Konica Minolta Webinaarit

Tulevat webinaarit

Tulevat webinaarit
home office 2

Keinoälyllä paperisista prosesseista digitaaliseen tiedolla johtamiseen

25.5.2021 klo 10.00-10.30

Webinaarissa kerromme muun muassa: 
- miten voit keinoälyn avulla saada syvempää tietoa tulostusympäristöstäsi
- miten tulostamasi, kopioimasi ja skannaamasi asiakirjat voidaan luokitella keinoälyn avulla
- miten tätä dataa voidaan hyödyntää tiedon digitoinnissa ja digitaalisten työnkulkujen parantamisessa.

Näytämme webinaarissa käytännön esimerkillä, minkälaista dataa tulostusympäristöstä voi saada perusdatan lisäksi. 

Lue lisää
home office 2

Luokittelulla tehoa digitaalisiin asiakirjaprosesseihin

26.5.2021 klo 11-12

Organisaatioissa tulostetaan ja skannataan edelleenkin valtavia määriä asiakirjoja, ja samalla mietitään, miten näiden käsittelyyn liittyviä prosesseja voidaan tehostaa. Tekoälyn avulla yrityksessä tulostetut ja skannatut asiakirjat luokitellaan, jonka perusteella prosessien digitalisointia on helpompi suunnitella.  Näytämme webinaarissa, miten tämä tapahtuu.

Webinaari pidetään englanniksi.

Lue lisää
home office 2

Miten digitalisoit asiakirjaprosessit?

26.5.2021 klo 14-15

Webinaarimme on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut työprosessien digitalisoinnista ja liiketoiminnan tehokkuuden kasvattamisesta. Kerromme webinaarissa asiakaskokemuksista ja näytämme konkreettisia esimerkkejä, miten saavutat lisäarvoa työnkulkujen digitalisoinnilla.  

Webinaari pidetään englanniksi.

Lue lisää
home office 2

IoT-datan hyödyntäminen liiketoiminnassa ja järjestelmissä

27.5.2021 klo 11-12

IoT-dataa voidaan hyödyntää useiden eri toimintojen kesken sekä koko liiketoiminnassa. Datan järjestelmällinen hallinta tuo organisaatioille ja yrityksille paljon lisäarvoa. 

Webinaari on liiketoimintalähtöinen ja käytännönläheinen - ilmoittaudu mukaan.
Webinaari pidetään englanniksi. 

Lue lisää

Menneet webinaarit

Menneet webinaarit
home office 2

Tiedon häilyvyydestä sen säilyvyyteen

24.3.2021

 • Tiedon säilyvyyteen liittyviä yleisimpiä haasteita 
 • Tiedon elinkaarenhallinta alusta loppuun 
 • Tiedon saatavuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa 
 • Ihmisten, prosessien ja teknologioiden rooli tiedonhallinnassa 
Webinaarin kesto noin 30 minuuttia

Lue lisää ja katso tallenne
home office 2

Tiedon hallittavuudella viisautta liiketoimintaan

21.1.2021

 • Modernin tiedonhallinnan ulottuvuudet 
 • Tiedon hallittavuuteen liittyviä yleisimpiä haasteita 
 • Tiedon hallittavuuden kehittäminen ja sen vaikutukset liiketoimintaan 
 • Tiedolla johtamisen merkitys yksilölle, tiimille ja organisaatioille 
Webinaarin kesto noin 30 minuuttia

Lue lisää ja katso tallenne
home office 2

Tietoturvauhista turvattuun liiketoimintaan

13.1.2021

 • Millaisia ulkopuolisia uhkia organisaatioihin kohdistuu 
 • Onko organisaatioilla kyky havainnoida tietoturvauhkia 
 • Miten organisaatioiden IT-tuskaa voidaan helpottaa 
Webinaarin kesto noin 45 minuuttia

Lue lisää ja katso tallenne
home office 2

Miten voin kehittää tiedon jaettavuutta ja käsittelyä?

20.11.2020 

 • Modernin tiedonhallinnan ulottuvuudet 
 • Tiedon jaettavuuteen ja käsittelyyn liittyviä yleisimpiä haasteita 
 • Tiedon jaettavuuden kehittäminen ja sen vaikutukset liiketoimintaan 
 • Tiedon käsittelyn optimointi ja sen vaikutukset liiketoimintaan 
 • Ihmiset, prosessi ja teknologia tiedonhallinnassa 
Webinaarin kesto 30 min.

Lue lisää ja katso tallenne
home office 2

Miten varmistat työn jatkuvuuden turvallisesti poikkeustilanteissa?

27.10.2020

 • Aika- ja paikkariippumattomaan työskentelyn yleisimpiä haasteita ja uhkia
 • Mitä tulisi huomioida tehokkaassa työympäristössä?
 • Miten rakennat tietoturvallisen IT-ympäristön?
Webinaarin kesto 40 min.

Lue lisää ja katso tallenne
home office 2

Kuinka otat yrityksellesi tärkeät tiedot talteen?

29.9.2020

 • Modernin tiedonhallinnan ulottuvuudet
 • Talteenoton yleisimmät haasteet
 • Ihmiset, prosessi ja teknologia tiedonhallinnassa
 • Talteenoton hyödyt yrityksen liiketoimintaan
Webinaarin kesto 30 min.

Lue lisää ja katso tallenne

Konica Minoltan IT-palvelut

Yhdessä oikeanlainen IT-infrastruktuuri, tehokas tiedonhallintaratkaisu ja älykäs videovalvonta mahdollistavat tietoturvallisen ja oikeaan tietoon perustuvan työntekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää