BMW

BMW

BMW

Globaaliratkaisu tulostusympäristölle ja dokumenttityönkuluille

Konica Minoltan maailmanlaajuisen yhteistyön avulla toteutettu integroitu  tulostusympäristön modernisointiratkaisu auttoi BMW Groupia saavuttamaan vaativat tavoitteet kestävän kehityksen ja digitalisaation suhteen. Prosessissa BMW Groupille perustettiin oma kansainvälinen asiakaspalvelutiimi, joka tukee BMW Groupin tulostusratkaisuja 44 maassa prosessien, järjestelmien ja yli  11 000 asennetun laitteen optimoimiseksi. Konica Minoltan avulla BMW Group pystyy säästämään resurssejaan samalla, kun se tehostaa työnkulkujaan tuotantokeskuksissaan ympäri maailmaa.

Erinomainen kumppani tehokkaaseen ja ympäristö-ystävälliseen tulostusympäristöön sekä dokumentti-työnkulkuratkaisujen tuotantoon


BMW Groupin ja Konica Minoltan yhteistyö alkoi vuonna 2011 neljässä maassa, mutta kasvoi nopeasti maailmanlaajuiseksi kumppanuudeksi peräti 44 maassa Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Konica Minolta on vahvasti kansainvälinen toimittaja, jolla on tinkimätön ote laatuun ja tehokkuuteen sekä kestävyyttä ja vastuullisuutta korostavat toimintaperiaatteet. Vuonna 2017 Konica Minolta nostettiin oman alansa johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (Dow Jones Sustainability Index, DJSI 2017). DJSI on yksi arvostetuimmista maailmanlaajuisista indekseistä, jotka mittaavat sijoitusten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää vastuullisuutta.


Konica Minolta pystyy toteuttamaan kattavan maailmanlaajuisen tulostusratkaisun ja hallinnoimaan sitä, sekä tarjoamaan strategian, jonka avulla paperiin perustuvia prosesseja voidaan digitoida myös jatkossa. Toteutuksen mahdollistaa itsenäinen kansainvälinen tiimi, joka vaatii asiakkaalta vain vähäisiä panostuksia. Konica Minolta on kehittänyt yhtenäisen konsepti- ja ratkaisupaketin, joka tukee BMW Groupin visiota. 


Maailmanlaajuisesti saumaton toteutus on elintärkeää BMW Groupin kaltaiselle kansainväliselle yritykselle. Tästä syystä  Konica Minolta tarjosi BMW Groupille älykkään, yhteentoimivan ratkaisun ja tarvittavat laitteet, kuten pöytätulostimet ja monitoimilaitteet (MFP), joiden avulla voidaan tehostaa työnkulkuja ja tuottaa vaadittava infrastruktuuri BMW Groupin tuotantolaitosten sisällä. Lisäksi käyttöön otettu follow me -tulostus ja turvatulostuksen ratkaisu säästää resursseja ja varmistaa asiakirjojen turvallisuuden. Laaja mobiiliratkaisujen kirjo mahdollistaa sen, että työntekijät voivat tulostaa mobiili-laitteistaan saumattomasti ja turvallisesti. BMW Groupin työntekijät voivat tulostaa dokumentteja ja kuvia sekä tuoda skannattuja tietoja miltä tahansa laitteelta, mikä nostaa mobiililaitteiden työnkulkujen tuottavuuden aivan uudelle tasolle. Konica Minoltan ratkaisut ja palvelut saavat tehokkaan liiketoiminnan sujumaan saumattomasti – kaikkina vuorokauden aikoina.


Maailmanlaajuiset palvelut maailmanlaajuiselle yritykselle


Konica Minolta perusti BMW Groupille ehdottoman luotettavan maailmanlaajuisen tukipalvelun. Konica Minoltan maailmanlaajuinen asiakaspalvelu (Global Customer Service, GCS) takaa joustavan ja ketterän palvelun myös kansainvälisellä tasolla. Lisäksi mukana on paikallinen palvelutiimi, joka on aina käytettävissä. 


”Maailmanlaajuisen asiakaspalvelumme ansiosta BMW Group pystyi hankkimaan nämä toiminnot meiltä, mikä vähentää yhtiön kansainvälisten resurssien tarvetta sekä hallinnollisen työn määrää”, kertoo maailmanlaajuisen asiakaspalvelutiimin Head of Global Operations Ante Borau. Borau jatkaa: ”Ohjelmistoratkaisumme eivät mahdollista ainoastaan maailmanlaajuista palveluiden saatavuuden seurantaa, vaan ne käsittelevät mahdolliset uhat jo ennen kuin ne toteutuvat.”


Vaikka ongelmatilanteita pystytäänkin vähentämään tehokkaasti, niiltä ei voida koskaan välttää kokonaan. GCS:n kanssa työskentely on saumatonta, nopeaa ja tehokasta: Konica Minolta tarjoaa asiakaspalveluun erikoistuneen Customer Service Desk -palvelun, joka on keskitetty kolmeen paikkaan maailmassa. Jos millä tahansa BMW Groupin toimipaikalla tarvitaan apua, tarvittava tukiryhmä määritetään heti. Tämän jälkeen ongelma ratkaistaan erittäin ripeästi. ITIL-pohjaiset ja sertifioidut molemminpuoliset prosessit takaavat ongelmien nopean ja tehokkaan ratkaisun.


