Konica Minoltan ESG-toimet

| 4 joulukuuta 2023

Maailma kohtaa useita ympäristöllisiä ja yhteiskuntavastuullisia haasteita, jotka johtuvat ympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuvista dramaattisista muutoksista. Näiden haasteiden ratkaiseminen riippuu kaikkien osallistumisesta: hallitusten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kaikkien meidän, jotka kutsumme maapalloa kodiksemme. Kristian Øhrstrøm, Head of Nordic Legal & Compliance, kertoo Konica Minoltan ESG-työstä.


ESG-kehyksen käyttäminen

Kristian Øhrstrøm kertoo, että Konica Minolta keskittyy jo nyt kestäviin, yhteiskuntavastuullisiin ja hallinnollisiin aloitteisiin sekä pohjoismaisella että maailmanlaajuisella tasolla – ja on tehnyt niin jo vuosia:
 


quotation marks

ESG on ilmastonmuutoksen ja yhteiskunnallisten muutosten vuoksi maailmanlaajuisesti keskeinen aihe. Maailmanlaajuisena yrityksenä tunnustamme tarpeen vähentää ympäristövaikutuksiamme tuotannon ja asiakaskäyntien aikana kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Kristian Øhrstrøm

Head of Nordic Legal and Compliance

Kristian Øhrstrøm kertoo, että suuri osa ESG:n työstä on prosessien ja toimenpiteiden vaikutusten analysointia ja tiedostamista:
 
"Vain läpinäkyvyyden, ymmärryksen ja tietoisuuden avulla voimme minimoida vaikutuksemme vuosi toisensa jälkeen. Se, mitä teimme eilen ESG-mielessä, ei välttämättä ole oikein tehdä tulevaisuudessa. Meidän on tarkistettava prosessejamme jatkuvasti ja mukauduttava matkan varrella, jotta voimme parantaa niitä jatkuvasti."
 
Asiakkaat vaativat ESG-toimenpiteitä
Kristian Øhrstrøm huomauttaa, että monet yritykset vaativat dokumentoituja ESG-toimenpiteitä kumppaneilta ja muilta yhteisöiltä, joiden kanssa ne tekevät sopimuksia tai ostavat tuotteita:
 
"Ei riitä, että väitämme työskentelevämme yrityksenä ESG:n parissa – ja että olemme siinä hyviä. Meidän on nyt osoitettava ja todennettava, mitä teemme numeroina ja toimina, ja oltava tällä tavoin entistä selkeämpiä ja avoimempia viestinnässämme. Myös työntekijät pyytävät tätä. He haluavat työskennellä yrityksessä, joka haluaa vaikuttaa tällaisiin asioihin."
 
Konica Minoltan ESG-lähestymistapaa ohjaavat  YK:n  kestävän kehityksen tavoitteet  (THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) ja se noudattaa YK:n Global Compact -aloitetta (The Ten Principles | UN Global Compact).
 
E - Ympäristönäkökulma
Konica Minoltalle kestävä kehitys on tärkeintä, Kristian Øhrstrøm selittää:
 
– Olemme jo vuosia keskittyneet vihreisiin aloitteisiin globaalisti ja pohjoismaisesti. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti tarkastelemme tuotantovirtojamme ja prosessejamme minimoidaksemme muun muassa jätteet ja saastuttamisen. Pohjoismaissa pyrimme nyt korvaamaan kaikki dieselautot sähköautoilla, jotta voimme pienentää hiilijalanjälkeämme vieraillessamme asiakkaidemme luona. Pyrimme myös kierrättämään mahdollisimman monta laitettamme, jotta ne saisivat toisen elämän. Tämä koskee myös väriainepulloja, jotka puhdistetaan ja täytetään uudella väriaineella, mikä edistää kiertotaloutta."
 
Kristian Øhrstrøm korostaa, että kestävään kehitykseen liittyy monia näkökohtia – aina kestävämpien tuotteiden valmistamisesta työntekijöiden kouluttamiseen siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa.
 
