Toimitusketjun hallinta

 

Pyrimme luomaan kestävän kehityksen yhteiskunnan, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia


Kansainvälisenä yhtiönä Konica Minolta toimii 50 maassa ympäri maailman. Konsernin hankinnat ovat yli 520 miljardia jeniä.

Konica Minolta pitää liiketoiminnoissaan korvaamattomina kumppaneina kaikkia alihankkijoita, jotka toimittavat ja valmistavat materiaaleja, kuten raaka-aineita ja osia, tai tarjoavat logistiikka- ja muita palveluita.

Konica Minolta tekee yhteistyötä alihankkijoiden kanssa muodostaakseen luottamuksellisen suhteen avoimilla ja oikeudenmukaisilla kaupoilla, jotta saavutettaisiin yhteinen tavoite tarjota nopeasti erinomaisia tuotteita ja palveluita asiakkaille ympäri maailmaa.

Konica Minolta on tietoinen siitä, että kaikkialla maailmassa on työntekijöitä, jotka pakotetaan työskentelemään heidän oikeuksiaan huomioimatta tai joiden on työskenneltävä epäasianmukaisissa olosuhteissa, ja että lapsi- ja ulkomaalaiset (siirto-) työläiset ovat erityisen alttiita näille negatiivisille olosuhteille.

Konica Minolta edistää yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä aloitteita koko toimitusketjussaan* auttaen luomaan kestävän kehityksen yhteiskuntia, joissa kunnioitetaan kaikkia ihmisoikeuksia. Yritys uskoo, että yhtiöt eivät ole vastuussa vain tuotteistaan, vaan että ne ovat myös sosiaalisesti vastuussa työntekijöiden olojen parantamisesta (ihmisoikeudet), etiikasta, ympäristöstä, turvallisuudesta ja terveydestä koko toimitusketjussa, joka tuottaa tuotteet asiakkaille. Konica Minolta toimii hankinnoissaan yhteiskuntavastuullisesti toteuttaakseen nämä parannuksen tuotannossaan. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, jotka toimittavat heille raaka-aineita ja osia tuotteisiin.

Täyttääkseen sosiaaliset odotukset, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, Konica Minolta toimii tuotantolaitoksillaan, mutta tekee myös yhteistyötä valmistuksen ja logistiikan alihankkijoiden kanssa. Se myös uskoo tämän parantavan sekä Konica Minoltan että sen alihankkijoiden yritysarvoa. Lisäksi tämän yhteistyön ansiosta asiakkaat voivat ostaa yrityksen tuotteita levollisin mielin tietäen, että he tällöin edistävät kestävän yhteiskunnan kehitystä. Konica Minolta on tietoinen, että yrityksen yhteiskuntavastuulla hankinnassa on suurempi merkitys kuin vain maailmanlaajuisen yrityksen sosiaalinen vastuu; on myös todistettu, että työolojen parantaminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Tämä puolestaan alentaa liiketoiminnan riskiä ja parantaa koko toimitusketjun laatua. On useita syitä ennakoivaan lähestymistapaan.
 

* Toimitusketju: Tuotteen tai palvelun tuottamiseen asiakkaalle liittyvä toimintojen sarja, joka ulottuu hankinnasta ja tuotannosta jakeluun ja myyntiin.

 

Konica Minoltan hankintakäytäntö

Konica Minolta -konserni pyrkii asiakastyytyväisyyteen luomalla yhteiskunnan kehitystä edistäviä innovatiivisia tuotteita ja palveluita johtamisfilosofiamme mukaan, joka on uuden arvon luominen. ("The Creation of New Value"). Hankinnan toiminnoissa muodostamme alihankkijoidemme kanssa lujia kumppanuuksia, jotka perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen, ja pyrimme rakentamaan kestävän kehityksen yhteiskunnan täyttämällä sosiaaliset vastuumme toimittajiemme kanssa.
 

