi dataksi." Liiketoiminnan arvon kasvattamiseksi  yritysten on tunnistettava oikeat tiedot tallentamissaan suurissa tietomäärissä. Tekoälyn ja koneoppimisen (ML) ansiosta tämä ei enää ole työntekijöiden tekemä aikaa vievä ja vaativa manuaalinen prosessi. Tekoäly ja koneoppiminen kokoavat ja analysoivat valtavia tietomääriä tärkeiden liiketoimintatietojen löytämiseksi. Esimerkiksi jokapäiväistä toimintaa voidaan helpottaa ja nopeuttaa Konica Minoltan RPA-työkaluilla (Robotic Process Automation), jotka hoitavat yksinkertaiset ja toistuvat tehtävät. Näin työntekijät voivat keskittyä luovempiin ja arvokkaampiin tehtäviin. Tietoturvan yhteydessä Konica Minoltan SIEM-järjestelmää (Security Information and Event Management) voidaan käyttää tietojen reaaliaikaiseen skannaamiseen uhkien havaitsemiseksi välittömästi ja jopa niiden ennakoimiseen. 
 
Trendi 2: Molempien maailmojen parhaat puolet: Hybriditoimistosta tulee vakio 
Tutkimuksen mukaan[2] Tutkimuksen mukaan252 prosenttia työntekijöistä haluaa olla työpisteensä sijainnin suhteen joustavampia pandemian jälkeenkin. Tämä tarkoittaa, että jo vuonna 2022 digitaalisesta etätyöstä tai hybridiratkaisusta tulee vakio monissa organisaatioissa, ja yksinomaan organisaation toimistoissa työskentelystä tulee poikkeus. Konica Minolta Business Solutions Europen Lead Customer Insights, Ana Esteban kuvaa työympäristöjen muuttumista: "Toimisto koetaan pikemminkin sosiaaliseksi pisteeksi. Se on paikka esityksille, tiimin muodostamiselle, uusien projektien aloittamiselle tai muille tehtäville, joissa työntekijät on koottava yhteen kasvokkain tapahtuvaa viestintää varten." Tämän seurauksena saumattoman vaihdon ja yhteistyöskentelyn mahdollistavista ratkaisuista tulee entistä tärkeämpiä. Microsoft 365:n avulla Konica Minolta mahdollistaa älykkään ja yhdistetyn työskentelyn pilvessä, esimerkiksi antamalla tiimeille mahdollisuuden käyttää asiakirjoja samanaikaisesti ajasta tai paikasta riippumatta.
Microsoft Global Managed Partnerina Konica Minolta tekee yhteistyötä Microsoftin kanssa nopeuttaakseen asiakkaidensa digitaalisten työympäristöjen muutosta. Kun toimistossa on vähemmän fyysisiä työntekijöitä, toimistotilan tarve vähenee, ja toimistot voivat olla pienempiä[3]. IT-infrastruktuurin on mahduttava entistä pienempään tilaan. Hyvä esimerkki tästä kehityksestä on Konica Minoltan Workplace Hub -ratkaisu. Se on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa palvelininfrastruktuuri yhdistyy tulostuksen ja asiakirjojen hallintaan yhdessä monitoimilaitteessa.  

Trendi 3: Pilvi siirtyy liiketoiminnan työnkulkujen keskipisteeseen ja "as-a-Service"-ratkaisuista tulee liiketoiminnan kannalta kriittisiä 

Vuonna 2022 IT-resurssien käytön optimointi on yhä tärkeämpää, kun osaamispulan aiheuttama paine kasvaa. 65 prosenttia tietohallintojohtajista oli sitä mieltä, että IT-osaamisen palkkaamisen haasteet vaikuttavat kielteisesti alaan.[4] Pilviratkaisut voivat siis tukea tätä vapauttamalla IT-osastot tarpeesta hallita, suojata ja päivittää IT-infrastruktuuria keskittäen samalla yrityksen sisäiset resurssit strategisesti arvokkaampiin projekteihin. Samalla organisaatiot voivat seurata pilviratkaisujen avulla kustannuksia, mukauttaa palveluja joustavasti vaatimusten muuttuessa ja pienentää palvelinkapasiteetin vaatimaa budjetointia. Näin organisaatiot voivat pysyä tekniikan eturintamassa riippumatta niiden koosta ja kyvyistä toimia kilpailussa osaajista. "Liiketoimintamallien muuttuessa ja joustavuuden ja tehokkuuden tarpeen kasvaessa organisaatiot siirtyvät pois perinteisestä IT-infrastruktuurista kohti pilvi ensin -strategiaa", kommentoi Philipp Schröder, Konica Minolta Business Solutions Europen Head of Portfolio Strategy & Management. "Kuitenkin yksi paikallisille palvelimille usein jäävistä alueista on tulostuksenhallinnan infrastruktuuri. Siirtämällä tulostusinfrastruktuurisi pilveen parannat mobiilityöskentelyä ja samalla vähennät IT-henkilöstön työtä erilaisten tulostinpalvelimien hallinnan parissa." 

