Omaisuudenhallinta

Ota organisaation omaisuuteen liittyvä dokumentaatio hallintaasi

Omaisuudenhallinta (Asset Management)


Omaisuudenhallintaratkaisu auttaa organisaatioita hallitsemaan omaisuuttaan ja siihen liittyvää dokumentaatiota. Omaisuuteen liittyvät säännölliset toimenpiteet on helppo hallita muistutusten automatisoinnilla. Omaisuudenhallinta varmistaa, että kaikista toimista jää jälki ja huoltopäiväkirja on kunnossa.

Yrityksillä on valtava määrä erilaista omaisuutta, jota on hallinnoitava tehokkaasti. Omaisuudella voidaan käsittää esimerkiksi kiinteistöjä, laitteistoja ja kalustoja, joiden arvosta ja hallittavuudesta halutaan pitää huolta. Näihin liittyy paljon tietoa, jonka löydettävyys, talteenotto, jaettavuus ja käsittely, hallittavuus sekä säilyvyys on yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeää.


Omaisuudenhallintaratkaisun avulla saadaan omaisuuteen liittyvä dokumentaatio liitettyä yhteen asiayhteyteen. Samalla käyttöoikeuksien hallinnalla varmistetaan, että tieto on oikeiden ihmisten saatavilla ja käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kiinteistöihin, laitteistoihin ja kalustoon liittyy monenlaisia säännöllisesti tehtäviä toimenpiteitä, joiden muistaminen voidaan varmistaa automatisoinnilla. Omaisuudenhallintaratkaisu tukee näiden toimenpiteiden suunnittelua, aikataulutusta ja vastuuttamista sekä muistuttaa näistä automaattisesti. Ratkaisu varmistaa, että omaisuuteen liittyvistä toimenpiteistä jää jälki (audit trail) ja huoltopäiväkirja on sähköisessä muodossa.

Tiedonhallinnan esite

Älykäs tiedonhallinta on suunniteltua tiedon käsittelyä ja kulkua. Se tukee tiedon elinkaaren hallintaa yrityksen prosesseissa yhdistämällä tiedonhallinnan parhaat menetelmät ja työkalut. Älykäs tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Lataa esite
tiedonhallinta_esite_thumbnail

Edut:


  • Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen helpottuvat
  • Omaisuuteen liittyvää tieto on hallittavissa tietoturvallisesti  
  • Kaikki omaisuuteen liittyvä tieto on helposti löydettävissä ja saatavilla yhdestä paikasta
  • Omaisuuteen liittyvien huolto- ja muutostöiden hallinta on vaivatonta

   

   

Varmista tietosi ja niiden käytettävyys

Tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistat organisaation toiminnalle tärkeiden tietojen löydettävyyden, talteenoton, jaettavuuden ja käytettävyyden, hallittavuuden ja säilymisen. Tutustu tiedonhallinnan monipuolisiin ratkaisuihin, jotka helpottavat organisaatiosi tiedon käsittelyä.