Energiatehokkuus ja ilmastonsuojelu

  

Toiminnot

Konica Minoltan toimistolaitteet voidaan ohjelmoida kuluttamaan energiaa niin tehokkaasti kuin mahdollista. Asiakkaat hyötyvät myös edelleen heidän ympäristövaikutustaan pienentävistä järjestelmän asetuksista.

 

 1. Virranhallinta ja lepotila: Kolme virransäästötilaa, joista tehokkain on ”ErP-tila”, ovat Euroopan unionin ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mukaisia. Tässä tilassa järjestelmä voidaan aktivoida uudelleen vain, jos se on ohjelmoitu viikoittaisessa ajastuksessa tai kun virransäästöpainiketta on painettu uudelleen.
 2. Aika- ja kalenteritoiminto: Manuaalinen määritys, milloin tulostusjärjestelmän on siirryttävä alhaiseen virrankulutukseen tai lepotilaan.
 3. Dynaaminen ECO-ajastin: Älykäs automaattinen alhaisen virrankulutuksen tai lepotilan asetus, sillä toimistojärjestelmä mukauttaa tämän todellisen käytön mukaan perustuen neljän viikon analyysiin.
 4. ECO-skannaus: Lyhyt skannausaika kiinnityslämmitintä aktivoimatta.
 5. ECO-tulostus: Ohjauspaneelia ei aktivoida automaattisesti, jos tulee tulostustyö järjestelmän ollessa lepotilassa. Virtaa syötetään vain tarvittaville osille, jolloin minimoidaan tarpeeton virrankulutus.
 6. ECO-asetukset: Vähentää näytön valaistusta.
 7. Helppo määritys / työohjelma: ECO-järjestelmän asetusten ja toimintojen esiohjelmointi.
 8. ECO-mittari: Erilaisten ympäristöön vaikuttavien tekijöiden visualisointi näyttämällä värikasetin, paperin ja CO2:n kulutus, mikä lisää henkilöstön ympäristötietoisuutta.
 9. Oma välilehti: Kokoaa usein tarvittavat ympäristöä säästävät toiminnot yhteen näyttöön.
 10. Remote Care: Laitteen huolto- ja käyttäjätukipalvelu, joka tunnistaa sellaiset tekniset ongelmat, jotka Konica Minolta pystyy ratkaisemaan etäyhteyden kautta lähettämättä huoltoteknikkoja paikan päälle.

 

Teknologia

Konica Minoltan toimistolaitteissa käytetään teknologiaa, jonka avulla asiakkaamme voivat hyötyä alhaisesta energiankulutuksesta ja pienentää näin ympäristövaikutustaan:
 

 1. Energiatehokas väriaine: Konica Minoltan polymeroidulla Simitri HD -väriaineella, jota käytetään sekä toimisto- että tuotantotulostuksessa, on huomattavasti alhaisempi ympäristövaikutus sen valmistuksen, käytön ja kierrätyksen aikana kuin perinteisillä jauhemaisilla väriaineilla, koska väriaine kiinnittyy alhaisessa lämpötilassa.
 2. Energiatehokas skannerin valo: skannerin valonlähde on vaihdettu perinteisestä loistelampusta LED-valoon, joka ei sisällä elohopeaa. Asiakkaat hyötyvät tästä, kun virtaa säästyy ja lämpöteho on alhainen, minkä lisäksi kirkkaus ja skannausnopeus ovat paremmat.
 3. Alhainen TEC-arvo: Konica Minoltan toimistotuotteiden TEC-arvot ovat erittäin alhaisia; ne edustavat tuotteen tyypillistä viikoittaista virrankulutusta (typical weekly electricity consumption, TEC), joka perustuu ENERGY STAR -ohjelmassa määritettyyn keskimääräiseen toimistokäyttöön.
 4. Väriaineen kiinnitys induktiolla: alentaa energiankulutusta huomattavasti, kun kiinnittämiseen tarvittava lämpötila saavutetaan paljon nopeammin ja sitä voidaan ohjata tarkasti.
 5. Otsoniton telan lataus: korkearesoluutioinen tulostus on mahdollista pitkän aikaa ja samalla estetään otsonin muodostumista.

 

Sitoutuminen

 

CO2-päästöjen vähentäminen ja vihreä sähkö

Kokonaistavoitteemme on alentaa CO2-päästöjä 80 prosenttia, ja olemme jo saavuttaneet 49 prosenttia. Tämä on saavutettu vähentämällä tuotteiden käytön aikana tuotetun CO2:n määrää 79 prosenttia vuosien 2005–2016 välillä. Saksan toimistoissamme käytetään vihreää sähköä, joka ei aiheuta CO2-päästöjä. 
 

Työntekijöiden aktivointiohjelma "Bike2Work" CO2-päästöjen alentamiseksi

Saksassa ja Tšekin tasavallassa Konica Minoltan työntekijät voivat osallistua Bike2Work-aktivointiprojektiin käyttämällä työmatkoihinsa auton sijaan polkupyörää. Näin he voivat osoittaa ympäristövastuullisuuttaan ja parantaa samalla omaa terveyttään. Vuodesta 2014 lähtien Konica Minoltan työntekijät ovat pyöräilleet yli 110 000 kilometriä ja auttaneet säästämään yli 20 tonnia CO2-päästöjä, kun he eivät ole ajaneet näitä matkoja autoillaan 
 

Sisäinen hiilikompensointi

Konica Minolta Europe kompensoi väistämättömiä hiilipäästöjä tukemalla sertifioituja ilmastonsuojeluprojekteja. Tämä tekee meistä ’ilmastoneutraalin’ yrityksen. Euroopan pääkonttorimme Langenhagenissa on toiminut ilmastoneutraalisti tammikuusta 2018 lähtien. Konica Minolta kompensoi myös sen tapahtumien aikana tuotettuja CO2-päästöjä, ja se on kompensoinut kaiken tulostamisen Langenhagenissa vuodesta 2015 lähtien. Tällä tavalla on säästetty tähän mennessä yli 9 miljoonaa kilogrammaa hiilidioksidia (tilanne elokuussa 2018).

 

Ota yhteyttä...

Ota yhteyttä kestävän kehityksen tiimiimme!

Lähetä sähköpostia

Ota yhteyttä