Keinoälyllä paperisista prosesseista digitaaliseen tiedolla johtamiseen

Konica Minolta webinaarit

Konica Minolta webinaarit

Webinaari:

Keinoälyllä paperisista prosesseista digitaaliseen tiedolla johtamiseen


25.5.2021 


Konica Minoltan IT-palveluiden presales-päällikkö Markus Päivärinta ja tiedonhallinnan liiketoiminnan kehityspäällikkö Niko Hiltunen kertovat, millaista dataa keinoäly tarjoaa tulostusympäristöstä sekä, miten tätä dataa voi hyödyntää liiketoiminnassa. 
 

Isoissa organisaatioissa ja yrityksissä kulkee monitoimilaitteen läpi edelleenkin valtava määrä erilaisia asiakirjoja. Tahtotilana on usein vähentää paperisen dokumentaation määrää ja tehostaa prosesseja liiketoiminnan tehostamiseksi.  

Kaikissa organisaatioissa tulostusympäristöön liittyvä raportointi liittyy määriin: kuinka paljon tulostetaan, kopioidaan ja skannataan. Ratkaisumme mahdollistaa paljon syvemmän raportin, jotta näistä asiakirjoista saataisiin liiketoiminnan kannalta hyödyllistä dataa. Ratkaisun avulla pystymme luokittelemaan tarkemmin, mitä ja mihin aiheeseen liittyviä asiakirjoja laitteen läpi menee.  

Johda tiedolla – keinoälyn tarjoaman laajemman datan avulla tehokkaampia toimenpiteitä 

Keinoälyn tarjoaman tarkemman tulostusympäristön datan avulla voidaan määrittää todelliseen tietoon perustuen, mikä näistä asiakirjoista ja niiden datasta on liiketoiminnan kannalta merkittävää. Tätä luokittelusta saatavaa tietoa pystytään hyödyntämään myös datan digitoinnissa ja digitaalisten työnkulkujen parantamisessa. Lisäksi nähdään, hyödynnetäänkö näiden tietojen osalta nykyisiä järjestelmiä ja onko niihin liittyvissä prosesseissa kehitettävää.  

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan dokumenttianalytiikasta ja sen mahdollisuuksista 

Näytämme webinaarissa käytännön esimerkin avulla, minkälaista dataa tulostusympäristöstä voi perusdatan lisäksi saada. Dokumenttianalytiikka auttaa varsinkin isoja organisaatioita ja yrityksiä löytämään prosessien pullonkaulat.  


Tilaisuuden moderaattorina toimii Konica Minoltan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anne Hernetkoski

Webinaari on maksuton.


 

Markus Päivärinta

Markus Päivärinta

Presalesin Kingi, joka taitaa IT-infran, tiedonhallinnan ja liiketoimintaprosessien maailman. Markuksen parasta antia on pään jatkuva raksutus - kääntää kaikki kivet löytääkseen asiakkaille parhaimman ratkaisun. Vaikka erinomainen tekninen kaveri niin omaa myös huikean kyvyn hahmottaa liiketoimintaa ja siihen liittyviä asiakokonaisuuksia. Innostuu, kun pääsee keskustelemaan asiakkaiden kanssa.

Niko Hiltunen

Niko Hiltunen

Tiedonhallinnan guru. Nikolla on halu ja kyky ymmärtää asiakkaan tiedonhallinnan prosesseja ja löytää haastekohdat. Hän tarjoaa ratkaisuehdotukset, joiden avulla yritykset ovat tehokkaampia ja työntekijät onnellisempia. Rautainen ammattilainen, jolla asiakaskeskeisyys on veressä.

Täytä yhteystietosi ja saat linkin webinaaritallenteeseen