Viisi tärkeintä yritysten menestystä edistävää digitaalisen työpaikan trendiä vuodelle 2023

| 12 joulukuuta 2022

Vuoden 2022 aikana digitaalinen työympäristö on jatkanut kehittymistään ja kasvamistaan vielä enemmän kuin kahden edellisen vuoden aikana. Nykyaikainen virtuaalitoimisto, joka on helpottanut etätyöskentelyä pandemian aikana, on vapaa maantieteellisistä rajoitteista ja edistää hybridityöskentelysuuntausta monilla eri aloilla. Digitaalista työympäristöä muokkaavat edelleen vuonna 2023 maailmanlaajuinen ilmastohätä, elinkustannuskriisi ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Kun organisaatiot ja yritykset pyrkivät pysymään kustannustehokkaina ja kilpailukykyisinä ja samalla vastaamaan työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin sekä jatkuvaan ammattitaitopulaan, jatkuu riippuvuus digitaalisesta työpaikkateknologiasta varmistamaan työntekijöiden tuottavuus, tyytyväisyys, kykyjen säilyttäminen ja houkutteleminen.


Konica Minolta on tunnistanut viisi keskeistä trendiä, jotka vaikuttavat ja määrittelevät digitaalisen työympäristön vuonna 2023. Osa trendeistä on samoja kuin viime vuonna, sillä monet digitaalisen työpaikan trendit ovat pitkän aikavälin trendejä ja tulevat toistumaan seuraavien vuosien aikana.
 
Trendi 1: Ilmastonsuojelua koskevien säännösten tiukentuminen: CSRD on nurkan takana.
Egyptissä marraskuussa 2022 pidetty COP 27 -konferenssi osoitti, kuinka kovia neuvotteluja käydään tiukkojen ilmastotavoitteiden sopimiseksi; erityisesti Euroopan mailla oli ennakkoon kovimmat odotukset. Vuonna 2019 esiteltiin ensimmäistä kertaa eurooppalainen Green Deal, jolla EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä Pariisissa vuonna 2015 pidetyssä COP 21:ssä sovittujen sitoumusten täyttämiseksi. Jotta tätä voidaan viedä eteenpäin liiketoiminnan näkökulmasta, EU on hiljattain sopinut tulevasta yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevasta direktiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), jonka mukaan yritysten on raportoitava vuosittain toimintansa hallintotavasta, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. Yritysten on valmistauduttava CSRD:hen, sillä sitä sovelletaan vuodesta 2024 alkaen asteittain eri yritysluokkiin ja se korvaa aiemman muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportointidirektiivin. Nykyisen 11 700 eurooppalaisen yrityksen sijasta noin 50 000 yrityksen on tulevaisuudessa raportoitava CSRD:n mukaisesti.[1]
 
Koska erityislainsäädäntö ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat odotukset lisäävät painetta kestävyyden osoittamiseen, kaikkien organisaatioiden liiketoimintatapoja tarkastellaan entistä tarkemmin. Esimerkiksi Konica Minoltan ympäristöpolitiikka edistää kestävää kehitystä ja kannattavaa kasvua sisällyttämällä ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat liiketoimintastrategioihinsa, jotta voidaan varmistaa, että toiminta toteutetaan kaikilta osin sopusoinnussa ihmisten elämän ja ympäristön kanssa. Tähän sisältyy lakien ja ohjeiden noudattaminen, tuotteiden elinkaaren ja kierrätyksen ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen, saastumisen ehkäiseminen ja laajemman kestävän yhteiskunnan tukeminen.
 

Trendi 2: Viestintä- ja yhteistyöskentelyvälineiden merkityksen kasvu hybridityöskentelyssä
Siirtyminen hybridityöskentelyyn on korostanut monille yrityksille, että vanhemmat viestintäalustat (kuten sähköposti) eivät enää sovellu tehostetun verkkoyhteistyön tarpeisiin. Microsoft Teams on osoittanut, että se on paljon enemmän kuin pelkkä videopuhelukilpailija Zoomille, ja se on ollut kriittinen etätyön ja yhteistyöskentelyn kannalta varsinkin pandemian aikana. Teams toimii tiimityön keskuksena, joka helpottaa projektinhallintaa, keskusteluja/puheluita ja kokouksia, sisällön jakamista ja kirjoittamista - kaikki yhdessä paikassa. Kasvava merkitys näkyy myös numeroina: Helmikuusta 2020 lähtien keskimääräinen Teams-käyttäjä on lisännyt viikoittaista kokousaikaansa 252 % ja lähettänyt 32 % enemmän chatteja viikossa helmikuussa 2022 kuin maaliskuussa 2020.[2]
 
Microsoftin Global Managed Partnerina Konica Minoltan akkreditoitu asiantuntijatiimi pystyy auttamaan kaikenkokoisia ja -tyyppisiä organisaatioita hyödyntämään Microsoftin työkaluvalikoiman kaikki viestintä- ja yhteistyöskentelyhyödyt, mukaan lukien Microsoft 365 with Teams, joka auttaa yrityksiä organisoimaan paremmin työntekijöitä ja vuorovaikutusta heidän kanssaan. Microsoft Teamsin ja laajemman Microsoft 365 -paketin avulla organisaatiot voivat nykyaikaistaa ja digitalisoida liiketoimintaprosesseja niin, että ne sopivat saumattomasti hybridityöympäristöön. Lisäksi niitä voidaan käyttää missä tahansa ja millä tahansa laitteella, mikä takaa liiketoimintojen täydellisen ketteryyden.
 

Trendi 3: Työntekijät vaativat joustavuutta työaikojen ja -paikan suhteen
Pandemiaa seuranneen suuren irtisanoutumisaallon vuoksi organisaatioiden on tarjottava paras mahdollinen työpaikkakokemus, jotta nykyiset työntekijät pysyvät sitoutuneina sekä tyytyväisinä, ja samalla pystytään houkuttelemaan uusia lahjakkuuksia. Tämä koskee erityisesti Z-sukupolven työntekijöitä. Heistä 58 % (verrattuna 43 % yleensä) harkitsee todennäköisesti työnantajan vaihtamista tänä vuonna.[3]  Kolmasosa (31 %) eurooppalaisista työntekijöistä on jo vaihtanut työpaikkaa kahden viime vuoden aikana.[4] Tärkeimpiä syitä työtarjouksen hyväksymättä jättämiseen ovat joustavien työaikojen (37 prosenttia) ja joustavan sijainnin puute (28 %) [5], sillä 53 prosenttia heistä asettaa terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle todennäköisemmin kuin ennen pandemiaa[6]. Yritykset, jotka ottavat tämän huomioon ja tarjoavat paremman työ- ja yksityiselämän tasapainon joustavien mallien avulla, ovat tyytyväisiä työntekijöihinsä, houkuttelevat uusia osaajia, parantavat tuottavuutta ja pysyvät kilpailukykyisinä.  
 
Konica Minolta tarjoaa Intelligent Connected Workplace -portfoliollaan kattavaa tukea ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää täysimääräisesti erilaisia joustavan työskentelyn välineitä. Etätyö- ja kotitoimistoratkaisuihin kuuluvat pilvipalvelut, yhteistyöskentely- ja viestintäpalvelut, mobiilitulostus, tietoturvapalvelut ja tiedonhallintapalvelut - kaikki on suunniteltu tarjoamaan yritykselle ja sen tiimeille ketteryyttä ja joustavuutta.


Trendi 4: IT-as-a-Service ja Desktop-as-a-Service lisäävät joustavuutta haastavina aikoina
IT-as-a-Service tarjoaa huomattavia etuja kaikille yrityksille. Sen sijaan, että yritys ostaisi suoraan IT-laitteita, -ohjelmistoja ja -palveluita, se saa kaiken tarvittavan määrättyyn hintaan jokaiselle tiimin jäsenelle. Näin vältetään korkeat alkupääomakustannukset ja niiden huoltoon tarvittava oma IT-osasto, ja samalla varmistetaan, että ylläpito- ja päivityskustannukset pysyvät ennakoitavissa ja kohtuuhintaisina. Yritys voi helposti lisätä tai vähentää IT-toimintojaan kaupallisten ja tiimin tarpeiden mukaan. Desktop-as-a-Service -palvelussa tämä lähestymistapa viedään vielä pidemmälle, kun virtuaalinen työpöytä toimitetaan yksittäiselle henkilölle tai tietylle henkilöryhmälle heidän työtehtäviinsä liittyvien vaatimusten perusteella. Kun työntekijä lähtee eikä enää tarvitse pääsyä yrityksen tietoihin, oikeudet voidaan peruuttaa nopeasti ja helposti, mikä tekee siitä erittäin turvallisen ja kustannustehokkaan.  
 
Konica Minolta tarjoaa sekä Software-as-a-Service että Infrastructure-as-a-Service -palveluita osana IT-hallintapalveluaan. Tässä Konica Minolta ottaa hoitaakseen sovellusten sekä palvelimien, tallennustilojen ja verkkojen hallinnan ja ylläpidon asiakkaan puolesta pilvipalvelussa, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia siitä, miten teknologia toimii. Konica Minolta luottaa pääasiassa omiin eurooppalaisiin datakeskuksiinsa Hannoverissa (Saksa) ja Tukholmassa (Ruotsi) varmistaakseen, että tiedot ovat täysin suojattuja ja turvallisia sekä hyvin saavutettavissa. Desktop-as-a-Service on myös osa Workplace One -pakettia, joka on kompakti digitaalisen työympäristön ratkaisu, joka koostuu hallitusta Microsoft 365 -ympäristöstä, hallitusta varmuuskopiointipalvelusta, etävalvonnasta ja -hallinnasta sekä SharePoint-pohjaisesta yritysportaalista.
 

