Blogi: Tehokas IT mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun

| 26 maaliskuuta 2019

Tehokas IT mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun

Informaatioteknologiasta on tullut liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Liiketoiminnan kehittymisen ja kasvamisen kannalta on tärkeää, että liiketoiminnan tarpeet ohjaavat IT-hankintoja.Täyttä suorituskykyä työntekijöille


Nykyisin IT on tarpeen kaikenkokoisissa yrityksissä, sillä se tarjoaa henkilöstölle välineet tehokkaaseen, turvalliseen, luovaan ja verkottuneeseen työskentelyyn – ajasta ja paikasta riippumatta. Vaikeaselkoisten sovellusten sijasta työntekijät tarvitsevat intuitiivisia ratkaisuja, joiden avulla he voivat keskittyä tehokkaaseen työskentelyyn.


IT on menestystekijä kaikissa yrityksissä


Informaatioteknologiassa joustavuus on keskeinen tekijä yrityksen liiketoiminnan ja sen kannattavuuden kannalta. Joustavuus vähentää kustannuksia ja kasvattaa suorituskykyä. Uusille markkinoille suuntaaminen vaatii sopivat työkalut. Samalla pääomamenot on syytä pitää kurissa, joten omaksi ei kannata ostaa mitään, mihin voi saada käyttöoikeudet muutenkin. Myös toimintakustannusten pysyminen määritetyissä rajoissa on varmistettava.


Helpotusta ja tukea IT-osastolle


IT-osastot haluavat riittävät resurssit viedä yritystä eteenpäin ja tukea työyhteisöä hukkumatta aikaa vieviin ja tuloksettomiin tehtäviin päivittäisessä toiminnassa. Niiden onnistuminen ei ole kiinni päivitysten asentamisesta, palvelimien ylläpidosta tai lisenssipakettien hallinnasta, vaan näiden toimintojen automatisoinnista ja uusien ratkaisujen suunnittelusta. Päätöksentekijät keskittyvät uusien IT-ratkaisujen etsinnässä nimenomaan IT-henkilöstön ja -resurssien vapauttamiseen liiketoimintaa edistäviin tehtäviin. Kumppani, joka voi toteuttaa tarvittavat muutokset on äärimmäisen arvokas.


Workplace Hub on täydellinen paketti


Konica Minoltalla on yli 33 000 eurooppalaista IT-palveluasiakasta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joten ymmärrämme yritysten liiketoiminnan tarpeet ja haasteet. Konica Minoltan Workplace Hub on kehitetty juuri sinulle: se on IT-palvelualusta, jonka muodostama ekosysteemi kattaa kaikki tarvittavat palvelut sekä yhdistää laitteistot ja ohjelmistot niin, että ne vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.


Räätälöidyt ja tarpeenmukaiset IT-palvelut


Workplace Hub kattaa kaikki IT-osastojen tarvitsemat hallitut palvelut teknisestä tuesta järjestelmän ja tietojen turvaamiseen, tiedon tallennukseen ja varmuuskopioiden hallintaan. Voit itse päättää, mitä haluat käyttää ja missä laajuudessa.


Verkottuneet tiimit vievät tulevaisuuteen


Workplace Hub mahdollistaa joustavan ja sujuvan tiimityöskentelyn liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Tiimityökalut tarjoavat intuitiiviset ratkaisut verkottuneeseen ja laitteista riippumattomaan yhteistyöhön.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!