"Tarkastelemme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme nähdäksemme, missä voimme mukauttaa kestävän kehityksen pyrkimyksiämme. Haluamme ottaa ympäristön yhä paremmin huomioon, joten venytämme rajoja koko ajan. Vain tällä tavalla voimme kehittyä."
 
Ympäristöhaasteet:

 • Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen, pääasiallisena syynä fossiiliset polttoaineet
 • Luonnonvarojen liikakäyttö
 • Jätteet (kuten muovit) valtamerissä ja maalla
 • Metsäkato ja metsäpalot.
 
S – Yhteiskuntavastuullinen näkökulma
"Ihmiset ovat tulevaisuutemme. He luovat Konica Minoltan yrityksenä. Meidän on varmistettava, että he nauttivat työskentelystä meillä ja että heitä kohdellaan hyvin – toimistoissamme työskentelevistä ihmisistä laitteidemme valmistajiin. Konica Minolta työllistää paljon ihmisiä – ja juuri se tekee meistä yrityksenä vahvemman", Kristian Øhrstrøm sanoo.
 
Konica Minolta edistää osallistavaa ja monimuotoista yrityskulttuuria, johon kuuluu ihmisiä ympäri maailmaa.
 
"On tärkeää, että meillä työskentelee erilaisia ihmisiä. Monimuotoisuus on yksi Konica Minoltan kulmakivistä – niin on myös osallisuus. Monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden parametreja koskeva politiikka varmistaa, että innovoimme jatkuvasti yrityksenä, mutta myös sen, että pidämme huolta toisistamme ja hyväksymme toistemme erot. On kuitenkin eri asia, että meillä on politiikka, kuin panna se täytäntöön. Teemme tämän esimerkiksi antamalla työntekijöillemme samat mahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittyä."
 
Yhteiskuntavastuulliset haasteet:
 • Ihmisoikeusloukkaukset ja syrjintä (esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun ja vakaumuksen perusteella) 
 • Moderni orjuus 
 • Sukupuolten palkkaero monilla talouden aloilla
 • Väestön ikääntyminen, joka aiheuttaa paineita nuoremmille työntekijöille työvoimapulan kattamiseksi
 • Suurempi riippuvuus teknologiasta (osittain hybridi- ja etätyöhön siirtymisen vuoksi), kun ihmiset etsivät parempaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja yritykset pyrkivät vähentämään toimistojen ja työtilojen ylläpitokustannuksia.
 
G - Hallinnollinen näkökulma
Hallinnossa on kyse prosesseistamme ja menettelyistämme, Kristian Øhrstrøm selittää:
 
"Hallinnossa on kyse oikean perustan luomisesta liiketoiminnallemme, jotta voimme hoitaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa lakeja ja asetuksia. Olemme muodostaneet pohjoismaisen compliance-ryhmän, joka varmistaa nykyisen ja tulevan lainsäädännön yhdenmukaisuuden ja noudattamisen. Heidän on aina oltava askeleen edellä – tarkistettava ja mukautettava prosessejamme."
 
Konica Minolta kouluttaa säännöllisesti johdon työntekijöitä, jotta he voivat navigoida kestävällä ja vastuullisella tavalla:
 
"Meillä on kattava compliance-ohjelma, jossa koulutamme työntekijöitämme – esimerkiksi tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyen. On yksi asia luoda säännöt ja pyytää ihmisiä lukemaan ja ymmärtämään ne, aivan toinen asia on toteuttaa ne oikein. Jotta ihmiset toimisivat tietyllä tavalla, heidän on tiedettävä, miksi se on merkityksellistä ja miten. Yritämme osoittaa sen heille asiaankuuluvilla digitaalisilla vaatimustenmukaisuusharjoituksilla."
 
Hallinnolliset haasteet:
 • Yrityksiltä odotetaan kestävää ja vastuullista toimintaa
 • EU:n ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen 
 • Tarve eettisille, uskottaville liiketoimintakäytännöille ja vankoille hallintoprosesseille
 • Toimitusketjun eettisyyden ja kestävyyden huomioon ottaminen
 • Tasapainoinen yritysstrategia.

 
Linkki Euroopan  ESG-sivustollemme: ESG: Ympäristö, sosiaaliasiat ja hallinnointi | KONICA MINOLT