Trendi 5: Enemmän tekemistä vähemmällä - tekoäly ja mukaansatempaava digitaalinen maailma      
Esineiden internetin (IoT) laajentuessa edelleen yhä useammat järjestelmät liitetään yritysverkkoihin. Tämä työpaikkatietojen saatavuuden räjähdysmäinen kasvu takaa sen, että prosesseja ja malleja oppiva tekoäly (AI) voi tarjota laajoja mahdollisuuksia työnkulkujen automatisointiin ja siten suurempiin kustannussäästöihin ja ammattitaitoisten työntekijöiden ajankäytön parantamiseen.
 
Tähän liittyy robottiprosessien automatisointi (Robotic Process Automation, RPA), jossa tekoäly ottaa hoitaakseen tiettyjä prosesseja (usein toistuvia työvoimavaltaisia toimintoja). Videoanalytiikka on toinen tärkeä osa tätä automaatiota. Esimerkiksi Konica Minoltan videovalvontaratkaisut eivät kata ainoastaan turvallisuussovelluksia, vaan ne soveltuvat erinomaisesti myös tuotantolinjojen valvontaan laadunvalvontaa varten, työterveyssovelluksiin ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi (esimerkiksi vaarallisille alueille eksyvät haavoittuvat henkilöt) ja tulipalojen havaitsemiseen. Tehokkaan tekoälyn ja kamerateknologian avulla mahdolliset sovellukset ovat lähes rajattomat.  
 

quotation marks

Digitaalisen työpaikan merkitys kasvaa entisestään vuonna 2023 ja etenkin, kun yritykset ja organisaatiot pyrkivät "tekemään enemmän vähemmällä". Paineet kestävänkehityksen lisäämiseksi ja samalla hybridityöskentelyn tukemiseksi sekä työpaikan joustavuuden lisäämiseksi tulevat merkitsemään isompia paineita IT-tarjonnalle ja automaation lisäämistä yritysprosesseissa. Konica Minoltan Intelligent Connected Workplace -valikoima on suunniteltu vastaamaan kaikkiin näihin tarpeisiin, jolloin organisaatiot voivat keskittyä ydintoimintoihinsa täysin rauhassa.

Olaf Lorenz

Head of International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

 

[1] Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals, 2022, https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

[2] Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[3] Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work

[4] State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[5] State of Hybrid Work 2022: Europe, Owl Labs, 2022, https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-emea/2022

[6] Great Expectations: Making Hybrid Work Work, Microsoft, 2022, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 

Tutustu digitaalisen työympäristön ratkaisuihin

Kokonaisvaltaiset digitaalisen työympäristön ratkaisumme tekevät datastasi turvallisempia ja yhteensopivampia, tiedoista helpommin hallittavia ja saatavilla olevia, työstä tuottavampaa ja IT-infrastruktuurista helpommin hallittavaa. 

We work your IT, you work your business. 

Lue lisää
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FINLAND OY

Konica Minolta kehittää ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen työympäristöön, IT-ympäristöihin ja ammattitulostamiseen. Konica Minoltan viidessä tutkimus- ja kehityskeskuksessa innovoidaan asiakkaille uusia parempia ratkaisuja, jotka yhdistävät älykkään palvelun ja teknologian. Yrityskulttuurin keskiössä on asiakas, joiden kanssa asioita katsotaan uusista näkökulmista ja ideoidaan oikeat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Konica Minoltalla on kattavat ja tietoturvalliset IT-palvelut ja –ratkaisut tiedonhallintaan, IT-infrastruktuuriin, älykkääseen videovalvontaan ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Konica Minolta on muun muassa Microsoftin Global Managed Partner, M-Filesin Premier Reseller ja Cisco-partner.

Tutkimuslaitos IDC MarketScape on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi, joka kuvastaa yrityksen vahvaa ratkaisu- ja palvelutarjoamaa tulostusympäristöihin.
Konica Minolta tarjoaa vahvana kumppanina ammattitulostusmarkkinaan liiketoimintakonsultointia, huipputeknologiaa ja ohjelmistoja. Yritys on vakiinnuttanut asemansa tuotantopainokoneiden markkinajohtajana Euroopassa ja muualla maailmassa.
 
Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH:n täysin omistama tytäryritys. Konica Minolta Suomen pääkonttori ja showroom sijaitsee Swing House Campuksella Espoon Otaniemessä. Suoramyyntimme, valtuutettujen jälleenmyyjiemme verkko ja huoltomme toimii valtakunnallisesti kattaen koko Suomen.