Turvatulostus

Joustavuutta, hallintaa ja kustannussäästöjä tulostamiseen

Keskitetyllä tulostuksenhallinnalla useita hyötyjä


Turvatulostus tarjoaa keskitetyn tulostuksenhallinnan, jonka avulla yritykset voivat ohjata työntekijöidensä tulostamista. Yrityksen koosta riippumatta tärkeää on pitää kulut kurissa. Tiedätkö, miten paljon yrityksessäsi kuluu rahaa tulostamiseen, skannaamiseen ja kopioimiseen päivittäin, kuukausittain ja vuodessa? Lisäksi turvatulostus lisää tietoturvaa. Turvatulostusta voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: yrityksen, työntekijöiden ja vierailijoiden.

Nykytekniikan aikakaudella suurin osa yrityksistä edelleenkin kokee, että on vaikeaa saada tarkkaa tietoa todellisista tulostuskustannuksista. Yrityksissä ei tiedetä, kuka tulostaa ja kuinka paljon. Tämä vaikeuttaa tulostusympäristön kehittämistä ja kulujen hallintaa. Turvatulostusratkaisu tarjoaa tätä tietoa, ja yritykset voivat kehittää tulostusympäristöään ja tulostuskäyttäytymistä tähän perustuen. Tämän tiedon avulla yritykset voivat valvoa yksittäisten työntekijöiden tulostuskäyttäytymistä, määrittää käyttöoikeuksia ja optimoida tulostusinfrastruktuuria organisaation tarpeiden mukaan.  

 

Turvatulostusratkaisu tarjoaa käyttöösi raportointityökalun, joka kattaa kaikki monitoimilaitteen toiminnot. Sen avulla voit hyödyntää valmiita tai luoda tarpeisiisi paremmin sopivia raportteja. Näiden avulla pystyy helposti muun muassa selvittämään tiimi- ja projektikohtaisia kustannuksia. Raporttitietojen avulla kustannukset pystyy kohdentamaan oikeille kustannuspaikoille.  


Turvatulostuksella iloa työntekijöille ja vierailijoille  

 

Turvatulostus helpottaa työntekijöiden arkea monella tavalla. Työntekijät voivat tulostaa asiakirjat miltä tahansa päätelaitteelta turvatulostusjonoon. Tulostustyöt voidaan vapauttaa miltä tahansa laitteelta käyttäjän tunnistauduttua niihin esimerkiksi kulkulätkällä tai salasanalla. Turvatulostuksessa voidaan määrittää käyttäjä- tai ryhmäkohtaisia asetuksia, toimintoja ja työnkulkuja, jotka ovat työntekijän käytettävissä suoraan monitoimilaitteella. Näiden avulla tulostamisesta, kopioinnista ja skannaamisesta tehdään mahdollisimman sujuvaa ja automatisoitua. Turvatulostuksen avulla arkaluonteisetkin asiakirjat voidaan tulostaa tietoturvallisesti eivätkä ne jää makaamaan monitoimilaitteelle.  

 

Turvatulostuksen avulla voidaan myös vierailijoille antaa tietoturvallinen mahdollisuus tulostaa, skannata ja kopioida dokumentteja. Tämä voidaan halutessa mahdollistaa myös maksullisena ratkaisuna, esimerkiksi toimistohotelleissa ja julkisissa tiloissa.  

 

Ota yhteyttä