 1. AVOIN 
  Rakennamme avoimia ja luotettavia suhteita alihankkijoidemme kanssa ja hallinnoimme hankintaa avoimesti sekä jaamme tavoitteet pitkäaikaisesta ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta.
 2. OIKEUDENMUKAINEN
  Suoritamme liiketoimet vapaan kilpailun periaatteen mukaisesti rationaalisten arviointikriteereiden avulla ja etsimme molemminpuolista etua alihankkijoiden kanssa.
 3. GLOBAALI
  Meillä on maailmanlaajuinen näkökulma ja suoritamme hankinnan alueilla, jotka sopivat parhaiten operatiivisiin tarpeisiimme.
 4. MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
  Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia, yrityksen etiikkaa ja sisäisiä käytäntöjä sekä määräyksiä.
 5. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
  Annamme panoksemme kansainväliseen yhteisöön ja paikallisiin yhteisöihin pyrkimällä ottamaan johtavan aseman ympäristönsuojelussa sekä vähentämään samalla toimintojemme vaikutuksia ekosysteemeihin.


Pyyntö alihankkijoille

Perustuen vahvoihin kumppanuuksiin alihankkijoidemme kanssa pyydämme heitä keskittymään seuraaviin alueisiin asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja sosiaalisten vastuiden täyttämiseksi.
 

 1. Erinomainen laatu
  Tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden varmistaminen, mukaan luettuna kunkin maan ja alueen turvallisuusstandardien noudattaminen, ja laadun parantaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi
 2. Kohtuulliset hinnat
  Tavoitteena markkinoilla kilpailukykyiset hinnat
 3. Vastaaminen kysynnän muutoksiin
  Vakaan toimitusjärjestelmän kehittäminen, jotta se pystyy vastaamaan kysynnän muutoksiin joustavasti
 4. Lakien, asetusten ja yrityksen etiikan noudattaminen
  Kunkin maan ja alueen kaikkien lakien ja asetusten sekä yrityksen etiikan noudattaminen
 5. Ympäristönsuojelu
  Ympäristötietoisuuden noudattaminen liiketoiminnoissa ja materiaalien hankinnassa
 6. Työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  Perusihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan luettuna lapsityövoiman ja pakkotyön kielto sekä syrjintä etnisen alkuperän, sukupuolen tai jonkin muun syyn perusteella
 7. Terveys ja turvallisuus
  Turvallisen ja puhtaan työympäristön takaaminen
 8. Tietoturva
  Tietoturvan jatkuva parantaminen
 9. Vakaa johdon perusta
  Vakaan johdon perustan rakentaminen, jotta voidaan taata jatkuva ja vakaa materiaalien toimitus
 

Toimitusketjuun sisältyvien kemiallisten aineiden hallinnan vahvistamiseen tähtäävä ympäristöyhteistyö

YK:n Global Compact

Vuonna 2009 Konica Minolta allekirjoitti Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen, joka koostuu 10 ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptiontorjuntaan liittyvästä periaatteesta.

Global Compact on kokoelma vapaaehtoisia toimintaperiaatteita yrityksille. Sitä ehdotti vuonna 1999 YK:n pääsihteeri Kofi Annan, ja se vahvistettiin virallisesti Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa vuonna 2000. Kyseessä on aloite, jolla pyritään kestävään kasvuun maailmanlaajuisessa mittakaavassa rohkaisemalla yrityksiä toimimaan kansainvälisen yhteisön kunniallisina jäseninä osoittamalla vastuullista, luovaa johtajuutta erilaisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa, joihin sisältyvät muun muassa globaali lämpeneminen, ympäristöongelmat ja yhteiskunnan taloudellinen kerrostuminen.

Konica Minolta osallistuu toimitusketjujen työryhmään ja ihmisoikeuksien asianmukaista huolellisuutta koskevaan työryhmään Global Compact Network Japan -verkostossa, ja se hyödyntää näitä kokemuksia hankinnan yrityksen yhteiskuntavastuun aloitteissaan.

Konica Minolta osallistuu Global Compact -aloitteeseen

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -verkkosivusto EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Konica Minolta liittyi EICC:hen* lokakuussa 2013 ja on toiminut jäsenenä vahvistaakseen yrityksen yhteiskuntavastuun toimiaan toimitusketjussa.

EICC, joka koostuu yli sadasta yrityksestä mukaan luettuna maailman johtavia elektroniikkavalmistajia ja heidän toimittajiaan, pyrkii parantamaan ihmisoikeuksia, etiikkaa, terveyttä ja turvallisuutta toimitusketjussa.


 

Konica Minolta liittyy Electronic Industry Citizenship Coalition -järjestöön

EICC 

 

Lataa

Hae uusin yleisten ostoehtojemme ja toimittajien ohjesääntöjen versio englanniksi saksankielisestä sivustostamme:

Lataa tästä
Career - Subheader - Meeting