Giving Shape to Ideas -blogi

tiedonhallinta_mapit

Blogi: Vieläkö teillä käsitellään tietoa 1990-luvun välineillä ja käytänteillä?

20. marras 2019

Yrityksissä on 1990-luvulta lähtien hallittu dokumentteja useilla eri työkaluilla, muun muassa verkkolevyillä, työasemilla ja sähköpostissa. Tyypillisesti näitä tietovarastoja hyödynnettäessä yksittäiselle asiakokonaisuudelle luodaan kansio ja mahdollisia alikansioita, joihin asiaan liittyvät dokumentit tallennetaan. Tuotetuissa sisällöissä, kuten dokumenteissa on usein viittauksia toisiin dokumentteihin. Näiden toisiinsa liittyvien dokumenttien välisten yhteyksien ylläpitämisessä on...

tietoturvauhat blogikuva

Blogi: Muuttunut maailma aiheuttaa yritysten IT:lle tietoturvauhkia

11. loka 2019

Maailma on muuttunut viime vuosina IT:n osalta nopealla tahdilla ja tuonut tullessaan suuria haasteita varsinkin tietoturvallisuuteen. Tästä on seurannut iso haaste yritysten tietojärjestelmien ylläpidolle sekä koko henkilökunnan osaamiselle. Muutosta kuvaa hyvin Global Risk Report 2019 -tutkimus, jossa on luonnon katastrofien jälkeen suurimmiksi riskeiksi katsottu tietovarkaudet ja väärinkäyttö sekä kyberturvallisuus. Miten yritykset voivat tehdä IT-ympäristöstään tietoturvallisen?

tietoturvallinen IT-ympäristö

Blogi: Yritysten tietoturvariskejä pystyy hallinnoimaan tehokkaasti

11. loka 2019

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on useita asioita, jotka vaikuttavat liiketoiminnan kannalta tärkeiden asioiden tietoturvaan ja sitä kautta myös liiketoiminnan kannattavuuteen. Suuri osa näistä johtuu rajallisesti käytössä olevista resursseista sekä mihin niitä kohdistaa. Lisäksi heikot suojausjärjestelmät ja olematon käyttäjähallinta lisäävät tietoturvariskejä. Yritykset voivat kuitenkin tehostaa tietoturvallista liiketoimintaa monin eri keinoin.

data

Blogi: Pimeä tieto heikentää yritysten tuottavuutta

17. syys 2019

Yksittäisen organisaation tietomäärä keskimäärin kaksinkertaistuu 1,2 vuodessa. Kasvavan tietomäärän hallitseminen ja tehokas hyödyntäminen on haaste, jonka enemmistö suomalaisten organisaatioiden johtajista on tunnistanut.