Lapti Group

Lapti Group

Lapti Group

Konica Minolta toimitti Lapti Groupin tulostusympäristön hallinnan

Lapti on nopeasti kasvava suomalainen rakennusalan konserni. Liikevaihto vuonna 2018 oli 284 miljoonaa euroa. Laptilla työskentelee yli 600 työntekijää kuudessa toimipisteessä ja noin 50 rakennus-työmaalla. Laptin toiminta keskittyy asunto-, palvelu- ja toimitila-rakentamiseen sekä kiinteistökehitykseen Suomessa. 

quotation marks

Konica Minoltan palvelumalli on tuonut meille kustannussäästöjä ja yhtenäistänyt toimintatapamme koko konsernissa. Meille on hyvin tärkeää GDPR:n vaatimukset täyttävät, joustavat tulostusmahdollisuudet.

Mika Virsunen

Tietohallintojohtaja, Lapti Group Oy

Lähtötilanne


Tavoitteena oli toteuttaa sekä toimistoihin että työmaakohteisiin toimiva tulostuspalvelukokonaisuus. Laptilla ei ollut tulostuslaitteiden hankintaan keskitettyä hankintaprosessia ja hankintatapoja oli useita. Erilaiset hankintatavat (mm. osto- ja leasinglaitteita) aiheuttivat haasteita laitteiden elinkaaren hallinnassa, kustannusarvioissa ja huolloissa. 


Työmaiden tulostavat laitteet olivat pääsääntöisesti pieniä mustesuihkumonitoimilaitteita. Huolto-, käyttö-, ja korjauskuluja ei voitu arvioida. Työmaille haluttiin tarjota moderni tulostuspalvelu varmatoimisilla ja käyttökustannuksiltaan edullisemmilla A3-värilaitteilla. 


Tietoturva, tietosuoja ja GDPR-asiat haluttiin huomioida uutta tulostusympäristöä hankittaessa. Tulostuspalvelusta haluttiin kokonaisratkaisu, joka joustaa rakennuskohteiden määrien vaihtelun mukaan. Lisäksi asiakkaalle oli tärkeää, että maksetaan vain laitteiden todellisesta käytöstä.


Ratkaisu

 

Konica Minolta kartoitti ja analysoi yhdessä Laptin  kanssa miten tavoitteiden mukainen tulostuspalvelukokonaisuus saadaan toteutettua. Palvelumallissa huomioitiin vaatimukset tulostusympäristön kokonaispalvelusta: joustavat laitetoimitukset työmaille, huolinta, huollot, asiakaspalvelu, raportointi, kulutustarvikkeet, mittarilukemat ja automaattiset väritoimitukset. Toimitiloissa sijaitsevissa laitteissa tietoturva-, tietosuoja- ja GDPR-asiat hoidetaan SafeQ -turvatulostuksella käytössä olevilla kulkukorteilla ja suojaamalla kaikki laitteet bizhub Secure -tietoturvapalvelulla. Lisäksi palvelun piti olla kustannustehokas ja haluttiin maksaa vain laitteiden todellisesta käytöstä, joten palvelumalliksi valittiin all-in-click-palvelumalli.


All-in-click -malli joustaa hyvin rakennuskohteiden määrän vaihteluissa. All-in-click -sopimuksessa tulosteilla on kiinteä sivuhinta, joka sisältää kaikki palvelut, jolloin laskutus on asiakkaalle läpinäkyvää.


Turvatulostus tarjoaa yhden tulostusjonon koko Laptin yritykselle. Käyttäjät siis tulostavat vain yhteen tulostusjonoon ja vapauttavat tulosteet haluamaltaan laitteelta. All-in-click -sopimukseen kuuluu käyttäjäkohtaisen verkkohakemistoskannaustyönkulun käyttöönotto, joten skannaaminen esim. omaan sähköpostiin tai kotihakemistoon onnistuu helposti ja skannaukset kohdistuvat aina oikein.


Hankittu Konica Minoltan tulostuksen kokonaispalvelu on vastannut hyvin tarpeisiin. Ratkaisulla on saatu selviä kustannussäästöjä ja hankintaprosessi on nyt selkeä ja yksiselitteinen. Laitteiden saavutettavuusaika (käyttöaika) on erittäin korkea ja laitteiden vikaantumisia on ollut vähän. Laitteiden etähuolto ja -valvonta on varmistanut värikasettien ja kuluvien osien korvaamisen ajallaan. Laitteiden toimitus työmaille on sujunut täsmällisesti ja ajallaan.


Haaste

 • Erilaiset hankintatavat aiheuttivat haasteita laitteiden elinkaaren hallinnassa, kustannusarvioissa ja huolloissa. Haluttiin jalkauttaa yhtenäinen hankintaprosessi koko konserniin.
 • Työmailla oli käytössä mustesuihkumonitoimilaitteita, joiden huolto-, käyttö-, ja korjauskuluja ei voitu arvioida.
 • Piilokustannuksista haluttiin eroon ja haluttiin tulostusympäristö, missä maksetaan vain laitteiden todellisesta käytöstä.
 • Tietoturva, tietosuoja ja GDPR-asiat tuli ottaa huomioon uudessa tulostusympäristössä.


Ratkaisu

 • Erilaiset hankintatavat korvattiin yhtenäisellä tulostusratkaisun All-in-click -palvelumallilla, jossa maksetaan vain laitteiden todellisesta käytöstä.
 • Palvelumallissa huomioitiin vaatimukset tulostusympäristön kokonaispalvelusta: joustavat laitetoimitukset työmaille, huolinta, huollot, asiakaspalvelu, raportointi, kulutustarvikkeet, mittarilukemat ja automaattiset väritoimitukset. 
 • All-in-click-sopimuksessa tulosteilla on kiinteä sivuhinta, joka sisältää kaikki palvelut, jolloin laskutus on asiakkaalle läpinäkyvää eikä piilokustannuksia synny.
 • Laitteiden tietoturva-, tietosuoja- ja GDRP-asiat hoidetaan toimistoissa SafeQ-turvatulostuksella. Kaikki laitteet suojattiin bizhub Secure -tietoturvapalvelulla.


Hyödyt

 • Palvelumallin avulla on saavutettu selkeitä kustannussäästöjä. Hankintaprosessi on selkeä. Laitteiden saavutettavuusaika (käyttöaika) on erittäin korkea ja laitteiden vikaantumisia on ollut vähän. Laitteiden etävalvonta on varmistanut värikasettien ja kuluvien osien korvaamisen ajallaan. 
 • Liikkuvat työtekijät voivat tulostaa yhden tulostusjonon kautta ja vapauttaa tulosteet haluamaltaan laitteelta
 • Tulosteiden luottamuksellisuus säilyy, kun vain se käyttäjä voi vapauttaa tulosteen, joka on sen tulostanut
 • Skannauskohteet kohdistuvat aina oikein, kun käyttäjät tunnistautuvat ensin 
 • Tunnistautumisessa käytetään jo käytössä ollutta Valttikortti-kulunvalvontaa 
 • Monitoimilaitteiden luvaton käyttö on estetty toimistoissa pakollisella tunnistautumisella laitteelle
 • Laskutus ja laskujen kohdistaminen onnistuu hyvin eri aluetoimistojen välillä
Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!