 
Trendi 4: Kiristysohjelmien yrityksille aiheuttama uhka kasvaa 
Yksi hybridi- ja joustavien työmallien haasteista on tietoturvan ylläpitäminen ja lopulta yritysten immateriaaliomaisuuden suojaaminen. Konica Minoltan tekemän tutkimuksen mukaan 37 prosenttia organisaatioista on sitä mieltä, että virus, haittaohjelma tai yleinen turvallisuusuhka liittyi erityisesti COVID-19-tilanteen aiheuttamiin olosuhteisiin[5]. Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä on jo kokenut kiristysohjelmien aiheuttaman häiriön kahden viime vuoden aikana, joten ne ovat todellinen uhka. Anonyymien kryptovaluuttojen lisääntyminen helpottaa yhä ammattimaisempien lunnasrahoja vaativien rikollisten toimintaa.[6] Kun digitaalisia työnkulkuja on enemmän, kyberhyökkäysten mahdolliset kohteet yrityksissä moninkertaistuvat. Ohjelmistojen ja laitteiden on rakennettava vahva muuri näitä uhkia vastaan. Siksi kyberturvallisuudesta on tullut yhä tärkeämpää organisaatioille", kertoo Torben Mowka, Konica Minolta Business Solutions Europen Product Manager. Organisaatioilla ei useinkaan ole tiedossa, että myös monitoimilaitteet voivat olla hakkerien hyökkäysten reittejä. Siksi Konica Minolta on teettänyt monitoimikoneilleen NTT DATAn ja NTT Ltd:n turvallisuusosaston läpäisytestejä. Insinöörit eivät onnistuneet hakkeroimaan laitteita 80 tunnin testin aikana. Lisäksi lisävarusteena saatava Bitdefender-virustorjuntaohjelma tutkii saapuvan ja lähtevän datan reaaliaikaisesti tartunnan saaneiden tietojen varalta. Jos tulostustyöt ovat saaneet tartunnan, Bitdefender poistaa ne. 
 
Trendi 5: Kestävä kehitys työpaikalla – erottavasta tekijästä liiketoiminnan normaalikäytännöksi
Isossa-Britanniassa marraskuussa 2021 järjestetyssä COP26-huippukokouksessa maailman johtajat kokoontuivat keskustelemaan aikamme tärkeimmästä aiheesta, ilmastonmuutoksesta, ja toimenpiteistä, joita tarvitaan sen aiheuttamien katastrofaalisten seurausten estämiseen. Kaikkien sidosryhmien on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä, myös yritysten. Kestävyys on jo pitkään ollut olennainen osa Konica Minoltan liiketoimintaa ja strategiaa. Tähän sisältyvät myös asiakkaille toimitetut kestävät palvelut, joiden tavoitteena on vähentää asiakkaiden CO2 -päästöjä. Esimerkiksi bizhub ECO -palvelu tarjoaa monitoimilaitteille esiasetetun ECO-konfiguraation, joka säästää väriainetta ja poistaa tyhjät sivut automaattisesti. Siihen kuuluu myös Enabling Carbon Neutrality -ohjelma, joka kompensoi hiilidioksidipäästöjä laitteen käyttöiän aikana. Vuodesta 2015 lähtien on kompensoitu jo 30 000 tonnia hiilidioksidia. Lisäksi Treedom-yhteistyön ansiosta Keniaan istutetaan puu jokaista myytyä bizhub ECO -palvelua kohden. "Tällä palvelulla tuemme sekä ekologisia että sosiaalisia ratkaisuja", kertoo Sharon Heymann, Konica Minolta Business Solutions Europen Senior Expert Sustainability Management." "Kestävässä kehityksessä on kyse myös laitteiden ja tarvikkeiden koko elinkaaresta. "Konica Minoltan tuotteet on suunniteltu materiaalia säästäviksi ja pitkäikäisiksi. Tuotteita on helppo käyttää uudelleen ensimmäisen käyttökerran jälkeen tai kierrättää niiden käyttöiän päätyttyä."  

quotation marks

"Uskon, että edessämme olevien haasteiden myötä vuodesta 2022 tulee vuosi, jolloin voimme kaikki hyödyntää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi, työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kestävämmän ja turvallisemman työympäristön luomiseksi."

Olaf Lorenz, Senior General Manager, Digital Transformation Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

[1] How Many Business Decisions Are Based On Gut Feel Rather Than Data?, BI-Survey, https://bi-survey.com/business-decisions-gut-feel
[2] What employees are saying about the future of remote work, McKinsey, 2021, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/what-employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work
[3] Fortune 500 Executives Tell Us What Their Post-COVID Workplaces Will Look Like, Great Place to Work, 2021, https://greatplacetowork.com.vn/resource/fortune-500-executives-tell-us-what-their-post-covid-workplaces-will-look-like/  
[4] Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html
[5] Konica Minolta research reveals the impact of Covid-19 on small and medium-sized businesses, Konica Minolta/Keypoint Intelligence, 2021, https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/konica-minolta-research-reveals-the-impact-of-covid-19-on-small-and-medium-sized-businesses
[6] Ransomware and cryptocurrency: A match made in hell, 2021, https://bravenewcoin.com/insights/ransomware-and-cryptocurrency  
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen. 

Konica Minolta tarjoaa tehokkaita ratkaisuja ja hallinnoituja palveluita IT- ja pilviympäristöihin sekä tietoturvaan liittyen. Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin. Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.

Konica Minolta Suomen pääkonttori sijaitsee Life Science Center Keilaniemessä Espoossa.
Aluetoimistomme sijaitsevat Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Rovaniemellä ja valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ulottuu läpi koko Suomen. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n täysin omistama tytäryritys.