”Global Support Centerin käyttöönotto todella tuottaa lisäarvoa”, Ante Borau kertoo. ”Palvelun avulla pystymme tarjoamaan maailmanlaajuisen ympärivuorokautisen palvelunumeron, joka takaa nopeimman mahdollisen reaktio- ja ratkaisuajan.” 


Maailmanlaajuisen asiakastiimin päällikkö Matthias Kießling korostaa: ”Olemme julistaneet tavoitteeksemme BMW Groupin maailmanlaajuisen tulostuspalvelun toteuttamisen palvelutasosopimuksessa määritettyä tasoa paremmalla tasolla. Olemme sitoutuneet tukemaan BMW Groupin digitalisaatiostrategiaa ottamalla käyttöön uusia ratkaisuja tuottavuuden tehostamiseksi ja innovatiivisten keinojen löytämiseksi palveluiden optimoimista ja resurssien säästämistä varten. Siksi tarjosimmekin BMW Groupille ratkaisun, jonka sisältämien asiantuntijatiimien omistautuneisuus ja osaaminen tukevat BMW Groupin visiota ja arvoja.


Maailmanlaajuinen tukikeskus 


Konica Minoltan maailmanlaajuisella tukikeskuksella (Global Support Centre, GSC) on toimipaikat Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa, ja se tarjoaa ympärivuorokautista palvelua asiakkailleen ympäri maailmaa. GSC:n tarjoama luotettava ja tulostusalalla ainutlaatuinen ratkaisu nopeuttaa asiakaspalveluprosesseja, mikä säästää aikaa ja resursseja. Palveluita koordinoidaan keskitetysti, ja ne tuotetaan samalla yhtenäisellä tavalla maailmanlaajuisesti. 


Ensimmäisellä tasolla asiakkaan olemassa oleva palvelupiste yksinkertaistaa palvelupyyntöprosessin. GSC toimii taustalla maailmanlaajuisena yhteydenottopisteenä, joka tarttuu tehtävään toisella tasolla ratkaisemalla tai luokittelemalla ja välittämällä sen tarvittaessa vastuiden mukaisesti oikealle palvelukumppanille. Koko prosessi on hyvin tehokas ja läpinäkyvä, ja asiakkaan on helppo seurata sen etenemistä. Siksi se onkin erinomainen kokonaispalveluratkaisu BMW Groupin kaltaisille kansainvälisille asiakkaille.


Uutta lisäarvoa kautta linjan


Hankkeen myötä BMW Group on pystynyt vähentämään tulostuspalvelunsa energiankulutusta jopa 28 prosenttia. CO₂-päästöt ovat vähentyneet 24,84 tonnia per kuukausi, mikä vastaa 28 prosentin vähennystä. Tehostettu toiminta ja digitaaliset vaihtoehdot vähentävät  paperin kulutusta. Joka kuukausi säästetään noin 5 000 000 A4-arkkia eli 25 000 kg paperia, mikä vastaa yli 37 euroopankuusta kuukaudessa. Lisäksi Konica Minolta hoitaa vanhojen laitteiden asianmukaisen kierrättämisen.


Konica Minoltan ympäristötavoitteet on esitelty yrityksen Eco Vision 2050 -ohjelmassa, jossa on määritetty pitkän aikavälin päämäärät aina vuoteen 2050 asti. Konica Minolta haluaa toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä. Siksi se onkin asettanut itselleen hyvin kunnianhimoisia päästötavoitteita: se aikoo vähentää tuotteidensa koko elinkaaren CO₂-päästöjä vuoteen 2050 mennessä jopa 80 prosentilla tilivuoteen 2005 verrattuna. 


Sen lisäksi, että yritys vähentää omia CO₂-päästöjään, se myös tukee kumppaneitaan ja muita toimijoita CO₂-päästöjen vähentämisessä hyödyntämällä omaa asiantuntemustaan.


Konica Minoltan ratkaisujen avulla BMW Group pystyi parantamaan IT-pohjaisten palveluidensa tarkkuutta liiketoiminnassaan, mikä teki yhtiön organisaatiosta entistä ketterämmän. Tulevaisuuden tavoite on ylläpitää sama tahti tässä hankkeessa: Käyttäjien tarinat tunnistetaan ja toteutetaan Sprintsissä. Yhteinen innovaatiokomitea näyttää strategisen suunnan ja priorisoi erilaiset hankkeet.


HAASTE

  • Toimita maailmanlaajuinen tulostusratkaisu ja hallinnoi sitä
  • Tuota järjestelmiä, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat kestävän kehityksen ja tehokkuuden vaatimukset
  • Perusta itsenäinen maailmanlaajuinen palvelutiimi


RATKAISU

  • Monitoimilaitteet ja pöytätulostimet
  • Älykkäät ohjelmistoratkaisut, kuten YSoft SafeQ -ratkaisu Follow Me -tulostukselle, mobiilitulostukselle ja turvatulostukselle
  • BMW Groupin vaatimuksille omistautunut maailmanlaajuinen asiakaspalvelutiimi 


HYÖDYT

  • Entistä tehokkaammat työnkulut
  • Merkittävä CO2-päästöjen vähentäminen
  • Entistä parempi resurssitehokkuus ja paremmat erityispalvelut maailmanlaajuisella tasollaHaluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!